נייטרליות ברשת: ספקי תקשורת לא יעשו שימוש לרעה בכוחם

ועדת שרים לחקיקה רוצה להגן על נייטרליות הרשת באותו האופן שעשתה זאת בסלולר: בעלי תשתיות התקשורת וספקיות האינטרנט לא יוכלו לסכל את יכולתו של הלקוח לקבל שירותים באמצעות ספקים אחרים או דרך יישומים שונים

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק של משרד התקשורת בנושא נייטרליות רשת ברשתות הקוויות. מטרת החוק היא למנוע מבעלי תשתיות התקשורת וספקיות האינטרנט באשר הם לעשות שימוש לרעה בכוחם ולסכל את יכולתו של הלקוח לקבל שירותים באמצעות ספקים אחרים או דרך יישומים שונים.

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 אסר משרד התקשורת לבצע הגבלות או חסימות שונות. איסור זה הוחל, בשעתו, על גורמים הפועלים בשוק הסלולר. איסורים אלה נועדו לאפשר, בין היתר, שמירה על עיקרון הנייטרליות של רשת האינטרנט, תוך הכרה בצורך של בעל רישיון לנהל את התעבורה ברשתו באופן תקין והוגן.

כעת מחיל המשרד את אותו העיקרון גם לגבי גורמים נוספים הפועלים בשוק התקשורת, ובכלל כך גורמים העוסקים במתן שירותי גישה לאינטרנט (ISP) ובמתן שירותי תשתית אינטרנט נייחת רחבת פס (מפעילים פנים-ארציים נייחים), כמו גם חברות השידורים הרב-ערוציים.

במסגרת התיקונים המוצעים, מוצע כי ייאסר על כלל בעלי הרישיונות הפועלים מכוח חוק התקשורת, וכן על מי שעוסק ביבוא, החזקה, הפצה, מכירה או תחזוקה של ציוד תקשורת אשר נועד או נדרש לצורך קבלת שירותיו של בעל רישיון (למשל, נתבים אלחוטיים, ממירים, ציוד קצה נייח, טלוויזיות "חכמות" וכדומה), לבצע הגבלה או חסימה של אלה (לרבות בדרך של קביעת תעריפים אשר יגרמו להכבדה בשימוש ביישומים או תכנים מסויימים).

המשרד הביא כדוגמה את הסעיפים הבאים: 1. אפשרות המנוי לעשות שימוש בכל שירות או יישום (אפליקציה), המסופקים על גבי רשת האינטרנט. הוראה זו אוסרת למעשה התערבות של ספקי התקשורת בתכנים המועברים על גבי רשת האינטרנט, או בשימושים הנעשים על-ידי המנוי. כך למשל, לא יוכל בעל רשיון מפעיל פנים-ארצי לקבוע עדיפות שונה בין שרותים שלו ובין שרותים של אחרים העשויים להתחרות בו.

2. התכונות או המאפיינים המובנים של ציוד תקשורת - כך למשל, כבר כיום קיימת הוראה דומה לעניין מפעילי הסלולר, ובעקבותיה קבע המשרד כי חסימת תכונות בסוגי מכשירים סלולריים חכמים, המאפשרות הפיכת המכשיר ל"נקודה חמה" המפיצה אותות רדיו (WiFi), באופן שמאפשר לציוד נוסף (כגון מחשב או מחשב לוח) סמוך, שימוש באינטרנט הסלולרי של המנוי ("תכונת ה-Tethering"), שנעשתה על-ידי חלק מהחברות, הינה בניגוד להוראת החוק.

3. האפשרות הנתונה למנוי לעשות שימוש בציוד תקשורת בכל רשת בזק של בעל רישיון או ברשת המשמשת להפצת שידורים של בעל רישיון, ככל שהציוד האמור מיועד, על-פי טיבו ומהותו, לפעול ברשתות מאותו הסוג. הוראה זו נועדה לאפשר למנוי לעשות שימוש בציוד שברשותו גם ברשתות של מפעילים אחרים, ככל שהציוד מאפשר זאת מבחינה טכנולוגיות, ובכך לא ניתן יהיה להשתמש בציוד כבחסם מעבר בין מפעילים.

המשרד ציין בנוסף כי לאיסורים האמורים ישנם מספר חריגים: לעניין התערבות בתעבורת האינטרנט - מותרת הגבלה או חסימה המתחייבת מניהול תקין והוגן של התעבורה ברשת. לשם כך ניתנה לשר התקשורת הסמכות לקבוע סוגי פעילויות של בעל רישיון שיראו אותן כפעילות תקינה שנועדה לנהל את הרשת שלו בדרך הוגנת.

צרו איתנו קשר *5988