רשות החשמל | לפני כולם

"יועץ הסתרים" של רשות החשמל לכהונה נוספת

אבי טייטלמן, האיש שכונה "יועץ הסתרים" של רשות החשמל, מונה לאחרונה לקדנציה נוספת, לאחר שהתמודד לבדו במכרז לתפקיד ■ רשות החשמל: "המכרז פורסם בעיתונות, באתר מינהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של הרשות"

אבי טייטלמן, האיש שכונה "יועץ הסתרים" של רשות החשמל, מונה לאחרונה לקדנציה נוספת, לאחר שהתמודד לבדו במכרז לתפקיד.

טייטלמן נחשב לאישיות דיסקרטית המתרחקת מאור הזרקורים, אך לדעתו היה משקל רב בהכרעות שקיבלה הרשות בשנים האחרונות, שהיקפן הכספי מוערך במיליארדי שקלים רבים. מאז 2004 ממלא טייטלמן בפועל תפקיד של יועץ מקצועי בכיר לרשות החשמל ונחשב לגורם החיצוני המשפיע ביותר על הרשות האחראית בין השאר על קביעת תעריפי החשמל, הסדרת משק החשמל, פיקוח על חברת החשמל ומתן רישיונות ליצרני חשמל פרטיים. במשך שנות התשעים שימש טייטלמן עוזר בכיר למנכ"ל משרד התקשורת ומ"מ ראש אגף הנדסה ורישוי במשרד התקשורת וכן סמנכ"ל פיתוח עסקי בדיסקונט השקעות.

במשך תקופה ארוכה הועסק טייטלמן בתפקידו ללא מכרז, מכוח פטור מיוחד ממכרז שרשות החשמל קיבלה מהחשב הכללי באוצר. ההיקף הכספי של ההתקשרות עימו הגיע במצטבר למאות אלפי שקלים.

מדוברות רשות החשמל נמסר בתגובה לפניית "גלובס" כי "ב-24.10.12 פרסמה רשות החשמל מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי כלכלי רגולטורי במשק החשמל. המכרז פורסם בעיתונות, באתר מינהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של הרשות. במכרז זה התקבלה הצעה יחידה מאת מר טיטלמן. בתום בחינת ועדת המשנה את ההצעה הועברה המלצתה לידי ועדת המכרזים. ביום 13.11.12 ולאחר בחינת ההצעה מצאה ועדת המכרזים כי הצעתו של מר טיטלמן עונה לדרישות המכרז ועומדת בתנאים ולפיכך הכריזה על ההצעה כהצעה הזוכה ואישרה ביצוע ההתקשרות עם מר טיטלמן. תנאי העסקתו של מר טיטלמן עולים בקנה אחד עם הוראות הדין וכלל ההנחיות הרלוונטיות".

צרו איתנו קשר *5988