הרצל חבס | לפני כולם

אספן תעמיד לחבס הלוואה בריבית של עד 15%

ההלוואה תינתן במקום הצעת הסדר החוב של אספן שבוטלה ■ למרות הביטול, BGI, שהגישה הצעת הסדר משלה, לא מתכוונת לחזור לשולחן המו"מ

שבוע חלף מאז שחברת אספן שבשליטת רוני צארום משכה את הצעתה להשתלטות על חברת חבס בדרך של הסדר עם בעלי האג"ח של האחרונה, בהיקף של כ-450 מיליון שקל. כעת מנהלת אספן מגעים עם נציגות מחזיקי האג"ח של חבס למתן הלוואה לחברה. בימים הקרובים תזמן החברה את אסיפות מחזיקי אג"ח, כדי שאלו יאשרו את מתווה ההלוואה החדש.

ההסדר, שכאמור ירד מן הפרק, כלל הזרמת 70 מיליון שקל לחברה, כנגד הקצאה של 56% ממניות חבס לאספן. הסכום שאותו הייתה אמורה להזרים אספן היה מועבר בתחילה כהלוואה, ועם השלמת ההסדר, היה צפוי להיות מומר להון.

את יתרת המניות בחבס היו אמורים לקבל במסגרת ההסדר שבוטל מחזיקי האג"ח, שלהם גם היו מונפקות אג"ח חדשות בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

נוסף על כך הייתה אמורה אספן להעמיד לחבס הלוואה בהיקף של כ-36 מיליון שקל למשך שנה, לצורך שמירת היחס בין סכום ההלוואה שנטלה החברה הבת חבס סטאר לרכישת מניות קרן הנדל"ן NSI, לשווי מניותיה הנסחרות בהולנד (LTV), וכן לצורך הוצאות שוטפות של החברה.

זמן קצר לפני הכרעת המחזיקים לטובת ההצעה שגיבשה אספן, הוגשה להם הצעת הסדר דומה גם מחברת בי.ג'י.איי (BGI) שבשליטת אלכס גרנובסקי ויוסי שניאורסון. נכון להיום, אין בכוונתה של BGI לחזור לחבס בהצעה חדשה, והיא תחפש הזדמנות לרכוש פעילות נדל"ן במקום אחר.

כעת, משירדה הצעת אספן להסדר חוב מהפרק, מנהלים הצדדים מו"מ רק על הלוואה בהיקף של כ-70 מיליון שקל, ועל העמדת מסגרת האשראי בהיקף של כ-36 מיליון שקל (4 מיליון שקל מתוך מסגרת זו כבר הועמדה לחברה בתחילת החודש).

הצעות נוספות בדרך?

אספן, שמשכה את הצעתה להסדר החוב הקיים לאחר שביצעה בדיקת נאותות, עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, וייתכן שהיא תגיש הצעת הסדר חדשה בעתיד, אולם כעת גם גורמים אחרים יכולים להגיש הצעות להשתלטות על חבס, שבעליה, הרצל חבס, העדיף לפנות את הבמה ולא להשקיע בה כסף כלשהו.

תמורת ההלוואה שתעמיד אספן לחבס אינה מיועדת לשימוש שוטף של החברה, אלא רק להשתתפות בהנפקת הון, אם וכאשר תהיה, בקרן הריט NSI - הנכס המרכזי של חבס. זאת מתוך מטרה שהחזקות חבס בקרן לא ידוללו, כך שבעתיד, כשזו תחזור לחלק דיבידנדים, החלק של חבס בהם לא יהיה נמוך יותר. מסגרת האשראי שתועמד לחברה תוכל לשמש אותה להשלמת בטוחות, במקרה של מרג'ין קול.

כנגד ההלוואה יינתנו לאספן שעבודים על כל הנכסים של חבס שאינם משועבדים לגורם שלישי, ובהם המניות בחברת חבס סטאר (שבאמצעותה מוחזקות מניות NSI), ואספן תהפוך להיות למעשה לנושה מובטח. ההלוואה היא כאמור למשך שנה, והיא תישא ריבית של 8% בחצי השנה הראשונה, 10% בשלושת החודשים הבאים לאחר מכן, ושל 15% בשלושת החודשים האחרונים.

בזמן הזה תפעל חבס לממש את נכסיה, ובהם שני הנכסים שהיא מחזיקה בישראל (מגרש בגודל של 27 דונם בקיסריה וקרקע במתחם כורש בתל אביב) וכן נכסי נדל"ן נוספים הנמצאים בחבס סטאר, מלבד NSI. עודף התמורה שייוותר לאחר מכירת הנכסים הללו וסגירת החובות שצמודים להם ישמש להחזר ההלוואה, כך שלאחריה הנכס המרכזי שייוותר בחברה הוא ההחזקה ב-NSI.

צרו איתנו קשר *5988