ראשי מחוזות לשכת עוה"ד תוקפים את עו"ד ברזילי והשר נאמן

5 ראשי המחוזות בלשכה: "שר המשפטים היוצא פעל ב-4 השנים האחרונות לשליטה על תהליכי קבלת ההחלטות בלשכת עוה"ד, בסיועו של עו"ד דורון ברזילי"

מחריפים המאבקים בלשכת עורכי הדין. 5 ראשי מחוזות לשכת עורכי הדין הוציאו היום (א') גילוי דעת חריף ביותר נגד ראש לשכת עורכי הדין, דורון ברזילי, ושר המשפטים, יעקב נאמן.

החמישה הודיעו כי הם ישתפו פעולה עם הוועדה הציבורית שמונתה באחרונה על-ידי נאמן כדי לבחון את דרכי התנהלותה של לשכת עורכי הדין ומוסדותיה, אך בהמשך תקפו קשות ובשפה קשה את השר נאמן ואת עו"ד ברזילי.

"יש לצפות כי פעילותה של הוועדה תתרום לתיקון הליקויים שהתגלו, למרבה הצער, מאז בחר ראש הלשכה המכהן לשתק את הוועד המרכזי ואת הגופים הביצועיים, הפועלים במסגרתו והמהווים את לב העשייה המקצועית השוטפת של הלשכה", מסרו ראשי המחוזות, עורכי הדין אפי נוה (מחוז תל-אביב), יוסי חכם (חיפה), אשר אקסלרד (ירושלים), דני אליגון (דרום) וחאלד חוסני זועבי (צפון).

"יחד עם זאת, ראשי המחוזות רואים בפליאה את ההקשר הבעייתי שברקע ההחלטה לכינון הוועדה. שר המשפטים היוצא פעל בהתמדה ב-4 השנים האחרונות לשליטה על תהליכי קבלת ההחלטות בלשכת עורכי הדין, בכלל, ולהשפעה על בחירת נציגיה של לשכת עורכי הדין לוועדה לבחירת שופטים ולוועדות הסטטוטוריות האחרות, בפרט", כתבו ראשי המחוזות.

לדבריהם, "בפעולותיו אלה מצא לו שר המשפטים משרת נאמן בדמותו של עו"ד דורון ברזילי. לפיכך פעל השר כדי לחזק את מעמדו של ברזילי בלשכת עורכי הדין, ואף גייס לשם כך את כל עוצמת משרדו, כדי לקדם הצעת חוק (שזכתה לכינוי 'חוק שאמה'). תכליתה של יוזמה זו הייתה לבצר את כוחו של ברזילי, אז יו"ר ועד מחוז תל-אביב, במועצה הארצית, על פני מחוזות אחרים, וזאת כדי לשלוט על הוועד המרכזי של הלשכה ועל בחירתם של נציגי המועצה לוועדה לבחירת שופטים".

בהמשך כתבו ראשי המחוזות בתגובתם החריפה, בין היתר: "כבמטה קסמים, נמוגה הצעת 'חוק שאמה' וחלפה מן העולם, מיד עת פקעה כהונתו של ברזילי כיו"ר ועד מחוז תל-אביב. משנבחר לכהן כראש הלשכה, פתח השר במאבק חדש, שעיקרו ביצור מעמדו של ברזילי אל מול מוסדותיה הדמוקרטיים הנבחרים האחרים של הלשכה (מחוזות הלשכה והמועצה הארצית), וכל זאת על מנת לשרת את מטרותיו הוא ולא את קידום ענייניהם של ציבור עורכי הדין.

"יש להצטער על כך שבמהלך תקופת כהונתו הארוכה לא מצא לנכון שר המשפטים לשתף פעולה עם הלשכה ועם עשרות יוזמותיה, אשר הונחו על שולחנו במהלך הקדנציה הקודמת בדרך של תיקוני חקיקה, התקנת כללים והנהגת פרויקטים שונים. יוזמות אלה עסקו כולן בהשבחת המקצוע ובשיפור הדיון המשפטי בבתי המשפט, אולם נותרו במשרד המשפטים כאבן שאין לה הופכין".

עוד נאמר במכתב ראשי המחוזות כי "במהלך תקופת כהונתו הארוכה אף לא מצא לנכון שר המשפטים לשתף פעולה עם הלשכה ביוזמותיה להארכת תקופת ההתמחות ולשינוי מתכונת מבחני ההסמכה, חרף המלצות ועדת גרסטל ולשכת עורכי הדין, תוך התעלמות בלתי מובנת מהצפת המקצוע, הפוגעת באיכות השרות המשפטי הניתן לציבור והפגיעה הקשה בפרנסת עורכי הדין.

"השר נאמן אף לא מצא לנכון לגבות את החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים, אשר קבע קביעות נוקבות וחמורות ביחס להתנהלותה של סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופטת ורדה אלשיך, ולפעול להעברתה מכהונתה, כמתחייב מתפקידו כשר המשפטים.

"מאידך גיסא, תמך למשל השר נאמן נמרצות בקידום יוזמת חקיקה חמורה ובעייתית לכפיית בוררות חובה בהליכים משפטיים המוגשים לבית המשפט, זאת תוך ניסיון להפריט הלכה למעשה את השרות המשפטי הניתן על-ידי המדינה לציבור, וזאת חרף התנגדות רחבה מצד מערכת המשפט, לרבות נשיא בית המשפט העליון.

"ראשי מחוזות הלשכה והמועצה הארצית של לשכת עורכי הדין נחושים באחדותם לשמור מכל פגע ולגונן על שלטון החוק, על לשכת עורכי הדין העצמאית, על מערכת בתי המשפט בכלל ועל בית המשפט העליון בפרט.

