בוטלה העסקה למכירת בטר פלייס - הרוכשים לא העבירו כסף

המנהלת המיוחדת, עו"ד סיגל רוזן-רכב, מבקשת מבית המשפט להורות על ביטול העסקה לרכישת בטר פלייס, בטענה כי סאנרייז לא העבירה את התשלום הראשון

העסקה לרכישת יצרנית הרכב החשמלי בטר פלייס עומדת בפני ביטול. המנהלת המיוחדת של החברה, עו"ד סיגל רוזן-רכב ממשרד ראב"ד-מגריזו, הגישה הערב (ד') לבית המשפט בקשה דחופה להורות על ביטול הסכם רכישת בטר פלייס, בטענה כי קבוצת הרוכשים סאנרייז, בראשותו של יוסף אברמוביץ', לא העבירה את התשלום הראשון.

כמו כן מבקשים המנהלים המיוחדים שמונו לחברה כי בית המשפט יורה על השבת הנכסים שנמכרו במסגרתו, וכי יתיר להם לחלט את הערבויות הבנקאיות והכספים שהופקדו על-ידי הרוכשת להבטחת עמידתה בהתחייבויותיה על-פי העסקה האמורה, בסך של 1.8 מיליון שקל.

הבקשה הדחופה הוגשה כאמור לאחר שחברת סנרייז, שרכשה את בטר פלייס, לא עמדה בהתחייבויות הכספיות שלה ולא העבירה את התשלום הראשון בסך 3.52 מיליון שקל, גם במועד הנדחה אשר חל היום, ואף מסרה למנהלים המיוחדים כי אין בכוונתה לבצע את התשלום.

על כן, מהודעת המנהלים המיוחדים נמסר כי מדובר הן בהפרה של החלטה שיפוטית של בית המשפט והן בהפרה יסודית של הסכם המכר.

בנוסף, המנהלים המיוחדים מבקשים כי בית המשפט יוציא כנגד הרוכשת וכל מי מטעמה צו איסור ביצוע דיספוזיציה באשר לכל נכסי החברות שהועברו במסגרת הסכם המכר, וזאת עד לקבלת החלטה בבקשות הכלולות בדוח הדחוף שהוגש הערב.

אפי שחק, יו"ר בטר פלייס, מסר בתגובה כי "אם המפרקים ומשרד התחבורה החליטו לקבור את בטר פלייס קבורת חמור, אז שיכריזו על כך בגלוי. גם המפרקים וגם משרד התחבורה עיכבו בחודשיים את מתן רישיון היבוא שבלעדיו - מכוניות בשווי של 30 מיליון שקל שוכבות כאבן שאין לה הופכין.

"גרין אי וי, המפעילה כיום את בטר פלייס, הציעה הסדר חדש בעקבות המשך העיכוב במתן הרישיון. מימוש הנכסים היה אמור להוות חלק מתזרים המזומנים של החברה להוצאות שוטפות, וכן מהווים חלק מכריע בהחלטת המשקיעים באם להזרים כסף נוסף לחברה. החברה בחודשיים האחרונים משרתת את הלקוחות שביצעו 10,000 החלפות סוללה ונסעו כ-2 מיליון ק"מ, ובנוסף מבצעת צעדי התייעלות מקיפים שצמצמו את קצב שריפת המזומנים של החברה".