יורחבו ההקלות לזוג בעל עסק משותף שדרש חישוב מס בנפרד

זאת לאור פסיקתו של בית המשפט העליון מפברואר השנה, בה נקבע כי בני זוג המחזיקים במשותף בעסק חייבים להגיש שומת מס משותפת ולא נפרדת

לאור פסיקתו של בית המשפט העליון מחודש פברואר השנה, בה נקבע כי בני זוג המחזיקים במשותף בעסק חייבים להגיש שומת מס משותפת ולא נפרדת, מרחיבה רשות המסים את ההקלות לבני זוג בעלי עסק משותף, שהגישו בעבר דרישות לחישוב מס בנפרד.

לאחרונה קבע בית המשפט העליון, בבקשה לדיון נוסף בסוגיית חישוב מס לבני זוג (הלכת מלכיאלי ואח'), כי בני זוג המחזיקים במשותף בכלל מניות חברה, המשלמת את שכרם, או כמעט בכולן, חייבים להגיש שומת מס משותפת ולא נפרדת.

היום (א') הודיעה רשות המסים כי לאור אי-הבהירות ששררה בנושא עד הכרעת בית המשפט העליון, ועקב פניית ועדת הכספים ופניות רבות נוספות להקלות בעקבות החלטת העליון, היא החליטה להרחיב את ההקלות לבני זוג נישומים שדרשו חישוב נפרד (בנוסף על שורת הקלות לבני זוג עליהן נקבע ב-4 ביולי 2012).

על-פי החלטת רשות המסים, יורחבו המקרים בהם יתאפשר לבני זוג לקיים חישוב מס נפרד על סכום נמוך (החלת סעיף 66 (ה) לפקודת מס הכנסה). מדובר במקרים חריגים בהם כל אחד מבני הזוג עבד בעסק היקף שעות מסוים, כאשר לבני הזוג אין הכנסות אחרות למעט העסק או משכורת מהעסק, ובתנאי שיודיעו על כך לפקיד השומה מראש. החישוב הנפרד יתאפשר רק במקרים בהם בניהזוג הרוויחו פחות מ-48,960 שקל לשנה.

לדברי הרשות, הקלה זו תחול לגבי כל התיקים "הפתוחים" בהם עולה סוגיית חישוב מאוחד/נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד.

הקלה נוספת עליה הודיעה רשות המסים היום היא ביטול קנסות וריבית שהוטלו על בני זוג שהגישו חישוב בנפרד, וכעת החישוב לגביהם יעשה במאוחד.

כמו כן, החליטה הרשות לאפשר פריסת חוב המס שנוצר לנישומים בעבר, עקב חישוב במאוחד עד ל-12 תשלומים.

ברשות המסים מדגישים כי כל ההקלות הללו מותנות בהגשת בקשה לפקיד השומה לתיקון הדוחות השנתיים לשנים הרלוונטיות עד ל-1 במארס.

יצוין כי באחרונה הקים מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, צוות שבוחן בימים אלה פתרון בסוגיית החישוב המאוחד/נפרד לשנים 2013 ואילך.

צרו איתנו קשר *5988