הוועדה המקומית בירושלים תאכוף דיני התכנון והבנייה בעיר

בעקבות ההחלטה מבוטלת חלוקת העבודה לפיה עבירות בשטחים פתוחים טופלו על-ידי יחידת האכיפה של משרד הפנים והוועדה המחוזית לתכנון ובניה

משרד המשפטים החליט על הרחבת סמכויות הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים בתחום אכיפת דיני התכנון והבנייה. השנה תהיה זו הוועדה המקומית, באמצעות יחידות האכיפה ואגף היועץ המשפטי לעירייה, שתטפל בכל עבירות התכנון והבנייה במרחב ירושלים, הן בשלב הפיקוח והן בשלב התביעה והאכיפה.

בעקבות ההחלטה, מבוטלת חלוקת העבודה שהייתה נהוגה בשנים האחרונות, לפיה עבירות בשטחים פתוחים טופלו על-ידי יחידת האכיפה של משרד הפנים והוועדה המחוזית לתכנון ובניה. השינוי מתייחס בעיקר לשטחי מזרח העיר ירושלים. מעתה, כל האחריות על האכיפה בתחום המוניציפאלי של העיר ירושלים תהיה כולה של העירייה.

"היחידה הארצית לפיקוח על בנייה במשרד הפנים תמשיך לעבוד במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים במתכונת המקובלת ביתר חלקי הארץ. היחידה תשמש בעיקר גורם מפקח, ותבצע חקירות בעצמה במקרים בהם יוחלט על הפעלת סמכות האכיפה המקבילה של המדינה במרחב התכנון ירושלים", כך כתב עו"ד יריב אבן חיים, הממונה על אכיפת דיני מקרקעים בפרקליטות המדינה, לעו"ד אמנון מרחב היועץ המשפטי לעיריית ירושלים.

עוד כתב אבן חיים כי "תיקי פיקוח שהכינו מפקחי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה וטרם הועברו לטיפול תובע, יועברו לידי התביעה בוועדה המקומית". אבן-חיים מסכם את המכתב וכותב: "החלטה זו מבטאת את האמון ביכולותיה של מערכת האכיפה של הוועדה המקומית, ואת הערכתנו לעבודת התביעה בוועדה המקומית בראשות היועץ המשפטי לעירייה והתובעת הראשית".

במקביל להבעת האמון יש לציין שההחלטה עתידה להוביל לעומס על הוועדה המקומית ועל מערך התביעה. על כך נמסר מעיריית ירושלים כי "רק השנה נדונו אלפי תיקי בניה בבית המשפט והתביעה העירונית זוכה להערכה רבה במישור המקצועי. מדיניות האכיפה העירונית הוכיחה עצמה כיעילה ביותר. העירייה עברה מאכיפה כמותית לאכיפה איכותית ששמה דגש לאכיפה בעבירות משמעותיות, גדולות ומייצרת ענישה אפקטיבית ומרתיעה. משך הזמן בו נמשכת ההתדיינות המשפטית התקצר בזכות הפעילות המקצועית וכך קורה שהעבריינים מגיעים לדין בזמן קצר יחסית מביצוע העבירה, דבר שאף הוא מרתיע. מתוך כך הוכפל ממוצע הקנסות לתיק, כך שכיום הוא עומד על כ- 21 אלף שקלים לתיק".

עוד הוסיפו בעיריית ירושלים ואמרו כי "יחד עם זאת, הלשכה המשפטית מייצרת גם "גזרים" בדמות מערך שימועים שרק בשנה האחרונה נדונו בו מאות רבות של תיקים שמאופיינים כעבירות קלות, זוטי דברים, סכסוכי שכנים וכו'. באמצעי זה נפתרים דברים קלים, מסירים עבירות בניה באופן עצמי וחוסכים מאזרחים עינויי דין מחד ואישומים פליליים, ומאידך מפנים את בית המשפט לדון בעבירות הגדולות והקשות ולמצות את הדין עם העבריינים הסדרתיים/הכבדים. כן נעשית עבודה תכנונית שמייצרת אופק תכנוני לאותם תושבים המעוניינים לפעול באופן נורמטיבי, לצורך קבלת היתרי בניה כדין. יש לציין כי כל המכלול הנ"ל מייצר כלי אפקטיבי להסדרת בניה חוקית ולהרתעת עבריינים".

צרו איתנו קשר *5988