קרן סלע קפיטל סיכמה את הרבעון הטוב בתולדותיה

הרווח הנקי הסתכם בכ-7.9 מיליון שקל, בעוד ההכנסות ברבעון עלו ב 11% לכ-18.6 מיליון שקל ■ שמואל סלבין: "לסלע קפיטל מצבת נכסים סולידית עם שיעורי תפוסה גבוהים וביקושים יציבים"

קרן הריט סלע קפיטל סיכמה את הרבעון הראשון הטוב בתולדותיה: הרווח הנקי הסתכם בכ-7.9 מיליון שקל, בעוד ההכנסות ברבעון עלו ב 11% והסתכמו בכ-18.6 מיליון שקל.

שווי נכסי החברה בישראל מסתכמים בכ-839 מיליון שקל. תשואת ה- NOI הממוצעת (במונחים שנתיים) על שווי הנכסים המניבים של החברה מתחילת השנה ועד סוף חודש מרץ 2013 הינה כ- 8%.

לפני כשבוע חברת מידרוג העלתה את דירוג החוב של החברה ל 2A עם אופק יציב, בין היתר, לאור יחסי כיסוי ואיתנות פיננסית בולטים לטובה, תזרים פרמננטי בצמיחה, ביקושים יציבים ואסטרטגיה סדירה ומצבת נכסים מניבה וסולידית

כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בסך של 7.5 מיליון שקל וזאת בגין הרבעון הראשון לשנת 2013.

שמואל סלבין, יו"ר סלע קפיטל, מסר: "לסלע קפיטל מצבת נכסים סולידית עם שיעורי תפוסה גבוהים וביקושים יציבים. גיוס אגרות החוב ישמש את החברה להמשך רכישת נכסים והקטנת עלויות המימון שיתרמו להמשך צמיחה ברווח ויצירת ערך למשקיעים".

צרו איתנו קשר *5988