"ראוי לזכור כי חברי המועצה הארצית, ראשי המחוזות וחברי ועדי המחוזות, נבחרים כולם ישירות על-ידי ציבור עורכי הדין חברי הלשכה בהליך דמוקרטי, והם מייצגים בשקידה ובאחריות את ציבור עורכי הדין שנתן בהם אמון. לעומת זאת, פעם אחר פעם חותר ראש הלשכה דורון ברזילי ללא לאות, מטעמיו שלו, לסייע בידי גורמים שונים, במאבקם המתמיד והנחוש להחלשת מעמדה של מערכת המשפט, בתמיכה בהצעות חוק בעייתיות, מתוך רצון לפגוע במערכת המשפט, וכיוצא באלה.

"אגב כל אלה - ולמרבית הצער - משתק ברזילי לחלוטין את פעולותיהם של מוסדותיה הביצועיים הארציים של לשכת עורכי הדין. הוועד המרכז אינו מתפקד, וועדות הוועד המרכזי לא נבחרו (אף שחלפו כ-20 חודשים מאז שהתקיימו הבחירות למוסדות הלשכה), וראש הלשכה עצמו אינו מתפקד כלל".

בסיום המכתב כתבו ראשי המחוזות כי "ברזילי נכשל לחלוטין במילוי תפקידו ושליחותו. למרבה הצער, הוא מתמקד בעיקר בהפרחת ספינים תקשורתיים חדשות לבקרים ובהעלאת 'יוזמות' שונות, אשר פגות מן העולם רגע לאחר פירסומן בתרועה רמה, תוך ניסיון לשטות בציבור עורכי הדין ובציבור בכלל. הוא אינו מבין את תפקידו ואת היקף אחריותו, זורה חול בעיני הציבור ומתנהל כפעיל פוליטי זוטר, ולא כמי שעומד בראש הארגון המקצועי החשוב ביותר בחיים החברתיים בישראל.

"על רקע זה, כאשר הגופים האחראיים היחידים המתפקדים הם מחוזותיה של הלשכה והמועצה הארצית - ראוי שתינתן הדעת לדרך התנהלותו הבעייתית והלא חוקית של ראש הלשכה, וראוי להישמר מפני נסיונותיהם של גורמים פוליטיים ואינטרסנטיים שונים, העוינים את שלטון החוק, להצר את צעדיהם של גורמי הלשכה הנבחרים.

"עמדתם זו של ראשי מחוזות הלשכה והמועצה הארצית תובא בפני הוועדה שהוקמה, אשר גם אם בחטא הורתה, הרי שבאפשרותה יהא לשפוך אור על נשוא סמכותה ולתקן את את הטעון תיקון במצב הנורמטיבי הנוכחי של מקצוע עריכת הדין בישראל, ובעיקר במצבם של מוסדותיו הנבחרים.

"אנו מקווים שככל שהכוונה הייתה לפגוע במעמדם של הלשכה ושל נבחריה או חס וחלילה בעצמאותה, הרי שזו תיבדה ותימוג מן העולם, עת תוגשנה מסקנותיה של הוועדה האמורה, כמובן בפני שר חדש, שספק אם היה תומך בהקמתה של ועדה זו מלכתחילה".

שר המשפטים, יעקב נאמן, לא רצה להגיב לדברים. ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, מסר בתגובה: "הקמת הוועדה מבורכת, ואני תקווה שהיא תביא לביעור העסקנות והפלגנות המלוות את ההתנהלות בלשכה מזה שנים ארוכות".

עו"ד יראון פסטינגר מסר בתגובה: "אני משמש כחבר הוועד המרכזי מטעם הסיעה להצלת המקצוע. ככל שהדברים נוגעים לטענות כנגד השר יעקב נאמן, אני דוחה טענות אלה מכל וכל. השר נאמן הינו ידיד נאמן ללשכת עורכי הדין ולציבור עורכי הדין מימים ימימה, ובוודאי שהיה כזה בתקופת כהונתו הנוכחית כשר המשפטים".

עו"ד ברוך כצמן מסר בתגובה כי "עם כל הכבוד לראשי הוועדים הנכבדים, אני סבור כי אין כל מקום לגילוי הדעת בעניין מינוי ועדת הבדיקה, ולבטח כאשר גילוי הדעת עצמו הינו, בעיקר, 'כתב אישום' חריף ובלתי מקובל כנגד שר המשפטים היוצא וראש הלשכה.

"מדובר בהשתלחות חסרת תקדים כמעט בשר משפטים יוצא, השתלחות שעוצמת עיניים למול פעולות רבות שנעשו במהלך כהונתו, ובבסיסה ניסיון לפגוע בראש לשכה נבחר. לדעתי, גילוי דעת זה מצדיק, כשלעצמו, את הצורך בהקמת הוועדה ובשינויים הכרחיים.

"מינוי וועדת הבדיקה הינו כורח המציאות ממש. בשלה העת להחליט לאן פניה של לשכת עורכי הדין, שכן המשך המצב הקיים מוביל לתוצאה אחת - פירוק הלשכה ופיזור מוסדותיה. השאלה מי גרם למצב אליו נקלעה הלשכה לא רלבנטית כרגע. השאלה מי יותר אשם - אף היא לא רלבנטית. מה שחשוב זה מה שקורה בשטח, ומה שקורה בשטח לא מוסיף כבוד למקצוע, ללשכה ולכל מה שהיא אמורה לייצג. גם לא לראשי הוועדים הנכבדים".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988