רווחי מרכנתיל דיסקונט עלו ב-36% ל-53 מיליון שקל

התשואה על ההון של מרכנתיל עלתה לכ-11.6%, לעומת 9.1% ברבעון המקביל אשתקד ■ יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.6%

בנק מרכנתיל דיסקונט פרסם היום (ג') את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2013, מהם עולה כי הרווח הנקי עלה ב-35.9% והסתכם ב-53 מיליון שקל. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהכנסות המימון של הבנק ומיציבות בהוצאות התפעוליות.

התשואה על ההון של מרכנתיל עלתה לכ-11.6%, לעומת 9.1% ברבעון המקביל אשתקד. יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.6%.

הכנסות המימון הכוללות עלו ב-26% והסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2013 ב-231 מיליון שקל - בעיקר בשל עלייה ביתרת הנכסים המניבים ובהכנסות מאיגרות חוב.

האשראי לציבור הסתכם בסוף הרבעון ב-16.6 מיליארד שקל, ירידה של כ-0.1% לעומת סוף 2012. פקדונות הציבור עלו ב-5.2% והסתכמו ב-23.4 מיליארד שקל. ההון העצמי של הבנק הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 2.4% סוף 2012.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2013 בסך של 22 מיליון שקל, לעומת 4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, נרשמה בתקופת הדו"ח ירידה בשיעור של 4.8% בהיקף החובות הבעייתיים.

ההכנסות מעמלות ירדו בכ-5% והסתכמו ב-87 מיליון שקל, וזאת בעיקר מיישום ההוראות החדשות של בנק ישראל, שהטילו מגבלות על גביית עמלות מסוימות מ"עסקים קטנים".

מנכ"ל הבנק אורי ברוך: "בנק מרכנתיל דיסקונט ממשיך להציג שיפור עקבי בתוצאות העסקיות, תוך שמירה על יחסי הלימות הון ונזילות גבוהים ומתן דגש על התרחבות הפעילות הקמעונאית. הבנק מתעתד להמשיך ולהרחיב את פעילותו הקמעונאית באמצעות פנייה לקהלי יעד שונים, לרבות צעירים וסטודנטים, במסגרת תוכנית מילגת מרכנתיל".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988