מאז 1999: תשואה שנתית ממוצעת של כ-8% בפנסיה

גם ב-2013: תשואות דו-ספרתיות בקרנות הפנסיה ובביטוחי החיים ■ בכך מצטרפת 2013 למגמה החיובית של 15 השנים האחרונות

שנת 2013 הסתיימה עם תשואות חיוביות נאות בביטוחי המנהלים שמנהלות חברות הביטוח, ובקרנות הפנסיה החדשות המקיפות, שרובן המכריע בשליטת אותן חברות ביטוח. ב-12 החודשים האחרונים רשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים שמנהלות חברות הביטוח עבור המבוטחים שלהן תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של 12.4%, בעוד שקרנות הפנסיה החדשות המקיפות הציגו לעמיתים תשואה ממוצעת של 11.2% על סך ההשקעות שלהן, ותשואה ממוצעת של 11.6% בשקלול התשואה הדמוגרפית.

את דירוג התשואות של 2013 בשוק הביטוח מובילה קבוצת הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר, שבעבר הלא רחוק שימש כמנהל ההשקעות הראשי של קבוצת כלל ביטוח. בשוק הפנסיה ההובלה נמצאת אצל קבוצת הראל, שלה שתי קרנות פנסיה, ושאת השקעותיה מנהל זה שנים אמיר הסל.

מגמה ארוכת-טווח

2013 המשיכה את המגמה החיובית שרשמו חברות הביטוח וקרנות הפנסיה החדשות המקיפות ב-2012. למעשה, ב-15 השנים האחרונות - 1999 עד 2003 - שני אפיקים אלה רשמו תשואה שנתית חיובית ב-13 שנים, ורק ב-2008 וב-2011 הם הציגו תשואות ממוצעות שליליות. בקופות הגמל לתגמולים נרשמו תשואות ממוצעות שליליות בשלוש שנים (גם ב-2002).

עם סיומה של 2013 בחן "גלובס" את התשואות הנומינליות ברוטו הממוצעות שרשמו שלושת אפיקי החיסכון לטווח ארוך הללו לכל אורך התקופה שניתן לקבל לגביה נתונים באתר משרד האוצר. מדובר בתקופה ארוכה של 15 שנים, מאז 1999, שמאופיינת בכמה משברים גדולים, כמה נסיקות מרשימות, ובסה"כ בגאות נאה.

מבדיקת "גלובס" עולה כי ב-15 השנים האחרונות הפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוחי המנהלים של חברות הביטוח (המוכרות גם כקרן י') הציגו את התשואה הנומינלית הגבוהה ביותר, לפני דמי הניהול. בתקופה זו רשמו ביטוחי המנהלים תשואה שנתית ממוצעת של כ-8.3%.

באותו פרק זמן הציגו קרנות הפנסיה החדשות המקיפות תשואה על סך ההשקעות בשיעור שנתי ממוצע של כ-7.5%. מדובר בתשואה על סך ההשקעות כולל התשואה בגין האג"ח המיועדות, שרק קרנות הפנסיה המקיפות נהנות מהן. בשקלול התשואה הדמוגרפית, שנובעת מאופן ניהול הסיכונים הביטוחיים בקרנות, הרי שהתשואה הכוללת שלהן עמדה על כ-7.8% בממוצע שנתי.

במהלך התקופה הנסקרת חלו שינויים רבים בשוק הפנסיה החדשה. זה החל לפני כעשור, כשהקרנות הגדולות בשוק החליפו ידיים ועברו לידי שלוש קבוצות הביטוח הפרטיות. חלק משמעותי מיתר הקרנות החליף ידיים לאחר מכן, או שהוקם לפני שנים לא רבות.

השינויים הללו מאפיינים לא פחות גם את שוק קופות הגמל, שהוא שוק שונה לחלוטין מזה שהיה פה לפני כ-15 שנה. הרבה קופות החליפו ידיים כשבתי ההשקעות, ולאחר מכן חברות הביטוח, החליפו את הבנקים בקדמת הבמה של הגופים המנהלים. על כל פנים, ב-15 השנה האחרונות רשמו קופות הגמל לתגמולים תשואה שנתית של כ-7.3% בממוצע.

