אושר דיון בייצוגית נגד דרך ארץ בגין גביית יתר מנהגים בכביש 6

ביהמ"ש: על חברת דרך ארץ, המפעילה את כביש 6, להשיב סכומים שגבתה ביתר או בכפל, לרבות הפרשי הצמדה וריבית שהוטלו בגין סכומים אלה

"על חברת דרך ארץ, המפעילה את כביש 6, להשיב סכומים שגבתה ביתר או בכפל, לרבות הפרשי הצמדה וריבית שהוטלו בגין סכומים אלה" - כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי מרכז, שאישר דיון בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בטענה לגביית יתר וכפל שלא כדין מלקוחות שהשתמשו בכביש 6.

בבקשה לאישור בתביעה הייצוגית, שהוגשה על-ידי החברות מינוף ויזמות וזני שירותי מימון, נטען כי בתאריכים שונים חויבו כלי רכב שונים שלהן בחיובי יתר, שנבעו מפרוק אקטיבי של נסיעה רצופה על-ידי חברת דרך ארץ וחיוב בחיובים כפולים בגין אותה נסיעה.

לטענת החברות, בין אוקטובר 2009 ליוני 2010 חויבו נוסעים שונים בכביש 6 בחיובי-שווא המגיעים לסך של 97 מיליון שקל. בנוסף, נטען, על הסכומים שבהם חויבו הנוסעים שלא כדין נוספה גם ריבית פיגורים, שנגבתה אף היא בניגוד לדין.

מנגד טענה חברת דרך ארץ כי כל החיובים הכפולים וחיובי היתר נובעים משימוש לרעה שעשו החברות בתג חיוב שמסרה להן - מכשיר פסקל. נטען כי החיוב באגרה מתבצע על-ידי צילום לוחיות הזיהוי של הרכב למשתמשים מזדמנים או למנויי וידיאו, או על-ידי זיהוי אלקטרוני של מנויי תג חיוב שברכבם הותקן מכשיר פסקל שקבלו. מכשיר הפסקל משויך לרכב מסוים, אך אם בוטל מנוי פסקל אך נותר ברכב - יצולם הרכב לצורך חיובו באגרה, ובמקביל ייתכן גם שהפסקל הלא משויך ייקלט בשערי האגרה או בחלקם.

השופטת אסתר שטמר, שקיבלה את הבקשה לאישור התביעה כנגד כביש 6 כייצוגית, ציינה כי מצד אחד מדובר בציבור שהסכם הפסקל שלו בוטל, בין על-ידי הלקוח ובין על-ידי חברת דרך ארץ, ולכן המשך השימוש בפסקל למרות הניתוק עומד בסתירה להיגיון הפשוט שבהפסקת יחסים חוזיים. ואולם, מצד שני, הוסיפה כי "חברת דרך ארץ לא הודיעה מפורשות כי יש להוציא את הפסקל מן הרכב, ולא פעלה להחזרת המכשיר ממנוי שנותק מן השירות".

שטמר הוסיפה כי בהיעדר ראיה לכך שנעשה שימוש מכוון בפסקל, נקודת המוצא צריכה להיות שהוא הושאר בתום-לב ברכב או במקום אחר, והעובדה שאותותיו נקלטו למרות שבוטל מלמדת על כשל בתכנות המכשיר או מערכת ההפעלה, ולא על ניסיון חסר תום-לב לשלם אגרה מופחתת.

בנסיבות אלה, קבעה השופטת, "הדין אינו מאפשר גבייה של סכומים נוספים; יתרה מזו, חברת דרך ארץ מודעת לכך שניתן להמשיך ולהחזיק בפסקל בתוך הרכב או בתיק צמוד גם לאחר הודעה על סיום ההתקשרות. היא מודעת גם לכך שהדבר עלול לגרור חיובים כפולים. אם כך, היה עליה להודיע על הסיכון שבכך לבעלי הרכב ולדאוג באופן אקטיבי להחזרת הפסקל הבלתי משויך לידיה. אם כן, אך ברור הוא שעליה להשיב סכומים שגבתה ביתר או בכפל".

עוד נקבע בהחלטה כי קבוצת התובעים הייצוגיים, הזכאים להחזר מהחברה וביטול קנסות, היא כל מי שחויב ביתר בגין נסיעה בכביש 6, כשברכבו נמצא פסקל מבוטל, החל מנובמבר 2003 ועד היום.

צרו איתנו קשר *5988