שנת 2011: עלייה של 36% בהליכי פשיטות-הרגל

‎‎ב-3 השנים האחרונות חלה עלייה עקבית במספר הליכי פשיטת-הרגל, המסתכמת ב-145% ■ עוד מדגישים באגף הכנ"ר את המעורבות האינטנסיבית בתיקים העסקיים הגדולים שנפתחו השנה - פרשת אגרקסקו והסדר החוב בדלק נדל"ן ‏

‎‎בשנת 2011 חלה עלייה משמעותית של 36% במספר ההליכים המשפטיים שעניינם פשיטות-הרגל, לעומת שנת 2010 - כך עולה מדוח סיכום פעילות של אגף הכונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בראשותו של פרופ' דוד האן, המתפרסם היום (ב').

לפי הנתונים, בכלל מחוזות האגף ניתנו 7,633 צווים לפתיחת הליך פשיטת-רגל - גידול של יותר משליש לעומת 2010. ב-3 השנים האחרונות חלה עלייה עקבית במספר הליכי פשיטת-הרגל, המסתכמת בעלייה כוללת של 145%.

‏בתחום חדלות הפירעון של חברות, ניתנו 555 צווי פירוק לחברות, המשקף מגמה של יציבות בתחום הפירוקים, לעומת 2009 ו-2010. הכונס הרשמי היה צד ב-3,191 בקשות שונות, שהוגשו לבית המשפט בתיקים השונים.

עוד מדגישים באגף הכונס הרשמי את המעורבות האינטנסיבית בתיקים העסקיים הגדולים שנפתחו לאורך השנה - פרשת אגרקסקו והסדר החוב בדלק נדל"ן. בנוסף, החלה להתגבש רפורמה מקיפה בהליכי פשיטת-רגל.

‏בתחום החילוט ניתן לראות עלייה משמעותית בסך הכספים שהגיעו לקרנות החילוט, הן על-פי פקודת הסמים והן על-פי החוק לאיסור הלבנת הון.

‏‎‎עזבונות ותרומות למדינה: 90 מיליון שקל‏

‎‎בתחום פעילותו של האגף כאפוטרופוס הכללי, הגישו פרקליטי המשרד יותר מ-57 אלף תגובות בתיקי עיזבון, בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות. זהו גידול של כ-14% בתגובות שניתנו לעומת שנת 2010. לאורך השנה נפתחו כ-5,000 תיקים חדשים בתחום הפיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון.

‏האגף עוסק גם בגילוי וניהול רכוש נעדרים, ולאורך שנת 2011 נפתחו 600 תיק רכוש שכאלה, מתוכם 31 תיקי נדל"ן. בסך-הכול היו בסוף שנת 2011 כ-14 אלף תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם כ-4,600 תיקי נדל"ן, והיתר תיקי כספים. שווי סך התיקי הסתכם ביותר מ-1.5 מיליארד שקל.

‏‏בשנת 2011 התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ-90 מיליון שקל, מרביתם מצרפת וארה"ב. הכספים מועברים לגופים הנהנים על-פי בחירת המצווה, ואם לא קבע נהנה בצוואתו, הוקצו הכספים ומטרות לגופים וארגונים על-פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.

‏מהנתונים המפורטים בדוח עולה כי בשנת 2011 ניהל האפוטרופוס הכללי כספים בסך כולל של כ-4.6 מיליארד שקל, המושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ועדת ההשקעות.

הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות השונים של האגף ומנוהלים במתכונת דומה לקרנות נאמנות. בשנת 2011 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 1.58%.

‏בתחום פעילותו של האגף כרשם לענייני ירושה, מפרט הדוח כי מספר צווי הירושה וצווי קיום הצוואה שניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה בשנת 2011 עמד על 26,220 - עלייה של 18% לעומת שנת 2010. ‏‎‎‏

‏‎‎‏"שיפור בשירות"

‏‎‎לדברי פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים, "הדוח משקף את הגידול בהיקף הפעילות של האגף. החל ממועד כניסתי לתפקיד הצבנו לעצמנו כיעד מרכזי את שיפור השירות לאזרח, תוך שימוש בכלים מחשוביים שיאפשרו לציבור לקבל שירות גם מרחוק, ופעלנו להשבחה המקצועית של הצוותים הייעודיים באגף".

מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף, ציין כי "הדוח מגלם בחובו את עקרונות השקיפות ושיפור השירות לאזרח, שלאורם פועל האגף ומשרד המשפטים בכלל". ‏‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988