כיל תוקפת בחריפות את אנטרופי: שטחיים, חסרי הבנה בסיסית

אנטרופי המליצה להתנגד למדיניות התגמול של כיל - והחברה משיבה בתקיפות

כיל תוקפת היום (ב') את אנטרופי בגין התנגדותה למדיניות תגמול הבכירים החברה וטוענת כי התנגדות זו נובעת מ"חוסר הבנה". כיל גם מאשימה את אנטרופי ב"שטחיות".

"המלצתכם להתנגד לאישור מדיניות התגמול של כיל נובעת מחוסר הבנה של עובדות המדיניות, עקרונות המדיניות ומידת התאמתם לצרכיה של חברה תעשייתית וגלובלית כמו כיל", כותבת החברה לאנטרופי. "תהליך בחינת המדיניות שבוצע על-ידכם היה קצרצר ביותר ושטחי ולצערנו לא מצאתם לנכון להכיר בהבדלים שבין סוגים שונים של חברות או בתפישות עולם שונות של דירקטוריונים הרואים את מדיניות התגמול כחלק ממסגרת התכנית האסטרטגית העסקית של החברה וממדיניות ניהול הסיכונים שלה".

חברת אנטרופי, המייעצת לגופים המוסדיים בישראל, ממליצה להתנגד למדיניות שכר הבכירים בכיל. תוכנית התגמולים של בכירי כיל כוללת, בין היתר, שכר בסיס שנתי (לפני מענקים ואופציות) של 1.24 מיליון דולר למנכ"ל החברה, סטפן בורגס, ושכר בסיס של עד 749 אלף דולר לשאר נושאי המשרה בחברה. לתוכנית זו ממליצה כאמור חברת הייעוץ אנטרופי להתנגד.

כיל טוענת כי הסיבות אותן מנתה אנטרופי בהמלצתה להתנגד למדיניות התגמול בחברה "מעידות על אי-הבנה שורשית של מדיניות התגמול שאישר דירקטוריון כיל ועל ניסיון לדחוק את הדירקטוריונים של החברות הציבוריות לאשר תוכניות תגמול זהות במהותן, מבלי להתחשב בנסיבות הספציפיות של כל חברה, בענף הפעילות שלה, באסטרטגיה העסקית ובמשך הזמן הדרוש לקשירת השקעה לתשואה. מדיניות התגמול הינה כלי ליישום האסטרטגיה העסקית ומדיניות הסיכונים, בראיית טובתם של בעלי המניות, ולכן אינה יכולה להיתפר כחליפה אחת שמתאימה לבעלי המניות של כל החברות".

כיל מזכירה את חוות הדעת של חברות ייעוץ בינלאומיות שבניגוד לאנטרופי תומכות במדיניות התגמול שלה, וביניהן פירמת גלאס-לואיס. זו סבורה כי עדיף ש"(ההחלטה על) תגמול הבכירים בחברות, תישאר בידי הדירקטוריון או ועדת התגמול". החברה תוקפת בחריפות את אנטרופי וכותבת כי "התייחסותכם רצופה שגיאות עובדתיות ואי-דיוקים רבים... כך לדוגמה, כפי שהובהר לכם היטב בכתב ובשיחות בעל-פה, ובניגוד למה שמצוין בהתייחסותכם, מדיניות התגמול של כיל אינה קובעת שכר בסיס של כ-1.2 מיליון דולר למנכ"ל החברה ואינה קובעת שכר בסיס של כ-749 אלפי דולר לשאר נושאי המשרה בחברה.

"מדיניות התגמול קובעת, כי שכר הבסיס של נושאי המשרה ייבחן ביחס לחברות השוואה זרות ולא יעלה על האחוזון ה-75 של הבנצ'מרק (שהוא הסכום המצויין בתכנית). בפועל, שכר הבסיס של נושאי המשרה בכיל נמוך משמעותית מהסכומים האמורים (כפי שיכולתם להתרשם הואיל ומדובר בנתונים פומביים)".

כיל גם מתייחסת לטענת אנטרופי לפיה קיים קושי להעריך את חוזקת הקשר בין ביצועי החברה להיקף שכר הבסיס, לאור היעדר התייחסות של החברה לגבי מידת ההתאמה בין ביצועיה לביצועי החברות הזרות, וטוענת כי טענה זו "הינה בלתי רלוונטית ומעידה על אי-הבנה בסיסית של מהות מרכיב שכר הבסיס והגורמים שיש להביא בחשבון בקביעתו".

נזכיר כי חברות הייעוץ הבינלאומיות ISS וגלאס-לואיס, נתנו חוות דעת התומכות במדיניות התגמול של כיל.

התגמולים של סטפן בורגס
 התגמולים של סטפן בורגס

צרו איתנו קשר *5988