הממונה על ההגבלים העסקיים בעד תל"י - עם הגבלות

על-פי גילה, יש להתיר ליוצרים לשתף פעולה במעקב אחר שימושים הנעשים ביצירותיהם, באכיפת זכויות יוצרים ובגבייה של סכומי כסף להם היוצרים זכאים

הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, ממליץ לאשר חלק מהפעילות חברת התמלוגים של הבמאים והתסריטאים, תל"י, בכפוף למגבלות.

עמדת הממונה הוגשה היום (ג') לבית הדין להגבלים עסקיים. ההערכה היא כי בית הדין יקבל את עמדתו של גילה.

על-פי גילה, יש להתיר ליוצרים לשתף פעולה במעקב אחר שימושים הנעשים ביצירותיהם, באכיפת זכויות יוצרים ובגבייה של סכומי כסף להם היוצרים זכאים. כמו כן, זכאית תל"י להתקשר בשם כל היוצרים עם בתי עסק בהם מוקרנות יצירותיהם.

עם זאת, גילה סבור כי אין לאשר לתל"י לנהל משא-ומתן משותף בשם כל היוצרים עם גופי השידור.

"החשש מהתאגדות זו הוא שהסדר ניהול זכויות בין החלק הארי של היוצרים בענף, שיכולים היו להתחרות בינם לבין עצמם, מאפשר לגוף הפועל בשמם להפעיל כוח שוק כלפי המשתמשים בשירותים המסופקים על-ידי היוצרים. בנוסף, בדיקת הרשות העלתה כי בהקשרים אלה, פעילותה של תל"י אינה חוסכת עלויות", כתב גילה בחוות-דעתו.

ככלל, על-פי דיני ההגבלים העסקיים, לא ניתן לאשר הסדר המונע תחרות בין היוצרים רק כדי לשפר את כוח המיקוח שלהם כלפי המשדרים.

תל"י, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, פנתה לבית הדין להגבלים עסקיים בבקשה לאשר לה הסדר כובל. תל"י מנהלת עבור כ-1,639 תסריטאים ובמאים שימושים של ביצוע פומבי, שידור, השכרה והעמדה לרשות הציבור של יצירות אורקוליות שהועברו על-ידם לניהולה.

"אבסורד מערכתי"

מתל"י נמסר בתגובה: "היום הוגשה לבית הדין להגבלים עסקיים עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בדבר הסדרת פעילותה של תל"י, חברת התמלוגים של ציבור התסריטאים והבמאים בישראל. עמדת הממונה יוצרת אבסורד מערכתי: הממונה 'ממליץ' לא להתיר לתל"י לנהל משא-ומתן עם ענקי התקשורת והשידור בארץ - ושולח אותה לנהל משא-ומתן עם המספרה, המרפאה והרשות המקומית".

בתל"י הביעו אכזבה רבה מהחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים: "זהו יום עצוב לתסריטאים ולבמאים בישראל. החלשים ייחלשו, והחזקים יתחזקו", נמסר מהארגון.

לדברי אבי שמש, מנכ"ל תל"י, "זהו יום עצוב מאד לכל מי שחרד לתרבות המקורית בישראל. זאת מכיוון שמשמעות ההחלטה, באם היא תתקבל לבסוף, היא שבפועל לא יהיו עוד תמלוגים לתסריטאים ולבמאים.

"הממונה שולח כל תסריטאי וכל במאי לנהל באופן פרטני משא-ומתן על התמלוגים שלו מול הגופים הגדולים והחזקים בעולם השידורים: קשת, רשת, הוט, yes, פרטנר או פלאפון - כשברור לכל הדיוט שהמשא-ומתן לא ינוהל לעולם, שכן הגופים הללו יעשו מה שעשו חלקם משך שנים - יתנערו מכל חובה לשלם תמלוגים ו'יחתימו' כל יוצר אצלם על 'טופס ויתור'.

"זו בדיוק המציאות ששררה לפני שתל"י הייתה קיימת, זה מה שהיה כאשר גופי שידור החליטו בעבר שלא לאפשר לתסריטאים ולבמאים לשמור זכויות לתמלוגים. התסריטאים והבמאים תמיד ניגפו מול גופים אלה בבואם לשמור זכויותיהם".

על-פי תל"י, המלצת הממונה היא לאפשר פעולות של תיעוד, מעקב אחרי שידורים ואכיפה, אך לא לאפשר לה לנהל משא-ומתן מול גופי השידור הגדולים בישראל, מכיוון שלדעת הממונה יש בכך "תיאום מחיר".

מנכ"ל תל"י הוסיף כי "הממונה בהמלצתו חותר לפטור את גופי השידור, חברות הסלולר והאינטרנט מהחובה לקבל מתל"י רישיונות ולשלם תמלוגים בגינם, בעולם שבו היצירות הולכות ומשודרות שוב ושוב כ'מוצר מדף' בכל אתר של כל גוף תקשורת. במקום לסייע ליוצרים להתגבר על כשל שוק - קיבלנו המלצה לעושק של ציבור שלם בישראל מהזכות המשפטית והמוסרית הבסיסית שניתנה לו בחוק והכנסת כל שוק המשתמשים לאנדרלמוסיה".

בתל"י טוענים לאפליה שלהם בהשוואה למוזיקאים באקו"ם ולחברות התקליטים של הפדרציות, שהרשות להגבלים אישרה את פעילותן, וכמו כן למבצעים (זמרים, שחקנים ונגנים), המקבלים תמלוגים באמצעות חברת אשכולות.

"תל"י מאמינה בהליך מול בית הדין להגבלים עסקיים ומקווה שבית הדין יהיה קשוב לטענות תל"י ויחליט בסופו של יום לאפשר לתל"י, כפי שמקובל ברחבי העולם, לנהל באופן קולקטיבי את הזכויות לתמלוגים של התסריטאים והבמאים, ובכלל זה לקיים משא-ומתן קולקטיבי ולתת רישיונות שמיכה כפי שתל"י עשתה עד היום", הוסיף שמש. "כמו כן תל"י מאמינה כי גם הכנסת תעגן בסופו של דבר את זכות קיומן של חברות תמלוגים בהתאם להצעת חוק חברות תמלוגים שהוגשה לפני כשבוע, ביוזמת חברי הכנסת עמרם מיצנע, מירב מיכאלי, יריב לוין, גילה גמליאל, ניצן הורוביץ, נחמן שי ואיתן כבל".