רשות ההגבלים מציעה לצמצם את הפטור החקלאי שקיים בחוק

הרשות מבקשת להוציא את המשווקים הסיטונאיים של תוצרת חקלאית, שאינם חקלאים, מחוץ להגנתו של הפטור

רשות ההגבלים העסקיים מבקשת לצמצם את הפטור החקלאי שקיים כיום בחוק ההגבלים העסקיים ולהוציא את המשווקים הסיטונאיים של תוצרת חקלאית, שאינם חקלאים, מחוץ להגנתו של הפטור.

חקלאים ימשיכו ליהנות מהפטור בקשר עם התוצרת החקלאית שהם מייצרים, בעוד שמי שאינו חקלאי או בבעלות מלאה של חקלאים יפסיק ליהנות ממנו - כך עולה מתזכיר לתיקון חוק ההגבלים העסקיים שפירסמה הרשות אתמול (א').

חוק ההגבלים העסקיים אוסר על הסדרים והסכמים שעלולים לפגוע בתחרות, אלא אם ניתן להם אישור או פטור מראש, למעט מספר פטורים שקבועים בחוק. החוק כיום קובע פטור גורף מהאיסורים בו באופן שמאפשר לעשות קרטלים: גם לחקלאים וגם למשווקים בסיטונות של תוצרת חקלאית שאינם חקלאים.

התיקון המוצע ימנע ניצול לרעה של הפטור על-ידי גופים שאינם חקלאים, באופן הצפוי לפגוע משמעותית בציבור הצרכנים. בנוסף, השינוי בחקיקה יקרב את הדין הישראלי לזה האמריקאי והאירופי, שם ניתן פטור למגדלים, אך לא למשווקים הסיטונאיים שאינם מעורבים בגידול.

הממונה על ההגבלים, פרופ' דיויד גילה, אמר בהתייחס להצעת החוק כי "כמי שרואה מולו את החובה להגן על כלל ציבור הצרכנים בישראל מפני פגיעה בתחרות, אני סמוך ובטוח כי התיקון המוצע של הפטור החקלאי יקדם את רווחתם של הצרכנים בישראל ויתרום למהלך הרוחבי שמובילה הממשלה להורדת מחירי המזון, וזאת מבלי לפגוע במעמדם של חקלאי ישראל".

המהלך של הרשות הוא תוצאה ישירה של החלטת הממשלה מ-21 באוקטובר 2012 לאמץ את המלצות ועדת קדמי, שקבעה כי יש לפעול לצמצום היקפו של הפטור החקלאי המאפשר גם למשווקים בסיטונות לשתף פעולה במכירת הסחורה לרשתות השיווק, לדוגמה על-ידי תיאום מחירים ולחבור לקרטלים בשוק. ה

מטרה של המהלך היא למנוע מצב בו הצרכנים בישראל יסבלו משני קרטלים מצטברים של תוצרת חקלאית: הראשון של החקלאים, והשני של משווקים בסיטונות שאינם מגדלים.

הצעת החוק של רשות ההגבלים מקפידה לשמור על התכלית המקורית של הפטור החקלאי, שהיא הגנה על המגזר החקלאי בתור שכזה. ההצעה קובעת בין היתר כי אם משווק בסיטונות הוא בבעלות מלאה של חקלאים, הוא ימשיך ליהנות מהפטור.