אושרה תוכנית להקמת שכונת מגורים במחנה גנים ברמת גן

התוכנית, שיזם מינהל מקרקעי ישראל וערך האדריכל אריה קוץ, כוללת הקמת שישה מגדלי מגורים בני 33-47 קומות ו-1,200 דירות בשטח ממוצע של 112 מ"ר

כפי שנחשף ב"גלובס", הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב במשרד הפנים, החליטה היום על הפקדת תוכנית מחנה גנים הידוע כמתחם השלישות הראשית ברמת גן. זאת כחלק מיישום החלטת הממשלה על פינוי מחנות צה"ל מאזורים עירוניים. התכנית חלה על שטח של 70 דונם הנמצא בין הרחובות דרך בן גוריון וקריניצי, ומציעה לפנות את המחנה הצבאי על ידי שינוי יעוד הקרקע בו למגרשי מגורים, מבנים ומוסדות ציבור מסחר ושטח ציבורי פתוח.

התוכנית, שיזם מינהל מקרקעי ישראל וערך האדריכל אריה קוץ, כוללת הקמת שישה מגדלי מגורים בני 33-47 קומות ו-1,200 דירות בשטח ממוצע של 112 מ"ר, כאשר 20% מסך הדירות יהיו בשטח של עד 63 מ"ר, 10% מהדירות יהיו בשטח של עד 75 מ"ר, ו-35% מהדירות יהיו בשטח של עד 120 מ"ר. עוד קבעה הוועדה כי 20% מסך הדירות בגדלים שונים בפרויקט, ייועדו להשכרה.

התכנית מקצה שטח של כ-12 דונם למוסדות ציבור, והמבנים המצויים כיום בשטח זה ומשמשים את חיל השלישות ישומרו ויועברו לרשות עיריית רמת גן לטובת מוסדות ציבור. בנוסף 25 דונם משטח התוכנית יהיו מיועדים לפארק ציבורי, כאשר בשטח זה ישומרו העצים הקיימים ומספר צריפים הסטוריים אשר שימשו את המחנה והשימוש בהם יהיה לצרכי ציבור.

בין שני מתחמי מגורים לאורך דרך בן גוריון מתוכננת כיכר עירונית, שתהיה שער הכניסה למתחם כולו. במסגרת התוכנית, יורב רחוב בן גוריון ברוחב של כ- 12.5 מטרים, וזאת על מנת לאפשר בין היתר הקמת תחנת רכבת קלה של הקו הצהוב המתוכנן לעבור בדרך בן גוריון אל מרכזי התעסוקה של בני ברק ותל אביב ואל פארק הירקון.

אתמול פרסם "גלובס", כי למרות הפקדת התוכנית, אין בכוונת משרד הביטחון לפנות את המחנה לפני השנים 2018-2019 ועל כן שיווק הקרקע צפוי להתעכב עוד שנים נוספות לאחר אישורה הסופי של התוכנית.