עתירה לבג"ץ: "הביטוח הלאומי נמנע מפרסום דוח אקטוארי"

התנועה לאיכות השלטון טוענת כי הביטוח הלאומי נמנע זה 12 שנים לפרסם את דוח אקטואר המוסד, וכי הימנעות זו מהווה הפרה של החוק ופוגעת באמון הציבור

"הביטוח הלאומי מתנהל בניגוד לחוק במשך שנים ונמנע מפרסום דוח אקטוארי" - כך טוענת התנועה לאיכות השלטון בעתירה שהגישה היום (ד') לבג"ץ.

התנועה טוענת כי הביטוח הלאומי נמנע זה 12 שנים לפרסם את הדוח של אקטואר המוסד, וכי הימנעות זו מהווה הפרה של חוק המוסד לביטוח לאומי, והיא בלתי סבירה באופן קיצוני ופוגעת באמון הציבור.

לטענת התנועה, "בניגוד להוראת חוק הביטוח הלאומי הקובע כי יש לפרסם את הדוח האקטוארי מדי 3 שנים, הדוח מעולם לא פורסם. דוח אקטוארי של מערכת ביטחון סוציאלי כמו המוסד לביטוח לאומי מספק הערכה של מצבו הפיננסי ארוך-הטווח של המוסד, על בסיס הערכת שווי נכסיו ותחזיות ארוכות-טווח של הכנסות. הדוח אמור לבחון, בין היתר, אם יתאפשר מימון של תשלום הקצבאות במסגרת המערכת ולאפשר היערכות מתאימה. מכאן, דוח אקטוארי הינו כלי בסיסי בתכנון מערכת ביטחון סוציאלי יציבה לאורך זמן".

על-פי העתירה, בעקבות מספר פניות של התנועה לאיכות השלטון בין השנים 2010-2013 טען המוסד כי הדוח מצוי בשלבי הכנה, והבטיח כי העבודה נמצאת "בישורת האחרונה", וכי הדוח אמור להתפרסם בתחילת הרבעון השני של 2013. למרות זאת, עד היום לא פורסם הדוח.

"מדובר במקרה חמור ביותר שבו רשות מינהלית מרכזית במדינת ישראל מתעקשת להמשיך להפר את הוראות הדין, למרות פניות חוזרות ונשנות אליה במשך שנים", אומר עו"ד נידאל חייק מהתנועה לאיכות השלטון. "על פניו, נדמה כי בהקשר זה המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק משקל ראוי להוראות הדין, ורואה בהן המלצה ולא הוראה מפורשת. בהחלט מצער לראות כי המוסד פועל בניגוד לכללי היסוד של המינהל התקין, תוך הפרה קשה ומתמשכת של הוראות הדין".

שופט בג"ץ אליקים רובינשטיין הורה למוסד לביטוח לאומי להשיב לעתירה בתוך חודש ימים. (בג"ץ 5378/13).