הדור האבוד: זינוק במספר הצעירים שגרים בשכירות

הלמ"ס: 37.2% מהישראלים בני 30-39 גרים בשכירות, לעומת 25.2% בשנת 1997 ■ 40% מבעלי הדירות בישראל משלמים משכנתא ■ העשירים מוציאים פי 5 מהעניים על החזר משכנתא מדי חודש

עוד נתונים המעידים על הקושי של זוגות צעירים ברכישת דירה. "מאז 1997 חלה עלייה משמעותית בשיעור הגרים בשכירות בקרב זוגות צעירים וירידה משמעותית בשיעור זוגות צעירים להם דירה בבעלות", כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעובדו מסקר הוצאות משק הבית המורחב לשנת 2012.

הנתונים מעידים גם על הפערים ההולכים וגדלים בין העשירונים. כך למשל, ב-2012 היה ההחזר החודשי הממוצע על משכנתא בעשירון העליון גבוה פי חמש מההחזר החודשי הממוצע על המשכנתא בעשירון התחתון.

על פי הנתונים, העלייה הגבוהה ביותר בשיעורי הגרים בדירות שכורות הייתה בקבוצת הגיל 30-39, מ-25.2% ל-37.2%, ובפרט בקבוצת הנשואים בקבוצה זו. גם בקרב האוכלוסייה הכללית נרשם גידול באחוז הגרים בשכירות לעומת מי שמחזיק בבעלותו דירה. כך, משנת 1997 ועד שנת 2012 נרשמה עלייה מ-24.3% ל-26.9% בשיעור הגרים בדירות שכורות בקרב כלל משקי הבית. ההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה, על פי הלמ"ס, עומדת על 2,567 שקל לחודש.

נתוני הלמ"ס מתייחסים גם לתחום המשכנתאות. כך, שיעור המשלמים משכנתא בשנת 2012 היה 39.3% מבין בעלי הדירות וגובה התשלום הממוצע למשלם על משכנתא היה 2,965 שקל לחודש. עוד על פי נתוני הסקר, גובה תשלום זה הולך ועולה עם עליית העשירונים. התשלום הממוצע על משכנתא בעשירון העליון היה הגבוה ביותר ועמד על 5,324 שקל לחודש, גבוה פי 5 מהתשלום הממוצע על משכנתא בעשירון התחתון בשנת 2012.

כ-45% ממשקי הבית בעשירונים 6-8 משלמים משכנתא וכ-35% בעשירון העליון משלמים משכנתא. שיעור משלמי המשכנתא עולה ככל שהעשירון גבוה יותר עד לעשירונים 7-8 (הקצה העליון של עשירוני הביניים), משם ואילך חלה ירידה בשיעור המשלמים משכנתא.

הנתונים מעידים גם על הגידול בהיקף רוכשי הדירות להשקעה וזאת על ידי פילוח מספר האנשים המחזיקים ביותר מדירה אחת. בשנת 2012, ל-64.1% ממשקי הבית יש דירה אחת בבעלותם ו-7.9% ממשקי הבית הם בעלי שתי דירות או יותר. בבחינת שיעורי בעלות משקי בית על דירות בין השנים 2003 עד 2012 ניתן לראות כי חלה ירידה של 5.4 נקודות האחוז בשיעור הבעלות של משקי בית על דירה אחת, ועלייה של 4.7 נקודות האחוז בשיעור הבעלות של משקי בית על שתי דירות או יותר.