דוח העוני: יותר עובדים הם עניים

דוח העוני של הביטוח הלאומי: עלייה בעוני בקרב קשישים ועובדים

יותר משליש (33.7%) מילדי ישראל - כ-817,200 במספר - הם עניים, כאשר שיעור העוני בקרב ילדי מחוז ירושלים מתקרב ל-60%, כך עולה מדו"ח העוני לשנת 2012 שמפרסם היום (ג') המוסד לביטוח לאומי. עוד עולה, כי לולא קצבאות הילדים ושאר תשלומי העברה שמשלם הביטוח הלאומי, משקל הילדים העניים היה מגיע לכ-40%.

נזכיר כי המספרים מתייחסים לתקופה שלפני אישור התוכנית הכלכלית לשנת 2013, שבה אחד ממרכיביה העיקריים היה הקיצוץ החד בקצבאות הילדים. רק בשנה הבאה יהיה ניתן לבחון מה עשה אותו קיצוץ חד לתחולת העוני בקרב ילדים, אך כבר ניתן לומר כעת כי קצבאות הילדים הצילו כ-14% מהילדים מעוני.

דוח העוני השנה מאופיין בשינוי בשיטת המדידה של תחולת העוני על כל מרכיביו, עקב שינויים מהותיים שביצעה הלמ"ס בסקר ההכנסות, שמהווה מאגר המידע העיקרי לצורך מדידת העוני. לפיכך, השינויים שנראים השנה, שאינם משמעותיים במיוחד, נובעים בין השאר, מסיבות טכניות שאינן קשורות באופן ישיר לעוני ולמדיניות. כמו כן, השינויים הטכניים גרמו ל"שבירת הסדרה", דבר שהופך את השוואה על פני זמן לבעייתית. בביטוח הלאומי מדווחים כי רמות העוני בישראל לא השתנו באופן משמעותי בשנת 2012 כאשר התמתנה תחולת העוני בקרב צעירים וגדלה התחולה בקרב קשישים.

לפי נתוני 2012, תחולת העוני בקרב משפחות עמדה על פחות מ-20% (19.4%) שהם כ-439,500 משפחות כאשר פחות מרבע מהנפשות המתגוררות בישראל (23.5%) הם עניים. גם הפעם חושף דוח העוני את תפקידה של מערכת הרווחה ומדיניות החלוקה של ישראל: אם מתייחסים רק להכנסה כלכלית (ללא מסים וללא תשלומי העברה) תחולת העוני בקרב משפחות הייתה מזנקת בכ-37% לרמה של יותר מ-30% מהמשפחות בישראל ולפי נשפות לרמה של 31.4%.

מערכת הרווחה גם מקטינה בכ-30% את ממדי אי השוויון: לפי הדו''ח, מדד ג'יני - המדד הנפוץ ביותר למדידת אי שוויון - הגיע ב-2012 לרמה של 0.3767 מהכנסה הכספית נטו (אחרי מסים ותשלומי העברה), אך לפי הכנסה כלכלית בלבד, הוא היה מטפס ל-0.4885. יצוין כי מדד בהיקף כזה עדיין מציב את ישראל בין המדינות האי שוויוניות ביותר בקרב המדינות המפותחות (OECD).

מעניין במיוחד הוא לבחון את הטענה הנפוצה עד כמה עבודה מצילה מעוני. לפי הדוח, כ-13.8% מהמשפחות עובדות, נמצאות מתחת לקו העוני (כמעט 20% לפני מסים ותשלומי העברה), אך בביטוח הלאומי מציינים כי תחולת העוני בקרב משפחות עובדות רק הולך וגדל ובאופן מתמיד ומתמשך. בקרב משפחות עם שני מפרנסים, שיעור העוני יורד ל-5% בלבד, אך יצוין כי בשנת 1999, שיעור העוני בקרב משפחות עם שני מפרנסים עמד על חצי מזה.

עובדים ועניים
 עובדים ועניים

צרו איתנו קשר *5988