בסה"כ מדובר בתשואה יפה, שעולה על ההנחות המוקדמות שעליהן נסמך עולם הפנסיה הצוברת עם הקמתו (ריבית ריאלית ברוטו של 4% לשנה). מדוע? בנטרול מדדי המחירים הממוצעים (שעמדו על סדר גודל של כ-2% לשנה) נראה שבסה"כ ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וקופות התגמולים הציגו תשואה גבוהה מ-4%. גם בנטרול דמי ניהול, שהם הכי גבוהים בפוליסות המשתתפות ברווחים, ואחריהם בגמל ולבסוף בפנסיה המקיפה, הרי שעדיין מדובר בתשואה ריאלית נטו של מעל ל-4%.

כדי להשיג את התשואות האמורות, הגופים המוסדיים מנהלים את הכספים שהציבור מפקיד לידיהם בשורת אפיקים (להוציא רכיב מסוים של אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה המקיפות). החל מרכיב סולידי של אג"ח ממשלתיות, עבור ברכיב שהתפתח בשנים אלה של אג"ח קונצרניות, עבור במניות ועד להשקעות ישירות בנדל"ן בארץ ובחו"ל, בקרנות השקעה, בהלוואות פרטיות ועוד, וזאת במטרה ליצור תמהיל מפוזר דיו להשגת תשואה מול סיכון ראוי.

הפניקס מובילה בביטוחי החיים

את התשואות בתחום ביטוחי המנהלים אנו מציגים באמצעות תיקי הדגל של חברות הביטוח - תיקי הפוליסות המשתתפות ברווחים. פוליסות אלה אמנם סגורות למצטרפים חדשים מאז 2004, אבל הן מאפיינות במידה רבה את איכות ניהול ההשקעות בגופים המוסדיים, וגם במסלולי ההשקעה המרכזיים בפוליסות שנמכרות מ-2004 ואילך.

כך או אחרת, את התשואה הגבוהה בענף הביטוח ב-2013 מציגה קבוצת הפניקס. החברה הציגה תשואה נומינלית ברוטו של 13.2%, בעוד ששתי הבאות אחריה - איילון, שאת השקעותיה מנהל תמיר חרמץ, ומגדל, שאת השקעות העמיתים שלה מנהל עומר קרייזל - צמודות עם תשואה של 12.45%. מגדל תפסה את המקום השני המשותף עם איילון בדקה ה-90, כשרשמה את התשואה הגבוהה בענף בדצמבר - 0.9% - לעומת ממוצע ענפי של 0.5%. על פי הערכות נהנתה מגדל בדצמבר משערוכים של נכסים לא סחירים שיש לה.

בצמוד לאיילון ולמגדל נמצאת כלל ביטוח, עם תשואה זהה לכל עניין ודבר (12.43% "בלבד"). את השקעות כלל ביטוח מנהל שוקי בורשטיין, ולפניו ניהל את השקעות הקבוצה לאורך שנים רבות לא אחר מאשר יקיר, שעתה בהפניקס.

את הרשימה סוגרות בסדר יורד הראל, מנורה מבטחים והכשרה חברה לביטוח - שלושתן מתחת לממוצע הענפי.

בהסתכלות לטווח בדיקה ארוך קצת יותר, עולה שאת דירוג התשואות מובילות מגדל והראל (6.7% ו-6.5% לשנה בממוצע, בהתאמה). כשבקצה השני של הסקלה נמצאות שתי החברות הקטנות בשוק - הכשרה ביטוח ואיילון.

בתי ההשקעות נמצאים למטה

בשוק קרנות הפנסיה המקיפות החדשות התמונה שונה. אמנם רוב השוק הזה נשלט על-ידי חמש קבוצות הביטוח הגדולות - מגדל, הראל, כלל ביטוח, הפניקס ומנורה מבטחים - אבל הדירוגים שלהן שונים. שוק קופות הגמל נמצא בראן-אוף מאז 2008 - אז כמעט ופסקו המצטרפים החדשים לחיסכון בשוק זה (בשל תיקון 3 לחוק קופות הגמל שהפך את החיסכון לפנסיה בישראל לחיסכון קצבתי). שוק ביטוחי המנהלים עצר בחריקת בלמים בתחילת 2013 (עם ביטול הבטחת מקדמי תוחלת החיים). ובינתיים, שוק קרנות הפנסיה החדשות נוסק בקצב אדיר.

