דש-איפקס תוכל לחלק דיבידנד של 245 מיליון שקל

אישור הדיבידנד המיוחד היווה תנאי מתלה למיזוג, שייצור את בית ההשקעות השני בגודלו בענף

צעד נוסף במיזוג הנרקם בין בתי ההשקעות דש-איפקס ומיטב. ביהמ"ש המחוזי בת"א אישר היום לדש-איפקס לבצע חלוקת דיבידנד מיוחדת, שאינה עומדת במבחן הרווח, בסך כולל של 245 מיליון שקל (226 מיליון שקל נטו, בניכוי דיבידנד לחברות בנות בבעלות מלאה). לטענת עוה"ד של דש-איפקס בדיון, לחלוקת הדיבידנד לא הוגשו התנגדויות מצד נושי בית ההשקעות. חלקו של בעל השליטה, אלי ברקת, בדיבידנד, עומד על כ-152 מיליון שקל.

אישור החלוקה היווה תנאי מתלה לעסקת המיזוג, שתיצור את בית ההשקעות השני בגודלו בענף - שינהל מעל 100 מיליארד שקל. מטרת החלוקה היא להביא את הצדדים ליחסי השווי כפי שנקבעו ביניהם בעסקה - 55% לדש-איפקס ו-45% למיטב.

לאחר המיזוג יחזיק ברקת ב-29.8% מהמניות של דש-מיטב, ואילו שותפו לשליטה, צבי סטפק, בעל השליטה ויו"ר מיטב הנוכחי, יחזיק ב-28.7% מבית ההשקעות הממוזג. שאר בעלי המניות בגוף הממוזג יהיו שותפיו הנוכחיים של סטפק במיטב: שלמה סימנובסקי (אשר לו יוקצו 4.5% ממניות דש-מיטב), גאון אחזקות (3.4%), ביטוח ישיר (12.9%) והציבור (20.8%).

התנגדות למיזוג תעודות הסל

תנאים מתלים נוספים שנקבעו בעסקה, אם כי אי-התקיימות של חלקם לא תבטל את קיום המיזוג, הם קבלת אישור הרגולטורים הרלוונטיים למיזוג, ובהם רשות ני"ע (שכבר אישרה את המיזוג באחרונה), משרד האוצר ורשות ההגבלים העסקיים. האחרונה צפויה להתנגד למיזוג החברות הבנות של דש-איפקס ומיטב המנהלות תעודות סל - תכלית ומיטב מדדים. זאת מכיוון שמיזוגן ייצור גוף שיחלוש על 45% מהענף - נתח שוק שעשוי להיחשב כפוגע בתחרות ולכן אינו לטובת הציבור. לפיכך, ייתכן שמיטב תיאלץ למכור את מיטב מדדים, פחות משנתיים לאחר רכישתה מכלל פיננסים.

תנאי נוסף שנקבע הוא שדש איפקס תקבל הלוואה של 260 מיליון שקל, שתשמש לחלוקת הדיבידנד. הכוונה היא להחליף הלוואות לזמן קצר בהלוואות לזמן ארוך, ולא ליטול הלוואות נוספות. גם סטפק אמור לקחת מימון בנקאי לצורך השלמת העסקה.

לפני המיזוג, סטפק אמור לרכוש מניות מידי שותפיו במיטב, וכן לרכוש מניות דש-איפקס מברקת, בסך כולל של 145 מיליון שקל, ובכוונתו לקבל מימון לכ-120 מיליון שקל מתוך סכום זה.

בבקשה שהגיש דש-איפקס לביהמ"ש בחודש יולי האחרון לאישור הדיבידנד המיוחד, העריך בית ההשקעות שבניהול עידו נויברגר כי הסינרגיה בין הגופים תביא לתוספת EBITDA (רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות) של 70-90 מיליון שקל בשנה לחברה הממוזגת.

צרו איתנו קשר *5988