שרון גל דורש מערוץ 10: "פרסמו הודעה שתנקה את שמי"

לידי "גלובס" הגיע מכתב ששלח גל, מגיש "לילה כלכלי" לשעבר, לערוץ 10, ובו הוא טוען כי גורמים רשמיים בערוץ "תדרכו" נגדו במזיד והפיצו פרסומים שונים ושקריים על נסיבות עזיבתו את הערוץ, וכי נעשתה פגיעה בשמו הטוב

שרון גל דורש מערוץ 10 לפרסם הבהרה מיידית שתנקה את שמו. אל "גלובס" הגיע מכתב ששלח גל באמצעות עו"ד דרור ארד-אילון אל ערוץ 10, ובו הוא טוען כי גורמים רשמיים בערוץ "תדרכו" נגדו במזיד, סביב הפרסומים השונים על נסיבות עזיבתו את הערוץ, וכי נעשתה פגיעה בשמו הטוב.

גל דורש כי "הערוץ יפרסם בהבהרה מיידית כי אין ממש בטענה כאילו נהג באופן לא תקין באיזה מן המישורים שיוחסו לו, וכי אין כל קשר בין סיום התקשרותו עם הערוץ לבין הטענה בדבר בדיקה כביכול בעניינו".

גל דורש תיאום אתו באשר לנוסח ההבהרה, ואת פרסומה, גם אם הערוץ מתנער מהטענה כי תדרך נגדו.

גל, על-פי המכתב, ראה "בערוץ בית חם וגוף תקשורת חשוב וראוי להערכה. גולת הכותרת של עבודתו היא התוכנית 'לילה כלכלי', שאותה יזם, ייסד והגיש. בחודש ינואר 2013 הסתיים החוזה בין הערוץ לגל, והצדדים נכנסו למשא-ומתן מתמשך, שבמהלכו המשיך גל לשמש בתפקידו בתוכנית 'לילה כלכלי', מתוך אמונה הדדית שהצדדים יגיעו להסכם באשר לתנאי העסקתו, ובכלל זה שיחות קודמות בהן דובר על העברת הפקת התוכנית 'לילה כלכלי' לחברה בבעלותו של גל.

"במקביל למשא-ומתן, לפני כחודש נמסר לגל כי יש 'שמועות ורחשים' בעניינו. גל דרש לקבל פירוט ונדחה. לפיכך הוא דרש בתוקף כי העניין יבורר לאלתר כדי להסיר כל עננה. גם פנייה זו נדחתה במסר מרגיע ומבטל כי מדובר ב'קשקוש', שאין כל צורך בחקירה, ובכלל 'תרד מזה אין סיפור'. גם לאחר אותה פגישה המשיך המשא-ומתן בין הצדדים, והערוץ אף העביר לבא-כוחו של גל, עו"ד צלי רשף, הצעה לחידוש החוזה והמשך העסקתו.

"ביום 10 במאי שיבצתם את מרשי כחבר פאנל בתוכנית החדשות החדשה ביום שישי, ואילולא התפטרותו היה ממשיך לכהן בתפקיד נכבד זה. אין צורך להבהיר כי מדובר בהבעת אמון מובהקת של הערוץ בגל.

"ביום 13 במאי, משהבין כי המשא-ומתן אינו מתקדם עוד, שלח גל מכתב ובו הודיע על סיום עבודתו בערוץ, ואף תוך שהסכים להמשיך בעבודתו עד למציאת מחליף. יש לציין כי גורמים מטעם הערוץ היו מודעים להחלטה זו של גל עוד טרם שליחת המכתב ואף ניסו להניא אותו מכך, אך ללא הצלחה.

"למחרת מכתב ההתפטרות, התקשר אל גל מנכ"ל הערוץ, מר רפי גינת, הביע את צערו ואת הערכתו (בין היתר במילים 'אתה בין אלה שבניתי עליהם', המדברות בעד עצמן), הוסיף שהוא מקבל את הבקשה להשתחרר מן העבודה בערוץ, ואמר שהוא חייב להוציא הודעה לעיתונות שבה הערוץ יודיע שקיבל את ההתפטרות.

