בתי ההשקעות מתקשים ליצור פוזיציה משמעותית בשוק הפנסיה

פסגות בולט במאמציו לצמוח בפנסיה ולהשיג נתח שוק, ומחצית מהצבירה נטו שזרמה לקרנות של בתי ההשקעות בשנה האחרונה הגיעה לידיו

אם תשאלו את מנהלי בתי ההשקעות הגדולים האם הם שחקנים משמעותיים בשוק החיסכון לטווח ארוך - הם יגידו לכם שהם מנהלים מיליארדי שקלים בקופות גמל לתגמולים, ואוחזים בנתחים מכובדים מהשוק הזה. אבל אם תקשו עליהם, ותשאלו אותם מהיכן באה ותבוא הצמיחה בשוק החיסכון לטווח ארוך, והאם הם זוכים לנתח משמעותי גם בשוק החשוב הזה, הם כבר יגמגמו, ויודו שבשוק הפנסיה המקיפה החדשה, שהוא המגרש הקובע לצמיחה עתידית בשוק החיסכון לטווח ארוך, קשה להם מאוד.

נכון לסוף הרבעון השלישי השנה, כל שש הקרנות הקטנות ביותר בשוק הפנסיה המקיפה החדשה - שבו מנוהלים כיום נכסים בהיקף כולל של כ-119 מיליארד שקל - היו בבעלות בתי השקעות. כל קרנות הפנסיה הגדולות יותר הן בבעלות חברות ביטוח.

נכון לספטמבר האחרון, בתי ההשקעות דש, אקסלנס, פסגות, הלמן אלדובי, מיטב ואלטשולר שחם, מחזיקים יחדיו בנתח מצטבר של כ-1.2% מכל השוק. היתרה נמצאת בידיים של שש חברות ביטוח: מנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס ואיילון.

סך הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה של בתי ההשקעות מגיע כיום לכ-1.5 מיליארד שקל. לכאורה מדובר בגידול ניכר של כ-29% לעומת נכסים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל בסוף 2011, או בגידול חד אף יותר לעומת נכסים בהיקף של 1 מיליארד שקל בסוף 2010. אולם מבחינת משקלן של הקרנות הללו בשוק, מדובר על שינויים קלים בהרבה. הנכסים שנוהלו בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות של בתי ההשקעות בסוף 2011 היוו 1.1% מהשוק, בדומה למצבן בסוף 2010, ופחות מנתח של 1.5% שבו החזיקו בסוף 2008.

שוק של יתרון לגודל

עד לפני כמה שנים האמינו בבתי ההשקעות שיש להם מקום בשוק הפנסיה, ושהם יעשו שם מה שעשו לקופות הבנקאיות בשוק הגמל בעבר. אז בתי ההשקעות היו "הדבר החם", והם זכו לזרם אדיר של כסף, שעבר מהגורילות של השוק אל הגופים שהביאו משהו חדש. מאז חלחלה ההבנה ששוק הפנסיה הוא שוק של יתרון לגודל, והוא רחוק מלהסביר פנים לשחקנים קטנים.

"אין קרנות פנסיה של בתי השקעות. הם לא חלק ממשי מהשוק", אומר לנו גורם בכיר בשוק הפנסיה המקיפה החדשה, שמכיר את השוק מהצד של הקרנות הגדולות שבבעלות חברות הביטוח.

לדבריו, "כל מה שבתי ההשקעות עושים בתחום הפנסיה בשנה, הקרנות הגדולות - שבבעלות חברות הביטוח - עושות בשבוע אחד. זאת משום שהיתרונות לגודל בשוק זה מהותיים מאוד.

"השחקנים הקטנים לא יכולים להיכנס במחירים שעל סף דמפינג (מחירי היצף נמוכים ואף הפסדיים, שנועדו להשגת נתח שוק, ר' ש'), כי השוק הזה כבר מתנהל ברמות מחירים תחרותיות מאוד, על סף מחירי דמפינג".

