מעלות מורידה את דירוג אי.די.בי פיתוח: "שחיקה בנזילות"

"בהתחשב באקלים הציבורי הנוכחי, אנו סבורים שהדרך לאישור עיסקת המכירה של כלל ביטוח לכור תהיה מאתגרת מאד"

כלכלני חברת הדירוג מעלות החליטו היום (ה') להוריד את דירוג האג"ח של אי.די.בי פיתוח של נוחי דנקנרמרמת BB לרמת B עם אופק יציב.

במעלות מציינים כי "אנו עדים לשחיקה נוספת ומתמשכת בפרופיל הנזילות ה"חלש" של החברה, כמתבטא בצפי למחסור במזומנים של כמיליארד שקל בשנת 2014 ואפשרות להפרת התניות פיננסיות בתום שנת 2013 הקשורים לחוב בנקאי בסך של כ-2.1 מיליארד שקל".

בהינתן מעמדה הפיננסי, על פי הערכת מעלות, לא ניתן לשלול את האפשרות להכללת הערת עסק חי בדוחות הכספיים של החברה במהלך 2013, שעלולה להוביל את בעלי החוב לנקיטת צעדים משפטיים, ולכשל פירעון, כפי שאירע לאחרונה בחברת האם, אי.די.בי אחזקות.

רמת המינוף החברה מוערכת על יד מעלות בכ-130%, כאשר כל הנכסים הסחירים המוחזקים ישירות על ידי אי.די.בי פיתוח נלקחים לפי שווי שוק, בעוד הנכסים הפרטיים מחושבים על פי שווי בספרים.

"אנו רואים את הודעת החברה על כוונתה למכור את כלל החזקות עסקי ביטוח לכור תעשיות, כמהלך חיובי מנקודת ראותם של נושי אי.די.בי פתוח, אך לנוכח העובדה שמדובר בעסקת בעלי עניין, ובהתחשב באקלים הציבורי הנוכחי, אנו סבורים שהדרך לאישור העסקה תהיה מאתגרת מאד".

אתמול דיווחנו כי מועצת המנהלי של אי.די.בי פיתוח, הנמצאת בשליטת אי.די.בי אחזקות של נוחי דנקנר, העבירה הצעה רשמית לכור לנהל משא ומתן בנוגע לבחינה של מהלך עסקי למכירת החזקות אי.די.בי פיתוח בכלל ביטוח לכור. מדובר במו"מ למכירה לכור של החזקות אי.די.בי פיתוח בכלל ביטוח, כולן או חלקן, על בסיס שווי שייקבע על-פי הערכת שווי חיצונית ובלתי תלויה, וזאת תוך בחינת אפשרות של הצעה לרכישה על-ידי כור גם של חלק מהחזקות הציבור בכלל ביטוח.

קופת המזומנים של כור - החברה הנזילה ביותר בקבוצה - עשויה לפתור את מצוקת המזומנים של אי.די.בי פתוח בשנים הקרובות ולהרחיק ממנה את איום הסדר החוב למשך 3 שנים לפחות. זאת, לאחר שהחברה האם, אי.די.בי אחזקות, כבר החלה למעשה במגעים לקראת הסדר שכזה. החוב הפיננסי של אי.די.בי פתוח עומד על כ-5.4 מיליארד שקל, מתוכו כ-4 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח. לאי.די.בי אחזקות חוב פיננסי של כ-2.1 מיליארד שקל, מתוכו כ-1.8 מיליארד שקל חוב למחזיקי האג"ח (הנסחרות בתשואה של מאות אחוזים). במעלות, כאמור, מעריכים כי "הדרך לאישור העסקה תהיה מאתגרת מאד".

צרו איתנו קשר *5988