מימון של 400 מיליון ש' לתחנת הכוח דליה אנרגיות

6 גופים מוסדיים ובהם קרן תשתיות ישראל ירכשו מניות בכורה במיזם תחנת הכוח הפרטית הגדולה במדינה ■ רשות החשמל אישרה המתווה החדשני למימון הפרויקט

קרן תשתיות ישראל (תש"י) מובילה קונסורציום של גופים מוסדיים שישקיע 400 מיליון שקל במניות בכורה של יזמית החשמל הפרטית דליה אנרגיות. ל"גלובס" נודע כי המשקיעים העיקריים בקבוצה הם לאומי פרטנרס, קרנות המורים, קבוצת הראל, עמיתים, פסגות, ותש"י עצמה. כל אחד מהגופים המשתתפים ירכוש נתח של 16.6% ממניות הבכורה (מניות שאינן מקנות חלק בהון, ונהנות מקדימות בחלוקת דיבידנד).

עלות ההקמה של דליה אנרגיות, שתהיה תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל, היא 3.7 מיליארד שקל. כ-80% מסכום זה יגויס כחוב בכיר מקבוצת מוסדיים בהשתתפות בנק לאומי, כלל ביטוח, עמיתים, פסגות, הפניקס ואחרים. יתרת עלות ההקמה - 670 מיליון שקל - תועמד כהון עצמי, מתוכו 400 מיליון שקל יגויסו בהנפקת מניות בכורה, ושאר הסכום הוא "כסף מהבית" שיביאו השותפים בבעלות על המיזם.

תש"י, שתחזיק 20% מהבעלות בדליה, תזרים לפיכך בנוסף להשקעתה במניות הבכורה, גם את חלקה היחסי בהון הבעלים - 54 מיליון שקל. בתש"י שותפים עו"ד יהודה רווה, קבוצת הראל וירון קסטנבאום, המשמש שותף מנהל.

היום הודיעה רשות החשמל כי אישרה את מתווה המימון של הפרויקט, מה שיאפשר לבצע את ההנפקה בימים הקרובים בכפוף לקבלת אישור שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו. מדובר במודל מימון חדשני במשק החשמל שבו מתאפשר ליזם לגייס הון בהנפקת מניות בכורה בנוסף להפקדת כסף מהבית.

עד כה נדרשו היזמים להביא הון עצמי בהיקף של 20% מגובה הסכום הדרוש למימון הקמת הפרויקט, כתנאי לקבלת רישיון לייצור חשמל. המתווה החדש שהציגה דליה נולד עקב ממדי הפרויקט שלא אפשרו ליזמים להביא את מלוא ההון העצמי הנדרש.

המודל מעניין יזמים נוספים

ל"גלובס" נודע כי יזמים נוספים בשוק החשמל כבר החלו לבדוק אפשרות לגייס הון לפי המודל של דליה, ולדברי גורמים בשוק המודל עשוי להרחיב את מעורבות שוק ההון בהשקעות במגה פרויקטים בתחום האנרגיה.

מניות הבכורה ייקנו, כאמור, למוסדיים שיחזיקו בהן זכות קדימה בחלוקת דיבידנדים על ידי תחנת הכוח בעתיד. ברשות הסכימו להכיר במניות הללו כהון עצמי ולא כחוב, שכן הן אינן כוללות מאפייני חוב ברורים ובראשם התחייבות ברורה כלפי המשקיע להחזרת כספו.

הנפקת מניות הבכורה תתבצע כחלק מגיוס ההון העצמי הנדרש לצורך סגירה הפיננסית למימון הקמת דליה. הסגירה אמורה להתבצע לקראת סוף החודש, לאחר קבלת אישורי רשות החשמל ושר האנרגיה לשינוי באמצעי השליטה בה.

הפניקס נפסלה בגלל תשובה

חברת הביטוח הפניקס לא תשתתף בהנפקת מניות הבכורה, בעקבות התנגדות רשות החשמל לכך. ברשות מצאו טעם לפגם בכך שבעל השליטה בהפניקס הוא יצחק תשובה, השותף - באמצעות שליטתו בקבוצת דלק - גם במאגרי הגז "תמר" ו"לוויתן" שמהם תרכוש דליה אנרגיות את הגז הדרוש להפעלת התחנה. בנוסף החליטה הרשות לחייב את משפחת לנדאו המחזיקה 20% מדליה למכור את החזקותיה במיזם תחנת הכוח, בגלל מעורבותה בשותפות רציו, המחזיקה 15% ממאגר "לוויתן".

כך יגוייס
 כך יגוייס

צרו איתנו קשר *5988