המבקר: משבר פיננסי בדואר ישראל - אך השכר קפץ ב-150 מ' ש'

המבקר מצא ליקויים בפיתוח העסקי של חברת הדואר ומתח ביקורת על שיטת הפיקוח על שוק הדואר ■ לחברת הדואר אין תוכנית אסטרטגית עסקית רב-שנתית

למרות מצבה הפיננסי הקשה של חברת דואר ישראל, שמעלה סימני שאלה כבדים על עתידה, החברה העלתה שכר בהיקף של 150 מיליון שקל בשנה - כך עולה מדוח מבקר המדינה.

המבקר יוסף שפירא מצא ליקויים בפיתוח העסקי של חברה הדואר ומתח ביקורת חריפה על שיטת הפיקוח על שוק הדואר, אמינות תמחיר החברה ועל היעדר הסכמה בין הגורמים המסדרים - משרד האוצר, משרד התקשורת ובנק ישראל - בכל הקשור לתחומי הפעילות הרצויים לשוק הדואר.

מממצאי המבקר עולה כי לחברת הדואר אין תוכנית אסטרטגית עסקית רב-שנתית, ובמשך שנים החברה אינה פועלת לפתח תחומי פעילות שונים, שיפצו על אובדן נתחי השוק של הדואר המסורתי.

כדי לשפר את מצבה התזרימי, הנפיקה חברת הדואר במארס 2010 איגרות חוב בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. מאחר שחברת הדואר לא פעלה לרישום איגרות החוב למסחר, היא הפסידה הטבות כספיות מטעם החשב הכללי באוצר בגובה כ-25 מיליון שקל לשנה.

ניתוח תוצאות פעילות החברה מעלה כי מגמת ההתפתחות הרב-שנתית בחברה מצביעה על ירידה מתמשכת ברווחיותה, בנזילותה הכספית, ומכאן ירידה באיתנותה הפיננסית.

לנוכח מצבה הכספי של החברה מתעורר חשש כי כבר בשנים הקרובות היא תתקשה לעמוד בתשלומים התקופתיים לפירעון אגרות החוב שהנפיקה, ללא צעדי תיקון נדרשים.

במחצית הראשונה של 2012 הפסידה החברה כ-32.7 מיליון שקל, ונכון ליוני 2012 עומד גירעונה בהון החוזר על 386 מיליון שקל.

לדברי המבקר, ללא יישום מיידי של תכנית התייעלות, צפויות יתרות המזומנים של החברה בשנת 2016 לעמוד על יתרה שלילית של 69 מיליון שקל. למרות מצבה הכספי הבעייתי של החברה, אישר דירקטוריון החברה ב-2011 תוספות שכר בהיקף של כ-150 מיליון שקל.

ממשרד התקשורת נמסר כי "המשרד מודע לבעיות הקיימות בחברת הדואר, ימשיך לפקח על עבודת החברה, ויוודא כי היא עומדת בחובותיה לציבור, כשם שביצע בחודשים האחרונים. לצד זאת, הוקמה לפני כשנה ועדה ציבורית, בראשות ד"ר זיו רייך, שתפקידה לבחון את פעילות חברת הדואר, והיא אמורה להגיש מסקנותיה עד לסוף השנה.

"בנוסף, משרד התקשורת פועל להכנסת חברת בנק הדואר לתחרות בענף הבנקאות, כבנק מסחרי, שיוכל לספק שירותים זולים, להעמיד אשראי ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים, ולשלם ריבית על פקדונותיהם".

צרו איתנו קשר *5988