מחטף שכר עם טעם: פרוטרום משדרגת את הבונוס ליהודאי

המענק השנתי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה יורכב ממזומן ומאופציות, כאשר מתחת ל-EBITDA שנתי של 50 מיליון דולר הוא לא יזכה למענק

אל רשימת החברות שמבצעות מחטפי שכר רגע לפני כניסתו לתוקף של חוק שכר הבכירים ביום ד' השבוע, הצטרפה בסוף השבוע האחרון חברת פרוטרום , אשר אישרה תוכנית מענקים לנשיא ומנהל העסקים הראשי שלה, אורי יהודאי.

ועדת הביקורת ודירקטוריון יצרנית תמציות הטעם אישרו ביום חמישי את עיגון המענק השנתי של יהודאי כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו הקיימים. עד עתה לא כלל חוזה ההעסקה של יהודאי ויתר בכירי פרוטרום רכיב קבוע של מענק על בסיס של יעדים או תקרה למענק, ודירקטוריון החברה החליט בכל שנה מחדש על גובה המענק להם יזכו. כעת הדבר יהפוך למסובך יותר בשל חוק שכר הבכירים.

המענק השנתי שאישר דירקטוריון החברה ליהודאי יורכב ממזומן ומאופציות, כאשר מתחת ל-EBITDA (רווח בנטרול ריבית מס, פחת והפחתות) שנתי של 50 מיליון דולר הוא לא יזכה למענק. מעל רווח EBITDA של 50 מיליון דולר יזכה יהודאי למענק כספי של 1.1% מרווח זה, אשר יעלה במדרגות שיגיעו ל-1.3% מעל רווח של 100 מיליון דולר.

אותן מדרגות מבוססות רווח ה-EBITDA משמשות לחישוב היקף המענק שיקבל יהודאי באופציות. מתחת לרווח של 50 מיליון דולר לא יהיה זכאי להקצאה של אופציות, ומעל רווח EBITDAשל 50 מיליון דולר יזכה יהודאי להקצאת אופציות בהיקף של 0.25% מהון המניות, אשר תעלה ל-0.29% מעל רווח של 100 מיליון דולר.

נציין כי בשנת 2011 עמד ה-EBITDA של פרוטרום על 80.4 מיליון דולר, ובתשעת החודשים הראשונים של 2012, בעקבות השיפור בפעילות, הוא הגיע לרמה דומה והסתכם ב-79.4 מיליון דולר. לפיכך סביר להניח שבשנת 2012 יסתכם ה-EBITDA של החברה באזור ה-100 מיליון דולר (הרבעון הרביעי נחשב לחלש עונתית), ויהודאי יגיע למדרגה הגבוהה של המענק.

"תרם רבות להצלחת החברה"

כלל המענק השנתי שיקבל יהודאי, הן במזומן והן באופציות, יהיה מוגבל בתקרה של עד 2.5 מיליון דולר. המענק נקבע על ידי הדירקטוריון לאחר שהוצג לו מכלול תנאי הכהונה וההעסקה של יהודאי טרם העדכון ובעקבותיו, וכן מידע השוואתי אודות תנאי כהונה וההעסקה של מנכ"לים בחברות ציבוריות שונות. דירקטוריון פרוטרום נימק את ההחלטה בכך שכישוריו, השכלתו וניסיונו המקצועי הרב של יהודאי בתחומי הפעילות של החברה תרמו רבות להצלחתה, והכול תוך השקעת מאמצים רבים במשך 26 השנים בהן הוא מועסק בפרוטרום, מתוכן 16 שנים כנשיא וכמנהל עסקים ראשי.

בחמש השנים האחרונות (2007-2011) הסתכמה עלות השכר הכוללת של יהודאי, כולל המענקים, בכ-9.5 מיליון דולר. מלבד השינוי במענק, לא חלו שינויים בתנאי ההעסקה של יהודאי, אשר עלות שכרו החודשית נאמדת בכ-75 אלף דולר.

נציין כי נכון להיום מחזיק יהודאי בכ-0.8% מהון המניות של פרוטרום, אשר שווין עומד על כ-21 מיליון שקל. בנוסף לכך הוא מחזיק אופציות, אשר מימושן יעלה את החזקתו בחברה ל-2.16% מההון. כלל האופציות נמצאות "בתוך הכסף", ומגלמות רווח של עשרות מיליוני שקלים.

עלות השכר
 עלות השכר

צרו איתנו קשר *5988