דוח של ה-OECD: צפיפות בכיתות ושכר מורים נמוך בישראל

בישראל יש 6 תלמידים יותר בכיתה מהממוצע בארגון ■ גם שכרם של המורים נמוך מהממוצע

שיעור ההוצאה הלאומית לתלמיד בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD ומסתכם בכ-65% מהממוצע - כך עולה מהדוח השנתי שפרסם היום (ג') ה-OECD בנושא החינוך. מהדוח עולה עוד כי הכיתות בישראל הן הצפופות ביותר במדינות הארגון, שכר המורים נמוך מהממוצע ומספר שעות ההוראה נמוך אף הוא מהממוצע.

לפי הדוח צפיפות התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי בישראל גדולה בכ-29% מממוצע ה-OECD, עם 27.3 תלמידים בכיתה לעומת 21.2 תלמידים בממוצע. בחטיבות הביניים מספר התלמידים בכיתה ירד בשנים האחרונות מ-32.2 תלמידים לכיתה ב-2009 ל-28.7 תלמידים ב-2011, אך עדיין רחוק מממוצע ה-OECD, שעומד על 23.3.

נתון מדאיג נוסף עוסק בהוצאה הממשלתית לכל תלמיד, ומגלה כי ב-2010 הייתה הוצאה זו נמוכה בכ-65% מממוצע ה-OECD. ההוצאה בישראל עמדה על כ-25,795 בחינוך היסודי, לעומת ממוצע של כ-35,723. בעל יסודי ההוצאה עמדה על 25,159 לעומת ממוצע של 40,382.

לעומת זאת, שיעור ההוצאה על החינוך כאחוז מהתל"ג גבוה מהממוצע, ומסתכם ב-4.3% לעומת 3.9% בכלל המדינות. במדד זה ישראל מובילה גם ביחס למדינות בולטות, כמו צרפת (4.1%) או ארה"ב (4%).

נתון נוסף עוסק בשכר המורים. על אף ששכר המורים בישראל השתפר משמעותית בשנים האחרונות, הוא עדיין נמוך מהממוצע, ומהווה 71% בלבד מהשכר הממוצע במדינות הארגון. עוד עולה כי מורים בישראל נוכחים פחות בכיתה מממוצע ה-OECD. ב-2011 שעות הנוכחות של בחינוך היסודי היו 1,165 לעומת ממוצע של 1,215 שעות; בחטיבות הביניים שעות הנוכחות עמדו על 874 לעומת ממוצע של 1,219; ובחטיבה העליונה נכחו המורים הישראלים 700 שעות לעומת ממוצע של 1,154.

הדוח גם מציג נתונים מעודדים על החינוך בישראל. ישראל מוצגת כמדינה עתירת השכלה, כששיעור בעלי ההשכלה הגבוהה גבוה בהרבה מממוצע ה-OECD ועומד על 46% לעומת 32%. אחוז מעוטי ההשכלה נמוך למדי: 17% בישראל לעומת 25% בממוצע OECD. בנוסף, הדוח מגלה שבישראל המורים צעירים יותר, ו-53% מהם הם בני 39 ומטה, לעומת 41% ב-OECD.

מספר תלמידים
 מספר תלמידים