ביהמ"ש אישר את מכירת פעילות בטר פלייס לקבוצת סאנרייז

ההצעה כוללת תשלום של 18 מיליון שקל, הפעלה של 15 תחנות הטענת רכבים במשך שנתיים והעסקה של 36-50 עובדים לתקופה של שנה ■ בנוסף אושרה מכירת הקניין הרוחני של בטר פלייס השווייצרית תמורת 25-100 מיליון שקל

חודש וחצי לאחר שהחלום לבטל את התלות של העולם כולו בנפט ובדרך אולי להקטין את החור באוזון התנפץ לבטר פלייס בפנים, עם הגשת בקשת הקבוצה לפירוקה - מגיע הפירוק לשלב המכירה: היום (ד') אישר בית המשפט המחוזי בלוד את מכירת פעילות ונכסי החברות הישראליות בקבוצת בטר פלייס לקבוצת סאנרייז, בראשותו של יוסף אברמוביץ, והעמותה לקידום הרכב החשמלי בישראל.

ההצעה כוללת תשלום של 18 מיליון שקל, בתוספת אחוזים מהכנסות הקבוצה במשך 5 השנים הקרובות, הפעלה של 15 תחנות הטענת רכבים במשך שנתיים והעסקה של 36-50 עובדים לתקופה של שנה.

בנוסף, אושרה מכירת הקניין הרוחני של חברת בטר פלייס השווייצרית לאותה קבוצה, בסכום כולל שבין 25 מיליון שקל לבין 100 מיליון שקל (סכומים שיתקבלו מתגמולי מכירה בעתיד). הנכסים והפעילות יועברו לחברה החל בחצות הלילה.

השופט אילן שילה קבע כי "למשך 7 ימים מהיום, המסגרת המשפטית של ההפעלה המצומצמת על-ידי המפרקים הזמניים תישמר, כאשר מלוא העלות הכרוכה בכך, בנוסף לסכום התמורה על-פי ההצעה תיפול על הרוכשת, וזאת על מנת לאפשר לרוכשת להתארגן לאותה החלפת ידיים".

ההחלטה אישרה את המלצתם של המפרקים הזמניים של החברה, עו"ד רו"ח סיגל רוזן-רכב ועו"ד שאול קוטלר, במסגרת דוח שהגישו הבוקר במסגרתו ביקשו לאשר את המכירה לאחת משתי רוכשות שהגיעו לקו הגמר: קבוצת סאנרייז וקבוצת חניוני הצלחה בשיתוף עם CCGI, חברה אמריקאית נסחרת שעוסקת בתחום רכבים חשמליים.

הרוכשות התחייבו לרכישת פעילות נכסי חברות בטר פלייס בישראל כעסק חי, במטרה להמשיך ולתפעל את כל רשת עמודי הטעינה וחלק משמעותי מתחנות ההחלפה ולהמשך שיווק רכבים חשמליים בישראל. שתי ההצעות התחייבו להשאיר כמות משמעותית של עובדי החברות בישראל, כ-50 מתוך 85 עובדים.

שלב זה מסיים את תקופת ההפעלה הזמנית של החברה בידי המפרקים הזמניים, עו"ד ורו"ח רוזן-רכב ועו"ד קוטלר. כעת יצטרכו המפרקים לטפל בתביעות חוב מנושי החברות ולהכריע בהן.

החלטת בית המשפט התקבלה בתום דיון ממושך בין הצדדים. במהלך הדיון אמר עו"ד שאול קוטלר כי "זו ההצעה היחידה שהציעה לקנות את כלל הקניין כמכלול, והיא הייתה עדיפה עשרות מונים על כל הצעה אחרת. אנחנו סבורים כי יש לאשר את ההצעה הזו... לא קיבלנו אף התנגדות למהלך או לפעילות, אך כלל הצדדים לא ראו לנכון שהם יממנו את המהלך. ההערכות הכלליות היו שהצעות בסדרי גודל כאלה, לא ניתן להתעלם מהן, ויש לאשר אותן".

רוזן-רכב הסבירה כי "המפרקים ימליצו להכריז על סאנרייז כזוכה מהטעמים של תמיכה בלקוחות, הפעלת לפחות 15 תחנות לתקופה של שנתיים, באופן שייתן מענה רחב ככל האפשר, למיטב הבנתנו, ללקוחות, ובהינתן במבנה העלויות.

"לגבי התמורה, אנו סבורים כי הצעתה עבור הפעילות הישראלית תהיה גבוהה יותר - משום שאותם 18 מיליון שקל ישולמו ללא תנאי בתוך 3 חודשים, ה-20% מתגמולי ההכנסות בשנתיים הראשונות צפויים להניב, בכל תרחיש אפשרי, מיליוני שקלים נוספים. בעוד שלגבי קבוצת מרקור, הסכום הזה מגבה את אותם 18 מיליון שקל על פני שנתיים. בנוסף התחייבה סאנרייז להעביר 20% מהרווח הנקי ב-3 השנים שלאחר מכן".

קוטלר סיכם ואמר כי "בסך הכל הסבלנות של בית המשפט, הנושים, בעלי הרכבים וגם של העובדים הובילו לתוצאה מיטיבה - אין ספק כי ההפעלה כעסק חי תרמה להצעות שקיבלנו, גם במגזר הקניין הרוחני וגם במגזר של הפעילות בישראל. כשבית המשפט יאשר איזו מההצעות - לא מדובר יותר בפעילות גרעונית - אלא שהניבה כספים לקופת הפירוק".