ישראמקו: רווח של 139 מיליון דולר ב-2013 בעקבות "תמר"

הכנסות נטו של כ-248 מיליון דולר בשנה שעברה ■ עלות הפקת הגז שנמכר הסתכמה בסך של כ-25 מיליון דולר

תחילת ההזרמה מפרוייקט "תמר" העבירה את שותפות ישראמקו לרווח ב-2013. השותפות דיווחה הבוקר כי רשמה הכנסות נטו בסך של כ-248 מיליון דולר בשנה שעברה, שנבעו מחלקה של השותפות ממכירות גז וקונדנסט מפרויקט "תמר" בסך של כ-297 מיליון דולר בניכוי הוצאות תמלוגים למדינה בסך של כ-33 מיליון דולר ובניכוי הוצאות תמלוגים לישראמקו אינק. בסך של כ-16 מיליון דולר.

עלות הפקת הגז שנמכר הסתכמה בסך של כ-25 מיליון דולר והיא כוללת בעיקר את עלויות הפעלת פלטפורמת ההפקה, עלויות ביטוחים ושכר העבודה בגין פרויקט "תמר".

הוצאות המימון נטו, הסתכמו בכ-47 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון נטו, בסך של כ-3 מיליון דולר ב-2012.

רווחי ישראמקו ב-2013 הסתכמו בכ-139 מיליון דולר, לעומת הפסד בסך של כ-4 מיליון דולר בשנת 2012 .

הון השותפות ביום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ-515 מיליון דולר, לעומת כ-395 מיליון דולר בסוף 2012.

צרו איתנו קשר *5988