גורם בכיר בבית השקעות שפעיל בשוק הפנסיה החדשה המקיפה מסכים עם הדברים, ומציין כי "הפתרון האמיתי לסוגיה זו יבוא מהוצאת קרנות הפנסיה מהבעלות של חברות הביטוח, בדומה למה שנעשה עם קופות הגמל וקרנות הנאמנות - שיצאו מידי הבנקים במסגרת רפורמת בכר. אבל זה מהלך דרסטי מאוד, וברפורמת בכר גם ראינו שזה לא בהכרח עוזר. לכן יש לתת לקרנות הפנסיה הקטנות 'הגנת ינוקא'. ללא שינוי מבני שוק זה לא ישתנה. בלי זה לא נהיה בשוק הזה גם בעתיד, והוא ייוותר בידי חמישה שחקנים".

נתחי השוק בנכסים המנוהלים לא מספרים את כל הסיפור. נתוני הצבירה נטו משקללים את ההפקדות לקרנות, את התשלומים שלהן לעמיתים ואת ההעברות שהן מבצעות לקרנות מתחרות, ומספקים זווית נוספת על השוק.

מבחינת נתוני הצבירה נטו עולה, שב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר האחרון, נהנו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות מצבירה נטו חיובית משמעותית, בהיקף אדיר של כ-15.3 מיליארד שקל. כצפוי, הרוב המכריע של הכספים הללו הולך לקרנות הפנסיה שבבעלות חברות הביטוח, שמקיימות קשר חם עם סוכני הביטוח, ואף מתפעלות בבעלותן מערכי הפצה מגוונים ומקושרים. לקרנות הפנסיה שבבעלות בתי ההשקעות הגיעה בתקופה האמורה צבירה נטו בהיקף של כ-306 מיליון שקל "בלבד".

השליטה של חברות הביטוח תימשך

ואולם, בבחינת הנתח של הקרנות שבבעלות בתי ההשקעות מתוך הצבירה נטו המצרפית בשוק כולו, עולה שהן מחזיקות ב-2%, לעומת 1.1% ב-2011 ו-0.7% ב-2010. לכאורה מעידים הנתונים על מגמת צמיחה (בשולי השוק), אך מדובר על שיעור נמוך מאוד, שאינו מבשר על נתח שוק משמעותי בעתיד הנראה. נוסף על כך, הנתונים מלמדים שמגמה זו נובעת בעיקר מפעילות בית השקעות אחד, ולא מפעילות כל בתי ההשקעות כמקשה אחת.

בית ההשקעות פסגות, הגדול בשוק, הוא בעל יומרות להפוך לשחקן משמעותי ואף מוביל בכל אפיקי החיסכון לטווח ארוך. פסגות, שנכנס באיחור לשוק קרנות הפנסיה החדשות המקיפות ועדיין לא נמצא בביטוח, הוא זה שעדיין "נותן גז" במאמץ לצמוח בשוק זה מקרב בתי ההשקעות.

ב-12 החודשים האחרונים, 49% מסך הצבירה נטו של קרנות הפנסיה שבבעלות בתי ההשקעות נזקפים לפסגות, שמנוהל בידי חגי בדש. קרן הפנסיה שבבעלותו כבר מנהלת נכסים בהיקף של כ-175 מיליון שקל, ומחזיקה בכ-12% מסך נכסי הפנסיה של בתי ההשקעות.

אז מה צפוי הלאה מבחינת בתי ההשקעות? כל עוד הרגולציה תיוותר כפי שהיא כיום, תחום הפנסיה ימשיך להיות האפיק המועדף בשוק החיסכון לטווח ארוך, והוא ימשיך להיות זירה שנמצאת בשליטת חברות הביטוח הגדולות.

אמנם באוצר מנסים למצוא את הדרך להחזרת הגמל לשוק החיסכון לטווח ארוך של הלקוחות החדשים שמתחילים חיסכון (ולא רק לגבי הצבירה הקיימת של לקוחות ותיקים), תוך ביטול ההעדפה הברורה של קרנות הפנסיה הזולות יותר. אולם, הדרך לשם עוד ארוכה ומלאה בבורות פוליטיים, ולעת עתה נראה שבתי ההשקעות - להוציא פסגות - ימתינו לשינוי וימשיכו שלא למקד את כל משאביהם בשוק הצומח הזה.

מה עושים בתי השקעות בשוק הפנסיה
 מה עושים בתי השקעות בשוק הפנסיה

צרו איתנו קשר *5988