בשנת 2013 היוו קרנות הפנסיה החדשות יעד להפקדות כספים בהיקף יוצא דופן (שלא צפוי לפחות בשנים הקרובות) של כ-21.7 מיליארד שקל. סכומים אלה הביאו את שוק הפנסיה לכ-160.3 מיליארד שקל בסה"כ, ונראה שכבר בסוף 2014 זה יהיה המוצר הפנסיוני הגדול ביותר במונחי נכסים מנוהלים.

את התשואות בשוק הפנסיה מובילה הראל, שלה שתי קרנות פנסיה שבולטות לחיוב. קרן הראל גילעד הגדולה יותר וקרן מנוף, שרשמו ב-2013 תשואה על סך ההשקעות של כ-11.8%. בצמוד לקרנות של הראל, עם פער זניח של שברירי האחוז, נמצאת במקום השני קרן הפנסיה מיטבית עתודות שבבעלות כלל ביטוח, עם תשואה של 11.8%.

את התשואות הנמוכות יותר בשוק הפנסיה רשמו הקרן הגדולה בשוק - מבטחים החדשה של מנורה מבטחים, וכן הקרנות של קבוצות הביטוח הפניקס ואיילון, והקרנות של בתי ההשקעות מיטב דש, פסגות, הלמן אלדובי ואלטשולר שחם, עם תשואות בטווח של 10.3% עד 10.7%.

הקרן עם התשואה הנמוכה ביותר בענף, אקסלנס פנסיה, נמכרה השנה לקבוצת הפניקס, שהיא בעלת השליטה בה (בשרשור).

2013 הטיבה עם החוסכים: תשואת קופות הגמל - 9%

נכסי הענף צמחו מ-170 מיליארד שקל ל-181 מיליארד שקל *בסיכום 5 שנים עמדה התשואה המצטברת בקופות הגמל על 64%

התשואה המצטברת הממוצעת שקופות הגמל הניבו ב-2013 הייתה 9%, מה שהוביל לכך שבמהלך התקופה סך הכנסים המנוהלים בהן צמח מ-170 מיליארד שקל ל-181 מיליארד שקל. מאחורי התשואה היפה עומדות עליות השערים בשוקי העולם, והעובדה כי הבורסה המקומית, שסבלה בשנים קודמות ביצועי חסר, התחזקה בשיעור דו ספרתי.

כאמור, בדומה לקודמתה, גם השנה החולפת היטיבה עם החוסכים. עם זאת, מאחר שמדובר במכשיר חיסכון ארוך טווח, חשוב לבחון את ביצועי קופות הגמל על פני תקופה ממושכת. על רקע זה, דירוג קופות הגמל השנתי של "גלובס" התבסס הפעם על התשואה המצטברת בחמש השנים האחרונות - שעמדה בממוצע על 64%.

בצמרת טבלת קופות הגמל הגדולות נמצאות קופותיו של בית ההשקעות ילין לפידות, לאחר שהניבו לחוסכים בהן ב-60 החודשים האחרונים תשואה תלת ספרתית. גמל ב', הקופה הקטנה יותר של בית ההשקעות, שמנהלת כ-1.3 מיליארד שקל, רשמה בחמש השנים האחרונות תשואה של 118%. זאת, בשעה שקופת הגמל הגדולה יותר, שמנהלת כ-3.2 מיליארד שקל, הניבה תשואה מצטברת של 100%. שתי הקופות הללו גם הניבו תשואה גבוהה יחסית במהלך שלוש השנים האחרונות - 23.8% ו-21.2%, בהתאמה.

קופה נוספת שבלטה בצמרת היא קופת הגמל תגמולים של מיטב דש. קופה זו, שמנהלת כ-2 מיליארד שקל, הניבה לחוסכים בה תשואה של 99% בחמש השנים האחרונות, לצד תשואה נאה יחסית של כ-20% ב-36 החודשים האחרונים.

במקום הרביעי ממוקמת "גמל כללי" של אלטשולר שחם, עם תשואה מצטברת של 87.5% בחמש השנים האחרונות. קופה זו, ביחד עם הקופה השנייה של בית ההשקעות, "להיט קלאסי", היו אלה שהצטיינו בתשואה בשלוש השנים האחרונות, בשיעורים של 27% ו-25.3%, בהתאמה.

