הגופים המוסדיים מושקעים בנדל"ן ב-49.3 מיליארד שקל

כ-5.05% מהנכסים שהם מנהלים מושקעים בנדל"ן - 4.15% במניות ובאג"ח והשאר ישירות בנכסים

רכישת בניין בגלזגו או במנהטן על ידי חברת ביטוח זו או אחרת עושה הרבה רעש וזוכה לכותרות ולעניין בעיתונות הכלכלית. ואולם, רכישות המקרקעין להשקעה ישירה על ידי הגופים המוסדיים אינה כל התמונה אלא רק היבט אחד, ואפילו לא המרכזי, לעניין הרב שיש למנהלי ההשקעות המוסדיים שחולשים על החיסכון שלנו לטווח הארוך - בהשקעות בתחום הנדל"ן. למעשה, ההחזקה בני"ע - אג"חים קונצרניים ומניות - של חברות נדל"ן מהווה נתח מרכזי אף יותר בתיקי המוסדיים, ו-6% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל, בפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח ובקרנות הפנסיה החדשות, מופנים כיום לניירות ערך של חברות נדל"ן ופיתוח.

לאחרונה פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר סקירה תחת הכותרת "מסגרת לניתוח תיק נכסי הגופים המוסדיים בישראל". בין היתר העלתה הסקירה כמה נתונים מעניינים על מידת המרכזיות של תחום הנדל"ן בתיקי החיסכון לפנסיה של הציבור הישראלי, גם באפיקי המשניים והלא-ישירים.

מעיבוד "גלובס" לנתונים שפרסם האוצר עולה כי נכון לסוף הרבעון הראשון החזיקו כל הגופים הפנסיוניים המנהלים את החיסכון לטווח ארוך של הציבור בישראל נכסים המושקעים בניירות ערך של חברות נדל"ן וישירות בנכסי נדל"ן בהיקף כולל של כ-49.3 מיליארד שקל. מדובר בשיעור של כ-5.05% מסך הנכסים המנוהלים בגופים אלה - 4.15% מסך נכסי כל הגופים הפנסיוניים, כולל קרנות הפנסיה הוותיקות הושקעו בני"ע של חברות נדל"ן ועוד 0.9% בהחזקות ישירות בנדל"ן.

בנטרול קרנות הפנסיה הוותיקות, כך שרק קרנות הפנסיה החדשות מתווספות לקופות הגמל ולביטוחי המנהלים, עולה שנכון לסוף הרבעון הראשון השנה סקטור החברות מתחום הנדל"ן והפיתוח היה הכתובת לכ-5.9% מסך הנכסים המנוהלים בגופי החיסכון הפנסיוניים "החדשים". ההחזקה הישירה בנכסי נדל"ן - בארץ ובעולם - היוותה עוד 1.2% מהנכסים המנוהלים על ידי הגופים הללו. מדובר בסכום של כ-36.7 מיליארד שקל שהושקעו בניירות ערך של חברות נדל"ן ופיתוח ובכ-7.8 מיליארד שקל שהושקעו ישירות בנדל"ן.

שני רק לבנקאות

למעשה, סקטור הנדל"ן והפיתוח שני מבחינת המוסדיים רק לסקטור הבנקאות (שגם הוא נושא בחובו חשיפה ניכרת לשוק הנדל"ן, ומושפע מתחום פעילות זה במידה ניכרת). למעשה, 17.9% מתיק ההשקעות באג"ח קונצרניות ובמניות בשוק המקומי של הגופים הפנסיוניים שמנהלים "חיסכון פנסיוני חדש", הופנו לניירות ערך של חברות נדל"ן פיתוח, בעוד שחלקן של חברות מסקטור זה בשוק ההון המקומי מהווה רק 11.2%.

כך, למעשה יש לניירות ערך של חברות מסקטור הנדל"ן משקל יתר בתיק המוסדי, וחשיבות יתרה בחיסכון הפנסיוני של הציבור כולו.

בהסתכלות על אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים עולה כי לקופות הגמל, כולל קרנות ההשתלמות, שיעור החשיפה הגבוה ביותר לניירות ערך של חברות מסקטור הנדל"ן, ביחס לסך תיק ההשקעות שלהן וביחס לתיק המניות והאג"ח הקונצרני הכולל שלהן. לביטוחי המנהלים החשיפה הגדולה ביותר - משמעותית - להשקעות ישירות בנדל"ן (מקרקעין להשקעה).

החברות שהחשיפה של המוסדיים בחיסכון הפנסיוני החדש לני"ע שלהן היא הגדולה ביותר הן גזית גלוב (5.66 מיליארד שקל), שיכון ובינוי (2.09 מיליארד שקל), עזריאלי (2.03 מיליארד שקל), מליסרון (2.01 מיליארד שקל) ונכסים ובניין (1.71 מיליארד שקל).

פנסיה
 פנסיה

צרו איתנו קשר *5988