"צמח המרמן בנתה 5 קומות באלפי מנשה ללא היתר"

בעוד היתר הבנייה המקורי כלל 24 דירות בשני מבנים מחוברים בני 6 קומות, החברה הקימה 48 דירות בשני בניינים נפרדים בני 8 ו-9 קומות

חברת הנדל"ן צמח המרמן בנתה יותר מ-20 דירות בפרויקט בנייה של החברה ביישוב אלפי מנשה ללא היתר בנייה, ולאחר אכלוס הדירות, אף ביקשה להכשירן ולקבל אישור לדירות נוספות. כך קבעה לאחרונה ועדת המשנה להתנגדויות במינהל האזרחי בבית אל.

החברה, כך עולה מההחלטה, החזיקה בהיתר בנייה להקמת פרויקט על קרקע בבעלותה ברחוב הגולן בשכונת גבעת טל ביישוב. ההיתר כלל הקמת מבנה בשני אגפים בני 6 קומות הכוללים בסך הכול 24 דירות. למרות זאת, הקימה החברה שני בניינים נפרדים, האחד בן 8 קומות ו-22 דירות, והאחר בן 9 קומות ו-26 דירות, ובסך הכול 48 דירות. זאת, בניגוד להיתר הבנייה.

החברה אכלסה את הבניינים וב-2011 הגישה בקשה לתוכנית חדשה המכשירה את הדירות והקומות שנבנו ללא היתר, ואף מבקשת להקים בניין נוסף בן 30 דירות, כך שבסך הכול תכלול התוכנית 78 דירות. התוכנית אף הומלצה להפקדה על ידי המועצה המקומית אלפי מנשה ביוני 2011.

"להכשיר השרץ"

תושבי הבניינים הסמוכים וחלק מדיירי הבניינים הקיימים שכבר מתגוררים בפרויקט החברה, הגישו התנגדות לוועדה המחוזית בית אל כנגד אישור התוכנית. בהתנגדות שהוגשה באמצעות עו"ד נועם קולודני, טענו המתנגדים כי "ועדה נכבדה זו מתבקשת להכשיר השרץ בדיעבד, כשלכאורה לא ניצבות בפניה ברירות של ממש והיא אמורה לשמש חותמת גומי ותו לאו".

עוד נטען בהתנגדות כי החברה לא מסתפקת בהכשרת השרץ שיצרה כעובדה מוגמרת אלא מבקשת מגדל נוסף. לטענת המתנגדים, קבלת התוכנית תהווה פגיעה אנושה וחמורה בקניינם ורווחתם, הכוללת הכבדת מצוקת החניה והתחבורה, הפחתה של מספר מקומות החניה הקיימים אל מול הגדלה משמעותית במספר יחידות הדיור. לטענת המתנגדים, החברה מסתמכת על מקומות חניה נוספים ורחוקים באמצעות שינוי ייעוד של שטחים ציבוריים לייעוד חניות. חלק גדול מהחניות אף מצוי לטענתם ביותר מעשרות מדרגות מנכסיהם, מה שהופך אותן ללא רלוונטיות.

עוד נטען כי "החברה טרם תיקנה דוחותיה הכספיים בדבר בנייה ללא היתר ומכירת דירות בניגוד ובלא היתר ואף החלה בשיווק דירות בבניין המבקש הנוסף, עוד בטרם אישור התוכנית". ועדת המשנה להתנגדויות בראשות מיכאל בן שבת קבעה כאמור כי "המצב שבו שני הבניינים שנבנו מאכלסים 48 דירות, שונה מההיתר שניתן ושונה מהוראות התוכנית". הוועדה קבעה כי התוכנית המוצעת משנה את המצב הקיים וסבורה שרוכשי הדירות היו תמי לב שכן רכשו דירה בפרויקט שהונפק לו היתר בנייה כשיקול כבד משקל בהכשרת הדירות שכבר נבנו ללא היתר.

"עם זאת, מצאנו טעם לפגם בהתנהלות החברה המשכנת והוועדה המיוחדת שהנפיקה היתר על אף חוסר ההלימה בין הוראות התוכנית למצב בשטח. אין לאשר תוכנית שאינה ראויה תכנונית רק משום קיומה בשטח של בנייה בלתי חוקית שהינה פועל יוצא של הפרת דיני התכנון והבנייה". הוועדה קבעה כי לא ייתכן כי "עברייני הבנייה הם שמתווים את דפוסי התכנון". הוחלט כי מספר הדירות המותרות בפרויקט יקטן מ-78 ל-70. 22 דירות יותרו להקמת בניין נוסף ולא 30 כפי שביקשה החברה. "הוועדה רואה בחומרה את הבנייה הבלתי חוקית שנעשתה בתחומי התוכנית. מצופה מהוועדה המיוחדת להוציא היתר בנייה חדש שיהלום את המצב הקיים לאחר כניסת תוכנית זאת לתוקף".

מצמח המרמן נמסר כי "הבניינים נבנו על פי היתרי בנייה כחוק ואוכלסו על פי אישורי אכלוס. אלמלא נכנסה הקפאת הבנייה ב-2009 הייתה גם התוכנית הנוכחית, שהוסכמה בין כל הצדדים דאז, מקבלת תוקף. המתנגדים הגישו את התנגדויותיהם בחוסר תום לב תוך הפרה יסודית של ההסכמים עם החברה. צמח המרמן שוקלת את צעדיה המשפטיים כנגד המתנגדים".