שונות גבוהה בין הגדולות

שונות גבוהה יחסית נרשמה בין קופות הגמל הגדולות בטבלה. מבין אלה בלטה תמר של כלל ביטוח, שמנהלת כ-13 מיליארד שקל. בחמש השנים האחרונות הניבה קופה זו תשואה של כ-77%, מה שמיקם אותה במקום השביעי בטבלה. במרכז הטבלה נמצאות עוצמה תעוז של הראל וגדיש של פסגות, עם תשואה מצטברת של כ-72% כל אחת.

תמר בלטה גם בתשואה שרשמה במהלך השנה החולפת - 12%, והייתה מבין הגבוהות בענף (את התשואה הגבוהה ביותר רשמה קופת הגמל של איילון - 12.4%).

קופות נוספות של כלל, הראל ופסגות חותמות את הטבלה, עם תשואות של כ-47% כל אחת במהלך 60 החודשים האחרונים. קופות אלה הן שחף עד 10% מניות של הראל, דגש איתן של כלל וגדיש עד 10% מניות של פסגות - שנחשבות לקופות סולידיות יחסית ולכן לא הצליחו ליהנות מהתשואות הגבוהות בשוקי המניות. בדומה, את טבלת קופות הגמל הגדולות חותמת יסודות של אקסלנס, עם תשואה מצטברת של כ-32% במהלך התקופה.

בראש טבלת קופות הגמל הקטנות (מנהלות בין 500 מיליון למיליארד שקל) נמצאות קופותיו של בית ההשקעות אנליסט, גם הן עם תשואה תלת ספרתית. עם זאת, הקופה גמל ב' שמנהלת 571 מיליון שקל רשמה תשואה פנומנלית של 160% - שהינה הגבוהה ביותר מכלל הקופות בדירוג. הקופה השנייה, גמל כללי, רשמה תשואה של 108%. ואולם, בתקופות קצרות יותר שתי הקופות הללו בולטות לשלילה, עם תשואות נמוכות יחסית של כ-14% בשלוש השנים האחרונות.

את דירוג קופות הגמל הקטנות חותמות מיטב מתן של מיטב-דש, עם תשואה של כ-40% במהלך חמש השנים האחרונות, וסגנון גמל בטא של פסגות עם תשואה של 60% במהלך התקופה.

השנה שתגמלה את אלטשולר שחם: העביר אליו 5.8 מיליארד שקל מקופות המתחרים

גם ילין לפידות העביר לקופותיו מכספי המתחרים - 2.4 מיליארד שקל מנגד, קופות מיטב דש רשמו פדיונות עתק של כ-2 מיליארד שקל, המהווים 5% מנכסי החברה

הודות לתשואות בשווקים: קופות הגמל וקרנות ההשתלמות חתמו את 2013 עם תשואה ממוצעת של 8.9%. תשואה זו, שמתווספת לתשואה של כ-10% ב-2012, מסייעת לשכוח את 2011 - שהייתה השנה השנייה הגרועה בעשור האחרון בענף, במהלכה העמיתים ספגו תשואה שלילית של כ-3%, ומחקו 9 מיליארד שקל מחסכונותיהם.

כך, ענף הגמל חתם את 2013 עם גידול של כ-9% בנכסים המנוהלים, שצמחו לכ-347 מיליארד שקל. עם זאת, מדובר בגידול מטעה. בשנה החולפת נפדו מקופות הגמל קרוב ל-2 מיליארד שקל, לאחר שהעמיתים משכו מהן קרוב ל-6.7 מיליארד שקל, ובמקביל הפקידו כ-4 מיליארד שקל. אמנם ב-2012 נפדה מהקופות סכום גבוה יותר של כ-3.7 מיליארד שקל, אך סביר כי הסיבה לכך הן התשואות בשווקים, שסייעו לעמיתים להימנע ממשיכת הכספים.

מאחורי המראה המטעה עומדות כמובן קרנות ההשתלמות, שממשיכות לצמוח במהירות: ב-2013 הצבירה נטו בהן עמדה על כ-5.8 מיליארד שקל, והנכסים המנוהלים בהן גדלו בכ-15 מיליארד שקל לעומת 2012. בהתאם, נתחן בענף הגמל ממשיך לגדול בעקביות, וכיום הן מנהלות כ-143 מיליארד שקל. עם זאת, נזכיר כי הודות לקופות גמל שגילן גבוה מ-15 שנים, וקרנות השתלמות בנות יותר משש שנים שהופכות את השוק לנזיל, ניתן למשוך כמעט מיידית למעלה ממחצית מהכספים המופקדים בהן. במקביל, בעקבות תיקון 3, אין כמעט הפקדות משמעותיות. לכן, לא מן הנמנע כי שינוי המגמה בשווקים ישבור את האופוריה של השנים האחרונות.

