בוקר טוב אליהו: הרווח הרבעוני של מגדל זינק ב-143%

תרכוש 20% מפעילות הנדל"ן בפולין של אדגר, תמורת 64 מיליון שקל

שוק הון חיובי וחזרה לגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים, שהסתכמו ברבעון הראשון בכ-169 מיליון שקל, הובילו את קבוצת הביטוח מגדל, שבשליטת שלמה אליהו ובניהול יונל כהן, להציג זינוק של 143% ברווח הרבעוני, שהסתכם בכ-207 מיליון שקל. בשקלול רווחי השקעה שנזקפו לקרנות הון רשמה החברה ברבעון הראשון עלייה של כ-26% ברווח הכולל, שהסתכם בכ-225 מיליון שקל.

בשורה העליונה הציגה החברה עלייה של כ-8% בסך הפרמיות, שהסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח בכל מגזרי הפעילות. בית ההשקעות מגדל שוקי הון רשם ברבעון רווח נקי של כ-2.7 מיליון שקל - ירידה של כ-23% ביחס לרבעון המקביל.

בד בבד דיווחה היום מגדל כי חתמה גם על הסכם להשקעה של 13.3 מיליון אירו (כ-64 מיליון שקל) בכ-20% ממניות הפעילות בפולין של חברת הנדל"ן הבורסאית אדגר, מקבוצת ביטוח ישיר שבשליטת משפחת שנידמן. כספי התמורה ישמשו את פעילות אדגר בפולין "לצורך המשך פעילותה השוטפת, ובכלל זאת מימון השקעות ופרויקטים חדשים".

העסקה משקפת לפעילות אדגר בפולין שווי של כ-67 מיליון אירו (כ-320 מיליון שקל), והיא נעשית בדומה לשווי הפעילות בספרי אדגר.

בהתייחס לרגולציה בחיסכון לטווח ארוך, במגדל מציינים כי "התוכנית המוצעת של האוצר לשינוי הטבות המס בחיסכון הפנסיוני עשויה להקטין את המכירות החדשות בגין הפרשות שוטפות, ולהקטין הפרמיות השוטפות מעבר לרמת שכר של 15,000 שקל".

השפעה זו תתווסף לביטול מקדמי הקצבה למבוטחים מתחת לגיל 60 בביטוח חיים שהאוצר הוביל, ושגרמה ל"ירידה משמעותית במכירות החדשות" ברבעון, כפי שמציינת מגדל. בשורת הפרמיות בביטוח חיים נרשם גידול של כ-8%.

בביטוח הכללי חל זינוק בפעילות מגדל, הודות לפעילות אליהו ביטוח שנקלטה בחברה. הפרמיות בביטוח הכללי גדלו ברבעון בכ-45% לכ-695 מיליון שקל הודות לקליטת העסק החדש של אליהו ביטוח במגדל. ברבעון הראשון ב-2012 רשמה אליהו ביטוח פרמיות של 222 מיליון שקל בביטוח כללי, כך שכנראה רוב התיק של אליהו נקלט בהצלחה במגדל.

מגדל הציגה במקביל את הערך הגלום בעסקי ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה שלה, שצמח ב-2012 בכ-9% לכ-11.7 מיליארד שקל. ערך העסקים החדשים שמכרה בתחומים אלה אשתקד זינק בכ-48% לכ-638 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988