היועמ"ש החליט לבדוק את פרשת הבושם של יעקב פרנקל

וינשטיין מברר את העובדות הנוגעות לפרשת הבושם שפרופ' יעקב פרנקל, המועמד לתפקיד נגיד בנק ישראל, נחשד בלקיחתו מבלי לשלם עבורו מחנות דיוטי פרי בהונג-קונג לפני כ-7 שנים ■ ביקש מוועדת טירקל לזמן את פרנקל לראיון נוסף

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מברר את העובדות הנוגעות לפרשת הבושם שפרופ' יעקב פרנקל נחשד בלקיחתו מבלי לשלם עבורו מחנות דיוטי פרי בנמל התעופה של הונג-קונג לפני כ-7 שנים.

היועץ, הפועל לבקשתה של ועדת טירקל הבוחנת את מועמדותו של פרנקל לתפקיד נגיד בנק ישראל, ביקש להפנות בנושא זה סדרת שאלות נוספות לפרנקל, ולשם כך החזיר את הכדור לטירקל עצמו, וביקש שהוועדה תזמן אותו לראיון נוסף.

פרנקל העביר מסמכים מטעם רשויות החוק בהונג-קונג המנקים אותו לטענתו מכל חשד, ואולם הוא עשוי להיות מזומן לתשאול נוסף בפני הוועדה, לפני שהיועץ יגיש את חוות-דעתו המסכמת בנושא.

פנייתה של ועדת טירקל ליועמ"ש נעשתה כבר לפני קרוב ל-10 ימים, בסמוך לפרסום הראשוני של פרשת הבושם מהונג-קונג. לוועדת טירקל אין כידוע סמכויות חקירה או כלים לבירור עובדתי, מלבד תשאול המועמדים עצמם, אך נתונה לה סמכות לבקש מהיועמ"ש לברר עובדות שנויות במחלוקת ולהגיש לה חוות-דעת בנושא, כפי שנעשה בעבר בעניין מועמדותו של האלוף יואב גלנט לרמטכ"ל.

יודגש כי היועץ איננו עורך חקירה פלילית בנושא, ואף לא חיקור דין בהונג-קונג. בנוסף, אין בכוונתו של וינשטיין להורות על שיגורם להונג-קונג של אנשי משרד החוץ או אנשי משרד המשפטים. הכוונה היא להיעזר בשגרירות ישראל בסין ובקונסוליה בהונג-קונג, ככל שאלה היו מעורבים בזמן אמת בתקרית הבושם של פרנקל.

דובר משרד המשפטים אישר היום (ג') כי "היועמ"ש וצוותו אכן בתמונה ועוסקים בבירור העובדות ופרטים שונים, על-פי בקשת ועדת טירקל ובתיאום ושיתוף-פעולה עמה. אחרי בירור העובדות יגבש היועמ"ש את עמדתו המשפטית ויעביר את התוצאות לוועדת טירקל".

מוועדת טירקל נמסר כי "אנו מקווים שהיועץ יעביר את חוות-דעתו בהקדם", ואולם בקרב כל הגופים שוררת הבנה שתהליך הבירור יימשך זמן מה, פרק זמן של ימים אחדים לכל הפחות ושבועות ספורים לכל היותר.

תהליך הבירור כולל השגת מסמכים רלוונטיים - הן מהשגרירות והקונסוליה והן מרשויות הונג-קונג, הפניית שאלות נוספות לפרנקל כדי לקבל את התייחסותו וגיבוש חוות-דעת עובדתית ומשפטית מטעם היועץ המשפטי, שתועבר לוועדת טירקל. לאחר מכן תתכנס הוועדה שוב ותכריע אם יש בפרטים שהתבררו כדי לפסול את פרנקל מכהונת הנגיד.

נוטים לקבל את גרסת פרנקל

חברים בוועדת טירקל הביעו תמיהה, מדוע החליט וינשטיין, בתגובה לבקשת הוועדה שיבדוק את הפרטים הנוגעים לפרשה, לבקש מהוועדה עצמה לשמש "זרועו הארוכה" ולבצע בעצמה את תשאולו של פרנקל, במקום שזה יתושאל על-ידי אחד מאנשי לשכת היועץ המשפטי לממשלה.

בוועדה ציפו כי וינשטיין ישלים את המלאכה בעצמו, ולא יחזיר את הכדור לטירקל, אף לא באופן חלקי.

פרנקל זומן על-ידי הוועדה ונשאל לגבי הפרשה, ואף העביר באמצעות עורכת דינו מסמכים מרשויות הונג-קונג, הכוללים אישור מהמשטרה וממשרד המשפטים של המדינה, המתארים את האירוע כולו, לטענת פרנקל, כ"Non event".

בוועדת טירקל נוטים לקבל את גרסתו של פרנקל ולייחס משמעות מועטה בלבד לתקרית, שבמסגרתה - על-פי התיאור - יצא פרנקל בשוגג משטח חנות הדיוטי פרי, טרם שהספיק לשלם על הבושם המדובר.

פרשת ההטבות

פרשת הבושם השכיחה את המכשול הקודם שעמד בפני ועדת טירקל בנוגע לאישור מועמדותו של פרנקל לתפקיד נגיד הבנק המרכזי - פרשת ההטבות שקיבל שלא כדין עם פרישתו מהקדנציה הקודמת שלו בתפקיד הנגיד. בעניין זה פורסם בעבר דוח חריף של מבקר המדינה, וכן החלטה מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז אליקים רובינשטיין, שהחליט שלא לפתוח בחקירה פלילית, אך הורה לפרנקל להשיב מאות אלפי שקלים שקיבל שלא כדין.

לפני כ-3 שבועות הודיע וינשטיין כי על-פי חוות-דעתו, אין בעצם כהונתו הקודמת של פרנקל כדי למנוע ממנו להתמנות שוב כעת. "חוק בנק ישראל מגביל את כהונתו של נגיד בנק ישראל לשתי תקופות כהונה בנות 5 שנים מיום חקיקתו 2010, וביחס לכך רלוונטיות מטבע הדברים רק תקופות הכהונה שמולאו לאחר חקיקתו ולא תקופות הכהונה שקדמו לחקיקתו", הודיע היועץ המשפטי.

צרו איתנו קשר *5988