הנקראות ביותר

"חשדות חמורים להתנהלותן הפסולה של עמותות בחריש"

קבוצת הרכישה החילונית במכתב לוועדת המכרזים בחריש: "ועד הדיור הינו למעשה הגורם הבלעדי העומד מאחורי אותן עמותות אשר הצעותיהן הוגשו על ידי חברה זו או מי מטעמה ולפיכך יש לראות בגורם זה כמציע אחד"

רק אתמול נסגרה תיבת המכרזים של המינהל ומשרד השיכון בעיר העתידית חריש והיום (ב') מתחיל ככל הנראה מאבק מחודש על המגרשים וההצעות.

קבוצת הרכישה החילונית המאוחדת שגובשה על ידי 'מינהל המגורים' בהובלת מוטי פלד ו'חריש הירוקה' בהובלת חמי בר אור שלחה הערב מכתב הממוען לועדת המכרזים במחוז חיפה של מינהל מקרקעי ישראל ולוועדת המכרזים במשרד הבינוי והשיכון בו נדרשים האחרונים לבחון את ההצעות שהגישו 'ועד הדיור' למכרזי חריש. המכתב נשלח באמצעות עו"ד יהודה זהבי ממשרד זהבי בלאו ושות'.

"לידי מרשתי הגיע מידע, אשר ממנו עולים חשדות חמורים ביותר להתנהלותן הפסולה של עמותות, אשר הגישו הצעותיהן במסגרת המכרז שבנדון", נכתב בפתח המכתב, "נקדים ונדגיש כי הטענות שתפורטנה להלן הינן בגדר חשדות בלבד ויש לנהוג בהן בהתאם".

למכתב המדובר צורפה 'בקשת הצטרפות' שפרסם ועד הדיור ממנה עולה חשש כי: "ועד הדיור הינו למעשה הגורם הבלעדי העומד מאחורי אותן עמותות אשר הצעותיהן הוגשו על ידי חברה זו או מי מטעמה ולפיכך יש לראות בגורם זה כמציע אחד", כך על פי המכתב, "על מנת לעקוף הוראה מכרזית ומהותית זאת, פיצל ועד הדיור, באופן פיקטיבי, את הצעתו בין עמותות שונות".

בהמשך המכתב מפורטים תנאי המכרז ונכתב כי: "בסעיף 4 לתנאי המכרז נקבע במפורש כי "מציעים קשורים... יהיה רק אחד מהמפורטים לעיל רשאי להשתתף במכרז זה". ברור בנסיבות האמורות כי גורם אחד המאגד תחת כנפיו עמותות שונות נכלל בהגדרה 'מציעים קשורים' ולפיכך אינו רשאי להשתתף במכרז זה".

עוד בנושא נדל"ן ותשתיות


עוד כותבים מנסחי המכתב כי: "גם אם תמצא ועדת המכרזים, באופן תמוה, כי אין עסקינן בגוף אחד אזי בוודאי יש בהגשת ההצעות על ידי אותן עמותות, כשההצעות מתואמות משום פגיעה יסודית בעקרונות דיני המכרזים וככאלה יש לפסול את כל אותן הצעות, אשר מתבקש כי אלה נכתבו ב"יד אחת". לפיכך; מכוח הדין והפסיקה חובה על ועדת המכרזים לפסול הצעות אלה".

המכתב מסתיים בדרישה מוועדת המכרזים לבחון היטב את ההצעות: "הואיל וטרם בשלה הזכות למרשתי לעיין במסמכי ההצעות השונות, אנו מוצאים לפנות בפניה דחופה זו לועדת המכרזים, אשר בוודאי תשכיל לגלות את המעשים הפסולים כפי שעולים מתוך ההצעות. (כגון מחיר דומה ליחידות דיור לפני או אחרי חילוץ רכיב עלויות הפיתוח; כגון כתב יד זהה בהצעות של העמותות השונות; כגון הוצאת ערבויות בנקאיות ממקור אחד; כגון זהות במסמכים המשפטיים וכיוצ"ב) וככל שאכן יעלו חשדות כאמור - גם תועבר פניה מתאימה לרשויות האכיפה".

בהמשך לשליחת המכתב אמר הערב פלד ל"גלובס" כי רק מאז נסגר המכרז אתמול הגיע לידיו המידע המצויין במכתב והוא ראה לנכון להציף את הנושא בשם כל חברי קבוצת הרכישה אותה הוא מייצג. "על דברים גדולים מאלו פסלו מכרזים", אמר פלד, "הבנתי שגם גופים אחרים מתכננים לפעול ברוח זו. אם מדובר למעשה בעמותה אחת. היא צריכה לזכות במגרש אחד".

נזכיר כי המכרזים שנסגרו אתמול הגישו הצעות עמותות חרדיות, קבוצות רכישה מהמגזר החילוני והדתי לאומי וגם חברות בנייה כגון צ.לנדאו, דונה, אשדר ועוד. על פי ההערכות ומידע שהתקבל לגבי גובה ההצעות מסתמן כי הן עמדו סביב 30 אלף שקל לקרקע ליחידת דיור לא כולל פיתוח למתחמים הקטנים ובטווח שבין 40 אלף שקל לקרקע ליחידת דיור ללא פיתוח ל-62 אלף שקל לקרקע ליחידת דיור לא כולל פיתוח למתחמים הגדולים (הסכומים המצויינים אינם כוללים מע"מ).

עוד על פי ההערכות, הקבוצה החילונית "חריש שלנו" שהוקמה על ידי ישראל אביטל ואסף חוברה וחברה לעמותה הדתית לאומית "נאות חנן", קבוצה שכולה מנוהלת על ידי חברת באמונה הציעה ככל הנראה את ההצעה הגבוה ביותר. מדובר על הצעה שעומדת על כ-62 אלף שקל לקרקע ליחידת דיור (לא כולל מע"מ) למתחם הגדול ביותר מבין המתחמים המאפשר בניית 630 יחידות דיור ולמתחם נוסף המאפשר בניית 150 יחידות דיור. הקבוצה של פלד ובר אור הגישו הצעה נמוכה יותר, 42 אלף שקל (לא כול מע"מ), והעמותות החרדיות הגישו ככל הנראה הצעות שעמדו על כ-43 אלף שקל (לא כולל מע"מ).

יש לציין שלא מן הנמנע שמשמעות המכתב שנשלח והחשדות שמועלות במסגרתו היא דחייה במועד הכרזת הזוכים במכרז.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!