אומ"ץ לחלמיש: "נותנים יד להפסד מאות מ' ש'"

חלמיש: "המכתב של תנועת אומץ מלא בשקרים, אי דיוקים והאשמות מופרכות"

במכתב ששיגר יו"ר הנהלת עמותת אומ"ץ אריה אבנרי לחברי הדריקטוריון של חברת חלמיש, טוען אבנרי כי "שתיקת הדירקטורים" נוכח יוזמת יו"ר דריקטוריון החברה רחל תורג'מן להקפיא את התביעות כנגד 500 משפחות המחזיקות בקרקע בשכונת כפר שלם, היא למעשה מתן יד לאובדן הכנסות של 750 מיליון שקל, שהיו מגיעות משווי הקרקע ושהיו אמורים להתחלק בין מינהל מקרקעי ישראל לחלמיש.

"לאומ"ץ נודע כי התנהלותכם לוקה בעצימת עיניים נוכח התנהלותה האסורה של יו"ר דריקטוריון חלמיש גב' רחל תורג'מן הפועלת בניגוד לטובת החברה ולהתחייבויותיה כלפי בעלי המניות והציבור"מציין אבנרי במכתבו. "על פי ההסכם שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חלמיש בחודש יולי 2004 התחייבה חלמיש להגיש תביעות לפינוי ולתשלום דמי שימוש כנגד מחזיקים שאינם זכאים לדמי פינוי וכנגד מחזיקים שלא יסכימו להתפנות כנגד דמי הפינוי להם הם זכאים ממקרקעין שנמסרו לטיפול החברה בשכונת כפר שלם בדרום מזרח תל אביב יפו, ובהם זכויות בנייה ל-1800 יחידות דיור".

לטענת אבנרי בנוסף למטרה הציבורית שזוכה חלמיש לממש בפינוי קרקע של המדינה ממי שלדבריו אוחזים בה שלא על פי דין ובניית 1800 יחידות דיור שיכולות להוות פיתרון דיור למשפחות צעירות רבות, זכאית חלמיש ל-40% מן הרווחים שיצמחו כתוצאה ממכירת הזכויות, וליתרה, 60% , זכאי מינהל מקרקעי ישראל.

"חלמיש פעלה על פי מחויבותה הציבורית והחוזית וניהלה מאז שנת 2006 הליכים משפטיים כנגד 500 משפחות המחזיקות בקרקעות המדינה בשכונת כפר שלם", מסביר אבנרי במכתבו. "תורג'מן יזמה את "הקפאת" כל אותם הליכים בהם פתחה החברה ופנתה למועצת מקרקעי ישראל שוב ושוב בשם החברה ובשם עיריית תל אביב על מנת שועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל תורה על המשך הקפאת ההליכים שמנהלת החברה כנציגה של המדינה בכפר שלם כנגד המחזיקים, למשך פרק זמן המגיע כעת ל-14 חודשים".

אבנרי פונה אל חברי דריקטוריון החברה בטענה כי "מתברר מאז 31.01.2012 לא התקיים כל דיון בדירקטוריון החברה בנושא הקפאת ההליכים. למרות שמתאריך זה נדונה הפנייה להקפיא את ההליכים לשלושה חודשים בלבד. בדיון האמור, ובשום מועד שלאחר אותו דיון לא הוצגו בפניכם כלברי דריקטוריון משמעויות הבקשה להקפיא את ההליכים לא נמסרו סיכויים וגם לאט הועלו סיכונים הנשקפים לחברה ולציבור כתוצאה מן הבקשה להקפיא את ההליכים ומן ההקפאה עצמה בהווה ובעתיד".

אברני טוען במכתבו כי "להקפאת התביעות קל וחומר להפסקתן יש משמעויות לחברה גם בגלל העובדה שמשאבים רבים אשר הושקעו על ידי החברה עד כה בתהליך ירדו לטימיון". בנוסף טוען אבנרי כי ההליכים נועדו להחזיר את משאב הקרקע ששוויה עומד על 750 מיליון שקל, לציבור.

"העובדה שהתביעות דועכות כעת גורמת לכך שבסופו של דבר ,הפיתרון הקל" יהיה לתת את הזכויות בקרקע למחזיקים, תוך פגיעה באינטרס הכלכלי של חברת חלמיש, הדיירים שלה בדיור הציבורי והאינטרס הציבורי שהיא מייצגת. התעלמותכם ממעשי יו"ר חברת חלמיש לחסל את ההליכים המשפטיים ומן הניסיוונות שלה להקטין לאפס את הכנסות החברה והמדינה ממכירת הקרקע על ידי הגדת הפיצוי הניתן כיום למחזיקים בקרקע והרחבה של קבוצת הזכאים לפיצוי מהווה הפרה בוטה של חובת האמון של הדריקטורים כלפי החברה וכלפי הציבור. התוצאה של המעשים האלה ושתיקת הדריקטוריון היא ברורה: מקרקע ששווה היום 750 מיליון שקל, ושלחלמיש הסכם עם המינהל לחלוקת הכנסות ממכירתה ייצא שהגירעון לטענת יו"ר דירקטוריון חלמיש העומד על סך של 90 מיליון שקל יושת על החברה והמדינה, והקרקעות בשווי 750 מיליון שקל יימסרו במתנה ל-500 משפחות. אומץ פונה אליכם לא להתעלם מהעצומה ולקבל החלטות ענייניות לטובת חלמיש והאינטרס הציבורי שהיא מייצגת שאם לא כן לא תוכלו לטעון כי לא ידעתם שהקרקע נשמטת מתחת לרגליכם וידיכם לא היו במעל".

מחברת חלמיש נמסר בתגובה: "המכתב של תנועת אומץ מלא בשקרים, אי דיוקים והאשמות מופרכות. כתנועה שאמורה לכאורה לדאוג לטוהר המידות, היינו מצפים שתלמד את העובדות, במקום לאמץ טענות של גורמים אינטרסנטים, שכל עניינם הוא לדאוג לכיסם הפרטי על חשבון החברה. לעצם הטענות, הגורם היחיד שמחליט על הקפאת התביעות הינה ועדת המשנה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל, בראשות מר אפי שטנצלר. דירקטוריון חלמיש תמך בהקפאה ומברך על החלטת ועדת המשנה. עד להקפאה, חלמיש שילמה מיליוני שקלים לעורך דין אחד, שתבע את התושבים, ותפוקת 150 התביעות שהוגשו הייתה 3 פינויים בלבד, ונתק מוחלט עם התושבים במשך שנים ארוכות. בימים אלו, חלמיש בשיתוף מינהל מקרקעי ישראל, עיריית תל אביב ומשרד האוצר, משלימים מתווה לפינוי-פיצוי ושיקום כפר שלם, בשיתוף עם נציגי תושבי כפר שלם, במטרה לבנות ולשקם את הכפר. ב-30 באפריל הסתיימה תקופת ההקפאה וחלמיש ממתינה להחלטת ועדת המשנה בעניין".