נציגות אי.די.בי פתוח לחברה: עדכנו בדחיפות על המצב התזרימי

המחזיקים דורשים עדכון על כל שינוי צפוי ביחסי החברה עם כל נושה פיננסי, את דוח התזרים החזוי, הזרמות מימון ע"י בעלי השליטה החדשים, פירוט המגעים עם הנושים ופירוט החשיפה הצפויה מהתביעה הנגזרת לגבי חלוקת דיבידנדים מדסק"ש

המתיחות הגואה בין מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות לבין בעלי הבית החדשים בקונצרן, מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין, גולשת היום גם לקומה מטה. על רקע מצבה המאתגר של אי.די.בי פתוח, והצורך הדחוף שלה במזומנים, בהיקף של כ-180 מיליון שקל, עד לסוף החודש הנוכחי, שלחו היום עורכי הדין של נציגות האג"ח באי.די.בי פתוח, גיא גיסין ואייל רוזובסקי מכתב בהול לאהרון פוגל יו"ר דירקטוריון החברה וחיים גבריאלי, מנכ"ל החברה, בו הם דורשים מהאחרונים כי ישלחו להם בדחיפות עדכון ומסמכים לגבי מצבה התזרימי של אי.די.בי פתוח.

נציגות האג"ח של החברה מורכבת מבית ההשקעות פסגות הפניקס וקרן יורק.

"החברה מתבקשת לעדכן את הנציגות מבעוד מועד על כל שינוי צפוי ביחסיה עם כל נושה פיננסי", כתבו עורכי הדין. בהתאם ביקשו מפוגל ומגבריאלי כי ישלחו להם במיידי דוח תזרים חזוי, הזרמות מימון ע"י בעלי השליטה החדשים - בן משה ואלשטיין, פירוט המגעים המתנהלים עם נושי החברה לרבות בנקים, ופירוט החשיפה הצפויה להערכת החברה מהתביעה הנגזרת לגבי חלוקת דיבידנדים מדסק"ש ועדכון בדבר מהלכיה להתגוננות מפני התביעה הזו.

נזכיר כי בסוף דצמבר האחרון, ערב החתימה על הסדר החוב באי.די.בי, הגיש בעל מניות בדסק"ש בקשה לתביעה נגזרת כנגד אי.די.בי פתוח (שטרם אושרה ע"י ביהמ"ש) נוחי דנקנר ו-12 דירקטורים בחברה, בהיקף של 1.28 מיליארד שקל, וזאת בגין חלוקת דיבידנדים שחילקה דסק"ש שלא כדין לבעלי מניותיה בשנת 2010 מרווחים רעיוניים, שנוצרו באמצעות השגת שליטה טכנית בשופרסל. אם תאושר תביעה זו ע"י ביהמ"ש הרי שמדובר על איום דרמטי לקופת פתוח ולהסדר החוב כולו בקונצרן.

זאת ועוד, גיסין ורוזובסקי ציינו במכתבם כי בכל הקשור למיצוי זכויות התביעה של החברה, כאשר הכוונה היא לתביעות הנגזרות להשבת הדיבידנדים שמשכה החברה האם - אי.די.בי אחזקות, "חובה על נושאי המשרה בחברה לפעול לטובת החברה, ובכלל זה לתבוע בשם החברה את ההחזר של אותם דיבידנדים שחולקו שלא כדין לבעלי המניות בחברה".

עורכי הדין ציינו כי הגישו מכתב בנושא כבר בסוף חודש ינואר האחרון, אלא שהחברה דחתה את דרישתם. כעת הם סבורים, לאחר שחלה הרעה במצב החברה, ולאור השינוי בזהות דירקטוריון החברה, מן הראוי כי דרישתם תישקל מחדש. בהמשך לכך הם דורשים כי תועבר להם תכתובת בנוגע לנושא התביעות הנגזרות ופרוטוקול הדיון והחלטות דירקטוריון החברה בנושא.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988