נחתם מזכר לשת"פ במאבק בהלבנת הון במוסדות הפיננסיים

על המזכר חתמו המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, יו"ר רשות ני"ע, המפקח על בנק הדואר, סמנכ"ל רשות המסים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון

המאבק המשותף של הרשויות נגד ההון השחור מקבל גושפנא בכתב: המפקח על הבנקים, דוד זקן; הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג; יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר; המפקח על בנק הדואר, אורן לביאן; סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים, אבי ארדיטי; וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פול לנדס; חתמו על מזכר הבנות לשיתוף-פעולה בנוגע לפיקוח על המוסדות המפוקחים בישראל בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

מזכר זה מעגן את שיתוף-הפעולה הקיים בין הגופים מזה זמן, אך מהווה שלב נוסף בקידום ישראל ליישום סטנדרטים בינלאומיים מקובלים בתחום הפיקוח על הלבנת ההון.

מטרת המזכר, כפי שעולה מהודעת משרד המשפטים בעניין, הינה שאיפה לקידום פיקוח יעיל ומתואם של גופי ההסדרה על המוסדות הפיננסיים או גורמים אחרים תחת אחריותם, בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור, מתוך מטרה להיאבק בתופעות אלה.

העברת ידע וסיוע הדדי

במסגרת המזכר סיכמו רשויות הפיקוח על שיתוף-פעולה ביישום סטנדרטים בינלאומיים בתחום, בקידום חקיקה ובגיבוש מדיניות אחידה ככל הניתן ובהתייחס לצרכים הייחודים של כל גוף מפוקח. בין היתר,הוסכם על העברת ידע מקצועי בין הגופים וסיוע הדדי בהלכי ביקורת בינלאומיים.

בנוסף, סוכם על הקמת פורום, בו ישתתפו נציגי גופי הרשויות, במטרה לקדם ככל הניתן אחידות במדיניות הפיקוח ולהסדיר את שיתוף-הפעולה והשיתוף בידע ביניהם.

שיתוף-הפעולה בין הרגולטורים השונים במאבק נגד ההון השחור בא לידי ביטוי ב-5 מישורים: שיתוף בידע, גיבוש ותיאום דרכי פיקוח ודיווח של גופים פיננסיים על-פי חוק איסור הלבנת הון; סדרי דין של ועדות עיצומים שהוקמו לפי חוק איסור הלבנת הון לגבי גופים פיננסיים ולגבי יחידים (במכס); גיבוש וניסוח חקיקת ראשית וחקיקת משנה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור; גיבוש חוות-דעת לגבי שאלות בעלות עניין משותף, בהן נתקלים הגופים השונים; וסיוע בהיבט המניעתי בכל הקשור למאבק בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט.

אחת הביטויים לשיתוף-הפעולה של כל הרגולטורים הנה פרסום רשימה באתר האינטרנט של הרשות לאיסור הלבנת הון של חשבונות הקשורים לכאורה להימורים בלתי חוקיים באינטרנט. שיתוף-פעולה זה נרקם יחד עם המשטרה ופרקליטות המדינה.

צרו איתנו קשר *5988