וינשטיין אסר על אורי שני לקיים קשר עם האוצר בעניין קבינט הדיור

זאת על רקע כוונתו של שר האוצר יאיר לפיד למנות את מקורבו אורי שני למנהל החברה הממשלתית ליישום תוכנית הדיור

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אסר על אורי שני לקיים כל קשר עם האוצר בענייני הדיור.

על רקע כוונתו של שר האוצר יאיר לפיד למנות את מקורבו אורי שני לתפקיד מנהל החברה הממשלתית ליישום תוכנית הדיור, אסר היועמ"ש על שני לפעול בכל הקשור לנושא הדיור הלאומי או לקיים קשר כלשהו עם פקידי האוצר, בטרם מונה לתפקיד - כך נודע ל"גלובס".

באחרונה פועלת לשכת לפיד למנות את שני ליו"ר בשכר של החברה הממשלתית החדשה שתהיה מופקדת על קידום פרויקטים לבנייה מואצת ומוזלת ותייעץ לקבינט הדיור החדש במשרד האוצר.

בדיון מיוחד שהתקיים במשרד המשפטים בעקבות הפרסומים על מעורבות שני בכל נושא הדיור, עוד בטרם הוסדרו תנאי העסקתו באוצר או בכל תפקיד רשמי אחר, הוחלט כי כל עוד שני אינו נושא בתפקיד רשמי - ייאסר עליו לתת הנחיות לדרג הפקידות במשרד.

דובר משרד המשפטים אישר את הפרטים ומסר ל"גלובס" כי "בדיון שהתקיים במשרד המשפטים בהשתתפות נציגי האוצר, בנוגע לבחינת אפשרות העסקתו של מר שני כיועץ למטה הדיור הלאומי, הובהר כי בשלב זה וכל עוד לא אושרה העסקתו, על מר שני להימנע מכל מעורבות בענייני מטה הדיור, ובכלל זאת להימנע מקיום פגישות ושיחות עם גורמי הממשלה וגורמים אחרים בענייני מטה הדיור הלאומי, או בעניינים אחרים הנוגעים לתפקידו הציבורי המיועד".

בנוסף, קיימת הנחיה כללית של היועמ"ש הנוגעת לנושאי משרות אמון בלשכות שרים, שלפיה עובדים אלה אינם רשאים לתת הוראות לעובדי המשרד (העובדים הקבועים במשרדי הממשלה), וכי לא יכולים להיות בינם לבין עובדים אלה כל יחסי כפיפות.

לפי הפרסומים בימים האחרונים ממשיכים מקורביו של השר, הלל קוברינסקי ואורי שני, להשתתף בדיונים רגישים במשרד העוסקים בענייני אוצר מובהקים, וזאת בניגוד לתקנון שירות המדינה. השניים נחשבים למקורבים ללפיד, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה אישית.

כוונתו של לפיד למנות את מקורביו לתפקידים רשמיים גוררת ביקורת חריפה ונתקלה עד כה בקשיים. בתחילת השבוע יצאה התנועה לאיכות השלטון נגד הכוונה למנות מקורב נוסף של לפיד, אורי יוגב, לתפקיד ראש רשות החברות הממשלתיות, וכן נגד מינויו של שני לתפקיד מנהל החברה הממשלתית ליישום החלטות קבינט הדיור.

"הכוונה למנות את שני האישים מטילה צל כבד על הצהרות שר האוצר בדבר פוליטיקה חדשה, שקיפות ושוויון, מינהל תקין ודבקות באינטרסים ציבוריים בלבד. עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי מועמד למנהל רשות החברות הממשלתיות הינו רב-משמעות, וכי יש להקפיד הקפדה יתרה שהאדם העומד בראש הפירמידה יקפיד על קוצו של יוד, יימנע מניגודי עניינים ויפעל לאורם וכלשונם של כללי המינהל התקין", נכתב בנייר עמדה של התנועה.

צרו איתנו קשר *5988