אז מיהם הגופים שהצליחו לצמוח בשיעור הגבוה ביותר במהלך 2013 (ועל חשבון מי), ומי ספג פדיונות?

בדומה ל-2012, גם בשנה החולפת בלטו שני גופים שהצליחו להגדיל משמעותית את סך הנכסים המנוהלים בהם ולהעביר אליהם כספי עמיתים שנוהלו בקופות המתחרים. מדובר באלטשולר שחם וילין לפידות. גם בשנת 2013 הצליח בית ההשקעות אלטשולר שחם להמשיך ולגייס לקוחות, תוך שהוא נשען על העברות מקופות מתחרות. בשנה החולפת עמדה הצבירה נטו שלו על 6.5 מיליארד שקל, לאחר שהצליח להעביר אליו לא פחות מ-5.8 מיליארד שקל מקופותיהם של המתחרים.

אלה באו לידי ביטוי בגידול מרשים של כ-47% בסך הנכסים שמנהלת חברת הגמל של בית ההשקעות בניהולו של גילעד אלטשולר, שמתווסף לצמיחה פנומנלית של 56% בנכסים המנוהלים ב-2012.

את 2013 חתם אלטשולר שחם עם 24.9 מיליארד שקל נכסים מנוהלים, מה שהופך אותו לגוף הרביעי בגודלו בענף.

גוף נוסף שממשיך להצטיין הוא בית ההשקעות ילין לפידות, שבמהלך השנה החולפת הצליחה חברת הגמל שלו להעביר אליה כ-2.4 מיליארד שקל מקופות המתחרים. ב-2013 רשם בית ההשקעות שבניהולם של דב ילין ויאיר לפידות גידול של 43% בנכסים, שמסתכמים בכ-13.2 מיליארד שקל. אחת הסיבות היא צבירה נטו של כ-3 מיליארד שקל, שסייעה לו להפוך מהגוף התשיעי בגודלו בענף, לשמיני.

רוב הגופים עם צבירה שלילית

די להסתכל במקום השלישי בטבלת הצבירה של הגופים ב-2013, כדי להבין עד כמה משמעותיים ההישגים של אלטשולר שחם וילין לפידות. מנורה מבטחים, השחקן התשיעי בגודלו בענף, אמנם מנהל נכסים בשיעור דומה לזה של ילין לפידות, אך רשם צבירה נטו של כ-390 מיליון שקל והעברות של 257 מיליון שקל.

גופים נוספים שהצליחו לסיים את 2013 עם צבירה חיובית היו הראל, אינפיניטי והפניקס (אם כי האחרון ספג העברות של 39 מיליון שקל מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו).

למרבה העצב ובהתאם למצבו של הענף, רוב הגופים חתמו את 2013 עם צבירה שלילית. את המכה החזקה ביותר ספג מיטב דש, שרשם פדיונות כבדים. כמעט 2 מיליארד שקל מנכסיו הועברו לקופות המתחרים, והצבירה השלילית שלו הסתכמה בכ-1.9 מיליארד שקל. מדובר בכ-5% מנכסי החברה, שמנהלת כיום כ-37 מיליארד שקל, ומיזוג מיטב ודש הפך אותה לשנייה בגודלה בענף.

גוף נוסף שבלט לשלילה הוא כלל ביטוח, הגוף השלישי בגודלו בענף, עם העברות של כ-740 מיליון שקל וצבירה שלילית של כ-1.6 מיליארד שקל.

גם חברת הגמל והפנסיה של פסגות, שהיא הגדולה בענף ומנהלת כ-52 מיליארד שקל, התמודדה עם פדיונות. במהלך 2013 הועברו מקופותיה 358 מיליון שקל והצבירה השלילית הסתכמה בכ-1.2 מיליארד שקל.

תשואות אפיקי החסכון
 תשואות אפיקי החסכון

הפוליסות המשתתפות ברווחים
 הפוליסות המשתתפות ברווחים

דירוג תשואות קרנות הפנסיה
 דירוג תשואות קרנות הפנסיה

תשואות קופות גמל
 תשואות קופות גמל

תשואות קופות גמל 1
 תשואות קופות גמל 1

צרו איתנו קשר *5988