ההאטה כבר כאן: הצמיחה ברבעון השלישי ירדה ל-2.9%

זאת לאחר עלייה של 3.4% ברבעון השני של השנה ועלייה של 3.1% ברבעון הראשון ■ ירידה בהוצאה לצריכה פרטית לנפש

בעיצומו של מבצע "עמוד ענן" והלחימה בדרום, מדווחת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על החרפה נוספת בפעילות הכלכלית. לפי הנתונים, ברבעון השלישי של 2012 צמח המשק הישראלי בשיעור של 2.9% בלבד, זאת לאחר עלייה של 3.4% ברבעון השני ועלייה של 3.1% ברבעון הראשון. נציין, כי הנתונים מתייחסים לתמ''ג במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות.

מדובר בקצב הצמיחה הנמוך ביותר שנרשם מאז הרבעון השני של 2009, עת יצא המשק מההאטה החריפה שפקדה אותו בעקבות המשבר הגלובלי החריף. עם זאת, מדובר בשיעור צמיחה גבוה יחסית לשאר המדינות המפותחות. גוש היורו ומרבית המדינות החברות בו רשמו באותה תקופה צמיחה שלילית; כלכלות בריטניה ויפן לא צמחו; ומדינות כמו ארה''ב ודרום קוריאה רשמו צמיחה חיובית, אך נמוכה מזו של ישראל באותו רבעון.

כמו כן, ברבעון השלישי נרשמה ירידה של כחצי אחוז בהוצאה לצריכה פרטית לנפש המכונה רמת החיים, זאת לאחר עלייה של 1.2% ושל 5.3% (בחישוב שנתי) בשני הרבעונים הקודמים. במקביל, הצריכה הפרטית עלתה ב-1.5% בלבד - קצב נמוך משיעור הגידול באוכלוסייה. הירידה בהוצאה לצריכה פרטית משקפת ירידה של 19.1% בהוצאה למוצרים בני קיימא לנפש (המשקפים את יכולת ורצון הקנייה של הציבור), זאת בהמשך למגמה שנרשמה ברבעון הקודם. ירידה זו נובעת מצניחה חדה בצריכת כלי רכב (כ-32%) וממוצרים לבנים כגון מקררים, מזגנים ומכונות כביסה.

הייצוא קרס

מנוע הצריכה הפרטית הוא לא היחיד שנפגע. גם הייצוא קרס על רקע ההאטה החדה בביקושים מחו''ל, בעקבות המיתון במרבית כלכלות אירופה לצד ההאטה בכלכלה האמריקנית. לפי הנתונים, יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים) ירד ב-1.5% ברבעון. ירידה זו משקפת ירידה של יותר מ-7% בייצוא סחורות שכוללת צניחה חדה של כ-60% בייצוא יהלומים. יתרה מזו, בתקופה הנסקרת חלה ירידה של 16.3% בייצוא השירותים, בעוד שמנגד נרשמה עלייה קלה של חצי אחוז בייצוא התעשייתי.

במקביל, נמשכת הירידה בהשקעה בנכסים קבועים אשר היוו מקור חזק לצמיחה בשנת 2011. הנתונים מצביעים על ירידה של כמעט 9% בהשקעות בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה, זאת בהמשך לירידה של 3.1% ברבעון הקודם. הירידה בהשקעה בנכסים קבועים, נציין, משקפת ירידה של 14.7% בהשקעה בענפי המשק, ולראשונה מזה תקופה ארוכה גם ירידה של כ-1% בהשקעה בבנייה (למרות שההשקעות לבנייה למגורים עלו בכ-6%).

גם יבוא הסחורות והשירותים (למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים), ירד ברבעון השלישי בכ-12% לאחר ירידה של כ-10% ברבעון הקודם - ירידה שמבטאת בעיקר ירידה בייבוא סחורות אזרחיות. כתוצאה מכך, סך המקורות שעמדו לרשות המשק (הן מהתמ''ג והן מהייבוא) ירדו ביותר מ-1%, לאחר ירידה של 2.4% ברבעון הקודם. ניכר כי לעומת הנתונים של הרבעון השני שהפתיעו לטובה, הנתונים של הרבעון השלישי משקפים יותר את ההתפתחויות במשק ומצביעים על האטה ברורה בהתרחבות של הפעילות הכלכלית.

שיעורי הצמיחה במשק
 שיעורי הצמיחה במשק

צרו איתנו קשר *5988