האוצר שוקל להפחית ב-500 ש' את שווי השימוש ברכב חשמלי

רשות המסים מנהלת זה זמן מה מגעים בנושא עם בטר פלייס והנטייה הכללית היא לאשר את המהלך ■ כיום שווי השימוש לעובד שמקבל רכב חשמלי צמוד מקביל לזה של עובד שמקבל רכב בנזין באותו מחיר

רשות המסים בוחנת אפשרות להעניק הפחתה קצובה של כ-500 שקל לחודש משווי השימוש על רכב חשמלי, בדומה להפחתה שניתנת כיום לרכב היברידי. זאת, כצעד המשך לצעדי המיסוי הירוק ובמסגרת צעדי התוכנית הממשלתית לעידוד תחליפי נפט לתחבורה.

הרשות מנהלת זה זמן מה מגעים בנושא עם בטר פלייס והנטייה הכללית כיום היא, ככל הנראה, לאשר את המהלך. אחת הסיבות היא הערכת הרשות, שהעלות הכוללת של הטבה כזו למדינה לא תהיה גדולה בשל הצפי למכירות מוגבלות של כלי רכב חשמליים בשנים הראשונות. ברשות בוחנים את האפשרות להעניק את ההטבה לפרק זמן מוגבל.

כיום שווי השימוש לעובד שמקבל רכב חשמלי צמוד מקביל לזה של עובד שמקבל רכב בנזין באותו מחיר. לפיכך, העובד אינו נהנה ישירות מהעלויות המופחתות של הרכב החשמלי, אלא אם המעביד מחליט להעביר לו חלק מהחיסכון בעלויות השוטפות. בענף מעריכים כי אם תאושר ההפחתה היא עשויה להמריץ במידה מסוימת את נכונות העובדים לקבל רכב חשמלי צמוד.

מרשות המסים נמסר בתגובה כי הרשות "מנועה מלמסור מידע על התנהלות מול חברה כזו או אחרת".

מבטר פלייס נמסר כי היא סבורה שיש לתת תמריץ למי שעובר לרכב חשמלי, לפחות כמו התמריץ הקיים היום לעובד שעובר לרכב היברידי. כל החלטה שכזו תסייע לקדם את החלטות הממשלה, ועמידה ביעדים שנקבעו, בעניין הקטנת תלותה של מדינת ישראל מנפט וצמצום זיהום האוויר במדינה.