אמדוקס מדווחת על הכנסות שיא של 833 מיליון דולר ברבעון

בשורה התחתונה החברה פיספסה את התחזיות ורשמה רווח של 64 סנט למניה (לא מתואם) ■ הרווח המדולל למניה (מתואם) עמד בתחזיות החברה והסתכם ב-73 סנט למניה

חברת אמדוקס דיווחה הערב (ג') לאחר המסחר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי השני שלה. מהדוחות עולה כי ההכנסות הסתכמו ב-833 מיליון דולר ארה"ב, בטווח תחזית החברה של 850-820 מיליון דולר ארה"ב. עם זאת, בשורה התחתונה החברה פיספסה את התחזיות ורשמה רווח של 64 סנט למניה (לא מתואם).

מהדוחות עולה כי לתנודות בשערי החליפין הייתה השפעה שלילית על ההכנסות של כ-2 מיליון דולר, בהשוואה לרבעון הראשון של שנת הכספים 2013.

הרווח התפעולי (non-GAAP) ברבעון השני של שנת הכספים הסתכם ב-140 מיליון דולר בעוד שיעור הרווח התפעולי עמד על 16.8%. הרווח התפעולי על-פי GAAP U.S. הסתכם ב-123 מיליון דולר.

ברבעון השני של שנת הכספים, הרווח המדולל למניה (non-GAAP), המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון נטו לאחר מס, הסתכם ב-73 סנט בהשוואה לתחזית החברה של 69-75 סנט למניה. הרווח המדולל למניה, על פי GAAP U.S, ברבעון השני של שנת הכספים הסתכם ב-64 סנט למניה, בהשוואה לתחזית החברה של 58-66 סנט למניה.

תזרים המזומנים הפנוי ברבעון השני של שנת הכספים הסתכם ב-91 מיליון דולר ארה"ב, כאשר צבר הזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים בסוף הרבעון השני של שנת הכספים הסתכם ב-2.81 מיליארד דולר, גידול של 10 מיליון דולר בהשוואה לסוף הרבעון הראשון של שנת הכספים 2013.

החברה הודיעה כי הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן בסך של 0.13 דולר ארה"ב למניה, אשר ישולם ב-19 ביולי, 2013, זאת לאחר שהחברה ביצעה ברבעון השני רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 109 מיליון דולר.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988