אפריקה עברה להפסד ברבעון 3; "המצב ברוסיה טוב"

(עדכון) - אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל בשיחה עם "גלובס": "המצב ברוסיה טוב, ומוסקבה היא עיר יקרה עם ביקושים גבוהים. עיריית מוסקבה מוסיפה עוד 2 קווי תחתית לקניון, וזה טוב מאוד עבורנו"

קבוצת אפריקה ישראל הנמצאת בשליטת לב לבייב דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2012.

ההפסד המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ברבעון בכ-181 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-148 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות ברבעון השלישי נובעות בעיקרן מהפסד של כ-140 מיליון שקל עליו דיווחה אפי פיתוח בדוחותיה אשר נובע מהתחזקות שער הרובל מול הדולר בשיעור של 5.8%. התחזקות שער הרובל גררה רישום של הפסדי שערוך אך מנגד נרשמו הכנסות מהפרשי שער שנזקפו ישירות להון ולכן לא חל כל שינוי בהון המיוחס לבעלים של אפי פיתוח. בנוסף, מהוצאות המימון, נטו, בסולו של אפריקה ישראל אשר הסתכמו בכ-78 מיליון שקל.

הרווח מהשכרה והפעלת נכסים הסתכם ברבעון בכ-140 מיליון שקל לעומת רווח של 113 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקרו של הגידול ברווחיות נובע מהתרומה החיובית של קניון "אפי מול סיטי".

הרווח מפעילות התעשייה הסתכם ברבעון בכ-21 מיליון שקל לעומת רווח של כ-59 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווחיות נובע בעיקר מתחום הפלדה על רקע ירידות מחירי הפלדה ברוסיה ובישראל אשר שחקו את הרווח הגולמי של אפריקה תעשיות בתחום הפעילות וכן מירידה במכירות תחום הפלדה ברוסיה.

ההפסד מחברות כלולות הסתכם ברבעון בכ-64 מיליון שקל לעומת רווח של 21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום 30.9.2012 הסתכם בכ-4.08 מיליארד שקל לעומת כ-4.5 מיליארד שקל בסוף 2011. הירידה בהון נובעת בעיקר מהפחתות לשווי הוגן אשר נרשמו במהלך הרבעון הקודם יחד עם ההפסד המדווח ברבעון הנוכחי.

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל : "תוצאות הרבעון הושפעו במידה רבה מההפסד אותו רשמה חברת הבת אפי פיתוח, שנבע רובו מרישום חשבונאי בלבד בעקבות התחזקות שער הרובל מול הדולר. במהלך הרבעון דיווחו מרבית חברות הבת של הקבוצה על תוצאות טובות וחיוביות המעידות על המשך התנופה החיובית בפעילותן העסקית והנהלות כל החברות ממשיכות לפעול ללא הרף לשמירה על מגמה חיובית זו תוך, מימוש הזדמנויות עסקיות חדשות בתחומי פעילותן. אפריקה ישראל ממשיכה לפעול ליישום האסטרטגיה העסקית של הקבוצה המתמקדת ביזמות, פיתוח עסקי וחידוש החזרה המואצת בעיקר בבניית נכסים מניבים, על מלאי קיים של קרקעות איכותיות העומד לרשותה בארץ, ברוסיה ובמזרח אירופה, אשר יהוו בסיס איתן להגדלת תזרים המזומנים העתידי של החברה. וזאת, לצד מימוש של נכסים במחירים ראויים לטובת כל בעלי המניות והחוב של החברה".

נובוגרוצקי ציין בשיחה עם "גלובס" כי "המצב ברוסיה טוב, ומוסקבה היא עיר יקרה עם ביקושים גבוהים. עיריית מוסקבה מוסיפה עוד 2 קווי תחתית לקניון, וזה טוב מאוד עבורנו".

צרו איתנו קשר *5988