גבעות: הושלמו פעולות הדיפון במגד 6, צמנט חדר לבאר

במהלך החדרת הצמנט שנועד לקבע את צינורות הדיפון לבור הקידוח כ-47% מכמות הצמנט חדרה לתצורה בתחתית הבאר

שותפות גבעות עולם מדווחת הבוקר (ד') כי הושלמה בהצלחה החדרת צינורות הדיפון בקידוח "מגד 6" מעומק של כ-3,539 מטר ועד לתחתית הבאר (עומק של 4,754 מטר).

עם זאת, במהלך החדרת הצמנט שנועד לקבע את צינורות הדיפון לבור הקידוח כ-47% מכמות הצמנט חדרה לתצורה בתחתית הבאר. להערכת השותף הכללי חדירה זו נובעת מהשברים הטבעיים הקיימים בעומקים הללו (השברים הטבעיים מגבירים את החדירות ויוצרים מעין "צינור" טבעי המוביל את הנפט מהחללים שבסלע לבאר. ככלל 3 ככל ששיעור החדירות גבוה יותר וכמות השברים הטבעיים רבה יותר זרימת הנפט טובה יותר).

עוד מציינים בגבעות כי לאחר שהצמנט יתייבש (התקופה הנדרשת היא לכל הפחות כשישה שבועות) בכוונת השותפות לבצע לוגים מיוחדים לבדיקת איכות הצמנט. באזורים שבהם איכות הצמנט לא מספיק טובה סיכויי ההצלחה של פעולת פרופנט מדויקת קטנים יותר (פעולת פרופנט נועדה להחדיר גרגרי חול לשברים הטבעיים ולשפר את יכולת הזרימה של הנפט).

כמו כן ביצוע הלוגים יאפשר לדעת את הגובה המדויק שאליו הגיע הצמנט שהוחדר. באזורים שאליהם הצמנט לא הגיע לא ניתן יהיה לבצע פעולות פרופנט באופן מיידי ותדרש פעולת החדרה נוספת של צמנט.

להערכת השותף הכללי בגבעות , בעקבות חדירת חלק מהצמנט לתצורה, פעולת הביטון של צינורות הדיפון בוצעה בהצלחה מתחתית הבאר ועד לאזור המקטע העליון ביותר - מקטע 8b, עד לביצוע הלוגים לא ניתן יהיה לדעת בוודאות האם הצמנט כולל גם את מקטע 8b עצמו.

לאחר ביצוע הלוגים האמורים (המועד המתוכנן הינו בחודש אפריל השנה) ניתן יהיה לגבש תוכנית לביצוע המבחנים ופעולות הפרופנט בבאר ולהשלים את הבאר לביצוע המבחנים ופעולות הפרופנט.

צרו איתנו קשר *5988