נתנאל גרופ מנפיקה 50 מ' ש' ומשעבדת מגרש שמצוי במחלוקת

בתשקיף החברה היא מציינת כי לשם הבטחת התחייבויותיה, היא משעבדת זכויותיה בקרקע בשכונת תל ברוך בצפון תל אביב ■ מאחר ומדובר במגרש במושע (ריבוי בעלים), טרם בוצע רישום בטאבו על שם הבעלים באופן נפרד

במסגרת מסע ההנפקות של חברות הנדל"ן הציבוריות אצל גופים מוסדיים, מגייסת בימים אלה חברת נתנאל גרופ סכום של 50 מיליון שקל. בתשקיף החברה היא מציינת כי לשם הבטחת התחייבויותיה, היא משעבדת זכויותיה בקרקע בשכונת תל ברוך בצפון תל אביב. מדובר בקרקע ברחוב רפידים, עליה ניתן להקים על פי תוכנית בנין עיר מאושרת 26 בתים צמודי קרקע.

נתנאל זכתה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל בשנת 2010 ורכשה את הזכויות למרבית יחידות הדיור. מאחר ומדובר במגרש במושע (ריבוי בעלים), טרם בוצע רישום בטאבו על שם הבעלים באופן נפרד. בתשקיף החברה מציינת נתנאל כי היא מחזיקה למעשה בזכויות ל-21.3 יחידות דיור מהמגרש, כאשר ביתר זכויות הבנייה ל-4.6 יחידות דיור, מחזיק משרד עו"ד ויינברג המתמחה בדיני מקרקעין.

בנוסף היא מציינת כי טרם בוצעו התחשבנות ותשלומי איזון בין הצדדים, וכי בינתיים היא רכשה את הזכויות ל-0.4 יחידות דיור מאחד הבעלים הנוספים, אך יחידה זו אינה מהווה חלק מהשיעבוד לטובת הבטוחה. עוד מציינת נתנאל כי הגישה בחודש יוני האחרון תביעה לפירוק שיתוף במגרש באמצעות משרד עוה"ד שניצר גוטליב סאמט, כנגד יתר הבעלים. בסך הכל טוענת נתנאל כי היא מחזיקה כעת בזכויות ל-23 יחידות דיור מתוך 26 היחידות המתוכננות בקרקע, ועל כן מציגה במצגת לשוק ההון כי שווי המגרש עומד על 60 מיליון שקל.

אלא של"גלובס" נודע כי בין נתנאל לשותפה קיימת מחלוקת מהותית לגבי מספר יחידות דיור שמגיעות לכל צד בהתאם לזכויותיו, מה שעשוי לשקף שווי קרקע נמוך יותר מזה שמציגה נתנאל. כמו כן, נתנאל לא יכולה לממש את זכותה לבנות על חלקה בקרקע, שכן התב"ע מותנית בבנייה על כלל שטח התוכנית. את לוחות הזמנים לסיום המחלוקת בין נתנאל לשותפה, אין לצפות בשלב זה וזו עשויה גם לקחת מספר שנים. גם את תוצאות הליך פירוק השיתוף, אין ביכולת אף אחד מהצדדים לקבוע נכון לשלב זה.

מחברת נתנאל נמסר בתגובה: "החברה רכשה את המגרש בתל ברוך תמורת כ-36 מיליון שקל, במסגרתו נרכשו כ-21.5 יחידות דיור ממנהל מקרקעי ישראל. בשלב הבא רכשה החברה כ-1.5 יחידות דיור מבן משפחתו של עו"ד וינברג, וביחד מחזיקה החברה בכ-23 יחידות דיור מתוך 26 יחידות דיור המאושרות לבניה על פי התב"ע. רק לאחר מכן הגישה החברה לביהמ"ש בקשה לפירוק-שיתוף כנגד משפחת ויינברג, הליך שלהערכת החברה ימשך כשנה. החברה מתחייבת בתשקיף שפרסמה וגם בשטר הנאמנות, כי במידה והפירוק לא יסתיים תוך שנה וחצי, היא תפקיד כרית ביטחון בגובה ריבית חצי שנתית. מידע זה ומידע נוסף המתייחס למקרקעין הנ"ל נמסר כאמור בצורה מסודרת לכל המשקיעים במסגרת תשקיף החברה ושטר הנאמנות. במקביל החברה מנהלת מו"מ עם עו"ד ווינברג לביצוע עסקה במקרקעין שתהיה מקובלת על כל הצדדים. בשולי הדברים נציין כי הרוב המוחלט של הפרויקטים אותם מבצעת חברת נתנאל הובשלו בתהליכי פירוק-שיתוף".

צרו איתנו קשר *5988