דליה דורנר | לפני כולם

מועצת העיתונות מציעה סבסוד ממשלתי לעיתונות

בין ההמלצות: תיקון חקיקה שיעודד עיתונים לעבור לדיגיטל באמצעות סובסידיות ■ עמוס שוקן, מו"ל "הארץ": "שלא יתעסקו במודל העסקי שלנו. שיעסקו באתיקה"

דוח מועצת העיתונות לסיוע לעיתונות בישראל צפוי להתפרסם בסוף החודש, אולם כבר עכשיו המלצותיו מעוררות התנגדות בקרב חברי נשיאות המועצה.

דוח ויימן-רייך, שנוסח בימים אלה והגיע לידי "גלובס", ממליץ להקים פורום ציבורי של אנשי מקצוע רלוונטיים, שיציע כיווני סיוע ומודלים בעלי היתכנות כלכלית לכלי התקשורת המסחריים.

המלצה נוספת היא שהמועצה תפעל לתיקוני חקיקה להפחתת נטל המס על פעולת כלי התקשורת, בדרך של מע"מ מופחת, זיכויים, ניכויים והטבות מס; ותפעל לתיקון חקיקה ש"יעודד כלי תקשורת לעבור לדיגיטל באמצעות מענקים, סובסידיות או הלוואות מקרנות ממשלתיות".

המלצה לפעול לתיקון חקיקה

טיוטת הדוח הועברה לידי חברי מליאת מועצת העיתונות להערות. מי שהביע התנגדות נחרצת לחלק ניכר מההמלצות הוא חבר נשיאות המועצה, מו"ל עיתון "הארץ", עמוס שוקן.

"זה לא דבר רצוי שעיתונות תקבל סיוע ממשלתי", אמר שוקן ל"גלובס". לדבריו, "אני לא בטוח שמועצת העיתונות צריכה לעסוק בנושא המודל העסקי של העיתונות. המועצה צריכה לעסוק באתיקה העיתונות, ובזה היא עוסקת, ולייצג את הציבור כלפי יוזמות חקיקה שנוגעות לעיתונות. נושא העתיד של העיתונות הוא דבר שהעיתונים מתעסקים בו כל הזמן ויכולים לעשות בכוחות עצמם".

הדוח, שנוסח בתום ישיבתה של ועדה מיוחדת שהוקמה בראשותם של ד"ר גבי ויימן וד"ר צבי רייך, ממליץ לפעול למתן אישור מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים ואף לתיקון חקיקה, שיאפשר איחוד משאבים בענפים תומכי עיתונות כמו הדפסה, הפצה, צוותי צילום ושידור ואולפנים.

"המועצה תפעל ליצירת מצע משפטי וחוקי שיאפשר ויעודד מודלים מגוונים של בעלות על כלי תקשורת, ובהם קואופרטיבים, בעלות של מלכ"ר, נאמנות ואף בעלות פרטית פילנטרופית. המועצה מציעה להקים צוות פעולה ייעודי שיעסוק בקידום הצעות החקיקה ורגולציה", נכתב.

חינוך הציבור לצריכת מדיה

בין ההמלצות, גם כאלה בתחום חינוך הציבור לצריכת מדיה. "במטרה להנחיל לציבור את ההבנה שהעיתונות ממלאת תפקיד חיוני בחיי היומיום, תרתום המועצה גופים שונים למסע פרסום על חשיבותם של כלי התקשורת בחייו של כל אדם, בעיתונים, ברדיו, באינטרנט ובטלוויזיה. שטחי הפרסום וזמן השידור ייתרמו על-ידי כלי התקשורת השונים. המועצה מבקשת לתפעל לשילוב נושא 'אוריינות מדיה' בתוכנית הלימודים של משרד החינוך, להקניית הרגלי צריכת תקשורת בקרב חיילי צה"ל ובמוסדות הלימוד האקדמיים".

כמו כן, הומלץ כי המועצה תפעל "לטפל בבעייתיות הגוברת של שמירת האתיקה העיתונאית בעת משבר, לרבות באמצעות הדרכות יזומות. המועצה מבקשת לפעול למתן הכרה פורמלית מצד המחוקק לפעולת בתי הדין לאתיקה, ולהפיכת פסיקותיהם למחייבות.

"נקבע גם כי המועצה תכיר באופן מפורש בכלי תקשורת וארגוני חדשות מקצוענים, העומדים במספר קריטריונים, ובהם: שמירה נאותה על אתיקה עיתונאית, מידה מספקת של משאבים עיתונאיים, תפוצה, הקדשת רוב מרצם וזמנם של העובדים לכלי התקשורת".

אריק בכר, מזכיר מועצת העיתונות, אמר ל"גלובס" בתגובה כי "הצוות יגיש את המלצותיו המעשיות בסוף יוני, ואני מניח שכל אחד מחברי המליאה יביע את הצעותיו".

צרו איתנו קשר *5988