כור מימשה מניות קרדיט סוויס בהיקף כ-212 מיליון שקל

מכרה 1.9 מיליון מניות קרדיט סוויס תמורת 54.9 מיליון פרנק שוויצרי ■ תרשום בדוחות הרבעון הראשון של 2014 רווח נטו בסך של כ-4 מיליון שקל, ושל 35 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2013

חברת כור, הנמנית עם קבוצת אי.די.בי שהשבוע עברה מידי נוחי דנקנר לידי אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה, דיווחה היום לבורסה על מימוש מניות קרדיט סוויס שבבעלותה בהיקף כ-54.9 מיליון פרנק שוויצרי (כ-212 מיליון שקל). בעקבות המכירה של 1.9 מיליון המניות, כור תרשום בדוחות הרבעון הראשון של 2014 רווח נטו בסך כ-4 מיליון שקל.

כ-21.8 מיליון פרנק שוויצרי מתוך הכסף שימשו את החברה לפירעון חלק מיתרת ההלוואות למורגן סטנלי ולסיטי, כך שיתרת האשראי מתאגידים אלו עומדת במצטבר על 88.8 מיליון פרנק שוויצרי (כ-342 מיליון שקל) כנגד שעבוד כ-7.9 מיליון מניות קרדיט סוויס.

לאחר המכירות האמורות, מחזיקה כור בכ-8.62 מיליון מניות של קרדיט סוויס המהוות כ-0.54% מהון המניות המונפק של הבנק השוויצרי ואשר שווין נכון להיום עומד על כ-249 מיליון פרנק שוויצרי.

מאז שינוי מדיניות ההשקעה בקרדיט סוויס באוגוסט 2013, שהחלה לפני העברת השליטה בחברה האם אי.די.בי, מימשה כור כ-22.43 מיליון מניות קרדיט סוויס תמורת כ-640.2 מיליון פרנק שוויצרי. החברה תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2013 רווח נטו, משערוך ההשקעה במניות קרדיט סוויס וממניות שמומשו במהלך הרבעון הרביעי בסך של כ-35 מיליון שקל.

בגין המניות שמכרה החברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2014, צפויה כור לרשום בדוחות הכספיים לרבעון הראשון רווח נטו בסך של כ-4 מיליון שקל. בנוסף, הפער בין שווי יתרת מניות קרדיט סוויס שמחזיקה החברה כיום, לבין שווי יתרת מניות קרדיט סוויס נכון לסוף דצמבר הינו חיובי ועומד על כ-30 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988