דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

משקיעים במלון בתאילנד תובעים 19 מיליון שקל מחברת טי.ג'י.איי

זאת בטענה להסתרת פרטים מהותיים מהמשקיעים בפרויקט, גביית דמי ניהול שלא כדין והפרת חוק ניירות ערך

30 משקיעים, שהשקיעו בפרויקט להקמת בית-מלון באי קו-סאמוי בתאילנד של חברת ההשקעות טי.ג'י.איי, הגישו למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה בסך של כ-19 מיליון שקל כנגד החברה ובעלי השליטה בה, יוסף טוביהו ושרון שאתי, וכן נגד חברות זרות נוספות שהיו מעורבות בפרויקט. זאת, בטענה להסתרת פרטים מהותיים מהמשקיעים בפרויקט, גביית דמי ניהול שלא כדין והפרת חוק ניירות ערך.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד איתן שמואלי ממשרד איתן, מהולל & שדות, טוענים המשקיעים כי טי.ג'י.איי גייסה בישראל, תוך תקופה של כחצי שנה, סכום של כ-10 מיליון דולר מקבוצה של למעלה מ-100 משקיעים, לצורך הקמת פרויקט של בית-מלון באי קו-סאמוי שבתאילנד.

לטענת המשקיעים, הנתבעים יצרו בין המשקיעים מבנה של שותפות ומכרו למשקיעים זכויות בשותפות זו המהוות נייר ערך. פעולות אלה, נטען בתביעה, היוו למעשה הצעה ומכירה של ניירות ערך על-ידי הנתבעים לציבור, כל זאת בלא תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, והכול תוך הפרה בוטה של חוק ניירות ערך.

"הזכויות בפרויקט ובשותפות, או במיזם המשותף (Joint Venture), שנמכרו להם הינן ניירות ערך כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, ומכירת ניירות הערך נעשתה למספר כזה של משקיעים המהווים 'ציבור', כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תוך הפרה בוטה של חוק ניירות ערך", נכתב בתביעה.

עוד נטען כי "עקיפת חוק ניירות ערך איפשרה לנתבעים להתחמק מהצגת ההשקעה באופן מלא, מפורט ואחיד, על-פי מסמך אחד ויחיד, הוא התשקיף כנדרש על-פי תקנות ניירות ערך..., כך שהתובעים נכנסו להשקעה על בסיס אינפורמציה חסרה, או לא מלאה, או בלתי קוהרנטית".

לטענת המשקיעים, היעדרו של תשקיף שאושר על-ידי רשות ניירות ערך איפשרה לנתבעים למכור להם ניירות ערך, שהזכויות הנלוות אליהם שונות בתכלית השינוי ממה שהוצג להם במסמכי ההשקעה מלכתחילה, ולהסתיר מהם את עובדת היות החברות טי.ג'י.איי, אונטריו (חברה זרה המאוגדת בקנדה) וחברתKC Hotel & resorts co, Ltd (חברה פרטית המאוגדת בתאילנד, אשר רשומה גם כחברה זרה באיי קיימן) - כולן בשליטה אחת של טוביהו ושאתי; ו"איפשרה להם להשית על המשקיעים דמי ניהול לטובת החברות המעורבות בפרויקט, שגילו זאת אחרי ששלמו כבר את סכומי ההשקעה במלואם, וכן העניקה להם שליטה מוחלטת בשותפות המוגבלת, שהוקמה תוך הפרה של הבטחות ומצגים לפיהם המשקיעים יוכלו לשלוט בשותפות או במיזם המשותף".

על בסיס טענות אלה מבקשים המשקיעים מבית משפט להצהיר על בטלותם, מחוסר חוקיות, של כל ההסכמים והמסמכים הקשורים להשקעה ולמכירת הזכויות בשותפות, ולהורות על השבה של כל הכספים שהשקיעו בפרויקט, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות