אסיה פיתוח רוכשת השליטה בגרינסטון מלידר בכ-50 מ' ש'

במועד השלמת העסקה, תרכוש אולטרה אקוויטי מניות המהוות 45.1% מהונה המונפק של גרינסטון, לפי מחיר של 92.52 אג' למניה

אסיה פיתוח, הודיעה היום (ד') כי חתמה על הסכם, באמצעות חברת האחזקות בתחום הגז והנפט אולטרה אקוויטי המוחזקת על ידה ועל ידי חברת מטרת מיזוג, לרכישת אחזקות לידר החזקות, כ-45% , בחברה הבורסאית גרינסטון.

במועד השלמת העסקה, תרכוש אולטרה אקוויטי מניות המהוות 45.1% מהונה המונפק של גרינסטון, לפי מחיר של 92.52 אג' למניה, מחיר המשקף תמורה של כ-50 מיליון שקל במקרה של מכירת כ-45% מהון גרינסטון. לגבי יתרת החזקותיה של לידר בגרינסטון, 5.84%, תינתנה אופציות רכש ומכר לתקופה של כשנה, במחיר זהה.

התמורה בגין המניות הנמכרות תשולם בחלקה הגדול במזומן והיתרה בהלוואת מוכרת שתינתן על ידי החברה לרוכשת (לתקופה של עד שנה).

נכון לסוף חודש ספטמבר 2012, לגרינסטון מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-79 מיליון שקל ונכסי נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-24 מיליון שקל. החברה פועלת בשני תחומי פעילות: תחום איכות הסביבה באמצעות טכנולוגיה בתחום הפסולת לאנרגיה ותחום נדל"ן להשקעה.

אסיה פיתוח הינה חברת אחזקות הנמצאת בשליטתם של דן מור ואילון ברוך ומנוהלת על ידי כפיר זילברמן. החברה הינה בעלת השליטה בחברת אולטרה אקוויטי, חברת אחזקות בתחום חיפושי הנפט והגז שבקופתה כ-40 מיליון שקל, אשר השקיעה לאחרונה בחברות מובילות בתחום כמו שמן ואדן אנרגיה.

אולטרה אקוויטי נמצאת בשליטת אסיה פיתוח וחברת מטרת מיזוג ופועלת בתחום הגז והנפט בעקיפין באמצעות השקעות בחברות בתחום ובמישרין על ידי הגשת בקשות לרשיונות חיפוש נפט וגז. החברה הגישה לאחרונה בקשה לקבלת רישיון לחיפוש נפט וגז ברמת הגולן. ​​

צרו איתנו קשר *5988