חוסכים לפנסיה? כך תנצלו את הטבות המס של סוף השנה

מדינת ישראל קבעה הטבות מס בגין ההפקדות שמבצע האזרח, בין אם בעבודתו כשכיר ובין אם על הכנסתו כעצמאי ■ מהרו לנצל

מדינת ישראל, ברצותה לעודד את החיסכון הפנסיוני של אזרחיה, קבעה הטבות מס בגין ההפקדות שמבצע האזרח, בין אם בעבודתו כשכיר ובין אם על הכנסתו כעצמאי. הטבות אלה מעוגנות בפקודת מס הכנסה ותקנות קופות הגמל, ומטרתן לאפשר את פרישת החוסך בכבוד כלכלי ולמנוע מצב שבו ייפול על המדינה למעמסה.

בשנה שחלפה עלו הטבות מס אלה לדיון במסגרת חוק ההסדרים, מתוך רצון לפשטן מחד ולהקטינן מאידך. בסופו של דבר הוחלט, כי שינוי ההטבות יידון במסגרת נפרדת, שעדיין לא נקבעה, אך ברור שזה יקרה בשנים הקרובות.

החל משנת 2008 הושוו הטבות המס לשלושת המכשירים הקיימים לחיסכון פנסיוני - קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח וקופות גמל.

על אף מורכבותה של סוגיה זו נסקור בקצרה את הטבות המס לקראת סוף שנת המס, על מנת לאפשר למי שלא ניצל הפקדות אלה עד כה לנצלן בזמן שנותר. ההתייחסות בטבלה היא למי שמוגדר על-פי חוק "עמית מוטב".

נציין כי ציבור השכירים בישראל, אשר מפקיד במסגרת מקום עבודתו הפקדות לחיסכון פנסיוני, ייהנה בדרך כלל מהטבות מס אלה במסגרת מערכת השכר הפעילה, ולא יזדקק לתיאומי מס כלשהם. עם זאת, שכיר המשתכר שכר שבגינו לא מופקדות הפקדות לחיסכון פנסיוני במעמד שכיר, יכול להפקיד בגין רכיבי שכר הפקדות במעמד עצמאי אלה ולקבל בגינם הטבות מס, כמפורט בטבלה. בדרך כלל הוא יוכל לעשות זאת באמצעות תלוש השכר שלו, ובכך ליהנות מהטבת המס בפועל ללא צורך בהגשת דוחות למס הכנסה.

שתי הערות לטבלה המצורפת: הראשונה, שכיר, שמעסיקו משלם לתגמולים ולאובדן כושר עבודה גם יחד סכום העולה על 2,648 שקל לחודש (7.5% משכר מעל 35,312 שקל), ישלם מס הכנסה בגין הפקדות המעביד, בגובה שיעור המס השולי בגין התשלום העודף של המעסיק מעל התקרה שצוינה (ייתכן גם תשלום מס בריאות וביטוח לאומי).

הערה שנייה, שכיר ששכרו גבוה מ-34,400 שקל לא יכול ליהנות מהטבות מס מסוג ניכוי בגין הפקדות במעמד עצמאי.

יש לי מושג

עמית מוטב: כל מי שהפקיד לחיסכון פנסיוני מסוג קצבה סכום השווה ל-16% מהשכר הממוצע במשק (הפקדה בגובה 16,950 שקל, נכון לשנת 2013). סכום זה נכון להפקדות כשכיר או כעצמאי. לשכירים - סכום זה כולל את ההפקדות המעביד לפיצויים, והפקדות לתגמולים ואובדן כושר עבודה.

ניכוי: הפחתת סכום מסוים מההכנסה החייבת במס. הפחתת המס היא בגובה הסכום שהותר לניכוי, וההטבה - בגובה המס השולי של החוסך.

זיכוי: הפחתה של סכום מסוים מהמס שיש לשלם. הזיכוי בחיסכון הפנסיוני הוא בשיעור קבוע של 35%, ללא קשר לשיעור המס השולי. כלומר, מס הכנסה ייתן לחוסך החזר בגובה 35% מהסכום שהופקד לתוכנית הפנסיונית, בכפוף לתקרות המוזכרות בחוק.

הכותב הוא מנהל המטה המקצועי במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

הטבות המס של סוף השנה
 הטבות המס של סוף השנה

צרו איתנו קשר *5988