גבעות מפתחת את שדה "מגד"; קידוח יתחיל בפברואר

בהסכם עם קבלן הביצוע (חברה הרשומה ברומניה) הוגדרה תכנית עבודה מחייבת לגבי קידוח שתי בארות לעומק של כ-5,000 מטר למטרות נפט וגז

שותפות חיפושי הנפט והגז הטבעי גבעות עולם מקדמת את פיתוח שדה "מגד" ליד ראש העין. השותפות דיווחה הבוקר (ב') לבורסה כי חתמה על הסכם קידוחים עם חברה הרשומה ברומניה בשם S.C. DAFORA GROUP S.A. לצורך פיתוח השדה.

בהסכם הוגדרה תכנית עבודה מחייבת לגבי קידוח שתי בארות. כמו כן נקבע, כי אם במהלך תקופת ההסכם, תבקש השותפות לקדוח ולהשלים בארות נוספות באמצעות הקבלן תכנית קידוח הנוספת תהפוך לחלק מההסכם 1, וכן כי הקבלן לא יסרב לבצע תכנית קידוח נוספת, ככל שתכנית כאמור תוגש לקבלן לפחות 30 ימים לפני שתשוחרר מכונת הקידוח מן הבאר האחרונה על פי תכנית הקידוח, ושלא תגרום לקבלן להפרת הסכם מול צדדים שלישיים.

קבלן הקידוח עתיד לבצע את שני הקידוחים הבאים של גבעות שהינם קידוחים בשטח הליבה בשדה מגד לעומק של כ-5,000 מטרים למטרות נפט וגז.

בגבעות מציינים כי החברה הרומנית (קבלן הקידוח) מסרה לשותפות כי מכונת הקידוח מתאימה לביצוע הקידוחים.

מועד תחילת הקידוח הראשון מתוכנן ליום 15 בפברואר 2013, בכפוף להשגת כל האישורים הנדרשים ואישורי העסקה בישראל לעובדי הקבלן (בהודעה הקודמת של גבעות בחודש יוני נמסר שהקידוח הראשון יתחיל בחודש נובמבר השנה).

בהסכם נקבעה החלוקה בין הצדדים לגבי אספקת הציוד והשירותים לצורך ביצוע הקידוחים וכן הוראות לגבי כח האדם והצוות המקצועי. הוסכם, בין היתר, כי הצדדים יפעלו ביחד להשגת אישורי העסקה בישראל של עובדי הקבלן באתר הקידוח ונקבעה חלוקת העלויות בין הצדדים בנושא זה. אלא אם יוסכם אחרת על ידי הצדדים מראש ובכתב, עבודת הקידוח לא תתחיל עד שיתקבלו אישורי העבודה.

בהסכם מפורטים התשלומים שישולמו לקבלן, המחושבים על בסיס תעריפים של ימי עבודה, שבתות, שירותים וכן חומרים, ציוד ועוד המסופקים על ידי הקבלן. כן נקבעו הסדרים בגין הקצבת זמן להשבתת מכונת הקידוח לצורך תחזוקה, שיהוי בעבודה שנגרם בגלל הקבלן, וכדומה. כן נקבע כי התעריפים שנקבעו בהסכם יהיו מחייבים לשני הקידוחים הראשונים וכן פורטו תנאי התשלום.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988