"באותה נשימה הוסיף גינת כי בהודעה יצוין כי יש עניין שמצוי בבדיקה. גל נדהם למשמע האמור, שעמד בסתירה למהלך העניינים שתואר לעיל, ושהיה בו כדי לצבוע את הפרשה בצבע פוגע מאין כמותו, והביע את התנגדותו התקיפה לכך.

"מר גינת ביקש לבחון את העניין, ולאחר כשעה חזר והסכים לעמדתו של גל בדבר הודעה לקונית. גל לא הסתפק בכך, והבהיר כי אם תצא הודעה לקונית שלאחריה כתבים יתודרכו בדבר קיומה של 'בדיקה' (שגל לא ידע אודותיה דבר), הרי שהנזק יהיה גדול יותר. מר גינת הבטיח לו מפורשות כי איש מן הערוץ לא יתדרך שום כתב מעבר להודעה הלקונית המוסכמת.

"יצוין כי גם בשיחה זו לא נמסר לגל דבר על עצם קיומה של בדיקה, על תוכנה או על אופיה. סמוך לאחר מכן החלו פרסומים על עזיבתו של גל באתרים שונים ברשת, שלאחריהם הגיע גל של פניות מאנשי תקשורת שככל הנראה קיבלו את הודעת הערוץ.

"המפנה חל בבת-אחת כשעה לאחר מכן. מספר כתבים פנו למרשי כמעט בו-זמנית והציגו לו טענה כאילו עזיבתו את הערוץ לא הייתה בגלל אי-הסכמה מסחרית אלא בשל כך שלפי מקורותיהם יש עניין שהערוץ בודק, ושבגללו הוא עזב. אין צורך לומר שפניות בו-זמנית של מספר כתבים מכלי תקשורת שונים, כשבפיהם מידע זהה שבא לכאורה מצד הנוגע לדבר, הוא סימן מובהק להדלפה מגורם פנימי בערוץ".

גל מביא במכתבו ציטוט מכותרת באתר וואלה, אשר בה מובא ציטוט לפיו קיים "חשד להטרדות על רקע מיני והפרה של אתיקה עיתונאית'". על-פי המכתב, "שימוש במירכאות בכותרת משמעו הוא שיש אדם שהוצג כבעל ידיעה טובה - גם אם הוא מקור חסוי - שמסר לכלי התקשורת את המילים המצוטטות או ביטוי קרוב ביותר אליו".

לדבריו, "עד שעה זו ממש גל אינו יודע כלל במה מדובר, הערוץ לא מסר לו מעולם הודעה על בדיקה מסוג זה, ובוודאי שהוא לא זומן למסור עמדה... על כן, ומעבר לדרוש, מרשי מבקש להבהיר באופן המפורש וחד ביותר כי הוא מעולם לא נהג שלא כשורה בעבודתו בערוץ ובכלל, ובפרט באיזה מן התחומים שמייחסת לו הידיעה באתר וואלה".

גל טוען כי בכל 11 שנותיו בערוץ 10 מעולם לא קיבל הערב על התנהלותו. "קשה להבין איך תוך שעות ספורות הפך גל מגורם שמנכ"ל הערוץ 'בנה עליו', לגורם שנבדק בשל אי-תקינות כביכול בהתנהלותו. בנסיבות העניין ובעיתויו, קשה להימנע מההנחה שמאחורי הפרסומים עמדה יד מכוונת, שמטרתה לפגוע בגל.

"עוצמת הפגיעה של הפרסומים - הן באופן מיידי כאדם וכאב והן בהתבוננות קדימה כאיש מקצוע מוערך מן המדרגה הראשונה - ברורה לכל. גל נהג עד כה באיפוק מרבי, ונמנע מהטלת אשם באיש. אבל, אין לו ספק שהפרסום לא נולד בעלמא. יש מישהו מתוך הערוץ שהשתמש במידע שהיה בידיו כדי לפגוע גל".

לדברי גל, מדובר בפגיעה בשמו הטוב ובזכותו לפרטיות, וככל שאכן נערך בירור של תלונה בעניין הטרדה מינית - דבר שמרשי מפקפק בו - הרי שיש בו הפרה של הוראות החוק והתקנון באשר לחיסיון הבדיקה ולהגנה שלה מחויב הגורם הבודק על שמו הטוב ופרטיותו של הגורם הנבדק.

מערוץ 10 לא נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988